Dokumenti – Građani

Informativni obrasci

Informativni obrazac za tekući račun građana (pdf)

Informativni obrazac za žiro račun građana (pdf)

Informativni obrazac za uslugu životnog i neživotnog osiguranja (pdf)

Informativni obrazac za ugovoreno dopušteno prekoračenje (pdf)

Informativni obrazac o usluzi platnog prometa za građane u Slatinskoj banci (pdf)

Informacija za potrošače vezano za uslugu prebacivanja računa za plaćanje (pdf)

Informativni obrazac za uslugu trajnog naloga (pdf)

Informativni obrazac za On-line gotovinski kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za stambeni kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za sms uslugu (pdf)

Informativni obrazac za uslugu police osiguranja kredita (CPI) (pdf)

Informativni obrazac za uslugu mobilnog bankarstva (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Mb plus plaćanje na rate i podizanje gotovine uz otplatu na rate po Mbcard (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Mastercard standard revolving kreditne kartice (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Diners Club kartica (pdf)

Informativni obrazac za lombardni kredit (pdf)

Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu (pdf)

Informativni obrazac za ugovor o margin kreditu – revolving (pdf)

Informativni obrazac za uslugu Internet bankarstva (pdf

Informativni obrazac za gotovinski kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za kredit za refinanciranje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu i MBplus usluzi (pdf)

Informativni obrazac za dugoročni nenamjenski kredit uz zalog (pdf)

Informativni obrazac za uslugu dopunskog zdravstvenog osiguranja (pdf)

Informativni obrazac za depozite (pdf)

Informativni obrazac za uslugu dobrovoljnog mirovinskog fonda – Croatia osiguranje (pdf)

Informativni obrazac za brzi gotovinski kredit Slatinske banke (pdf)

Informativni obrazac za Maestro debitnu karticu (pdf)

Informacije o načinu podnošenja prigovora (pdf)

Odluke o kamatnim stopama

Tarife naknada

Terminski planovi

Zahtjevi

Izjave o privatnosti

Nacionalna referentna stopa


Podijeli