O nama

Slatinska banka d.d. utemeljena je 09. listopada 1992. godine i od tada pa do danas jedina je depozitna financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.

Osnovni podaci
Sjedište 33520 Slatina, V.Nazora 2
Matični broj: 03999092
OIB: 42252496579
Poslovni račun: HR23 2412 0091 0399 9092 8
S.W.I.F.T.: SBSL HR 2X
Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010000576
Temeljni kapital Banke: 91.897.200,00 kuna
Broj dionica (redovne): 918.972 
Nominalna vrijednost 100,00 kuna 

Podijeli