Dokumenti – Građani

Informativni obrasci

Informativni obrazac za tekući račun građana i MBCard Maestro karticu (pdf)

Informativni obrazac za žiro račun građana (pdf)

Informativni obrazac za uslugu životnog i neživotnog osiguranja (pdf)

Informativni obrazac za ugovoreno dopušteno prekoračenje (pdf)

Informativni obrazac o usluzi platnog prometa za građane u Slatinskoj banci (pdf)

Informacija za potrošače vezano za uslugu prebacivanja računa za plaćanje (pdf)

Informativni obrazac za uslugu trajnog naloga (pdf)

Informativni obrazac za On-line gotovinski kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za Blink kredit (pdf)

Informativni obrazac za nenamjenski kredit za reprogramiranje / restrukturiranje (pdf)

Informativni obrazac za stambeni kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za sms uslugu (pdf)

Informativni obrazac za uslugu police osiguranja kredita (CPI) (pdf)

Informativni obrazac za uslugu mobilnog bankarstva (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Mb plus plaćanje na rate i podizanje gotovine uz otplatu na rate po Mbcard (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Mastercard standard revolving kreditne kartice (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Diners Club kartica (pdf)

Informativni obrazac za lombardni kredit (pdf)

Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu (pdf)

Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu – revolving (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Internet bankarstva (pdf

Informativni obrazac za gotovinski kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za kredit za refinanciranje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu i MBplus usluzi (pdf)

Informativni obrazac za dugoročni nenamjenski kredit uz zalog (pdf)

Informativni obrazac za uslugu dopunskog zdravstvenog osiguranja (pdf)

Informativni obrazac za depozite (pdf)

Informativni obrazac za štednju po viđenju (pdf)

Informativni obrazac za uslugu dobrovoljnog mirovinskog fonda – Croatia osiguranje (pdf)

Informativni obrazac za brzi gotovinski kredit Slatinske banke (pdf)

Informacije o načinu podnošenja prigovora (pdf)

Odluke o kamatnim stopama

Tarife naknada

Obavijest o izmjena Odluke o tarifi naknada u poslovanju banke s potrošačima

Odluka o tarifi naknada za potrošače 18.08.2020. – primjena od 04.09.2020.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 25.06.2020. – primjena od 01.07.2020.

Odluka o vraćanju naknada za korištenje bankomata drugih banaka – primjena od 10.08.2020.


Informativni dokument o naknadama

Pojmovnik

Izvadak iz Odluke o tarifi naknada

HNB – Usporedba naknada


Arhiva

Odluka o tarifi naknada za potrošače 12.05.2020. – primjena od 01.06.2020.

Odluka o izmjeni tarife naknada u poslovanju Banke s potrošačima – primjena od 01.04.2020.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 24.12.2019. 

Odluka o tarifi naknada za potrošače 15.10.2019.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 04.09.2019.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 16.07.2019.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 26.06.2019.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 12.03.2019.

Odluka o tarifi naknada za potrošače 29.01.2019.

Terminski planovi

Zahtjevi

Izjave o privatnosti

Nacionalna referentna stopa


Podijeli