Opći uvjeti

Građani

Opći uvjeti korištenja DCC na bankomatima Slatinske banke za korisnike kartica inozemnih banaka v1.00

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za potrošače

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za potrošače – primjenjuje se od 28.9. 2020. godine

Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za potrošače

Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za potrošače – primjenjuje se od 28.9. 2020. godine

Opći uvjeti za korištenje SMS usluge

Opći uvjeti promjene kamatnih stopa SBS na kreditne plasmane


Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije – objavljeno 16.4.2020. godine, a primjenjuju se od 1.05.2020. godine

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v12.00 – objavljeno 28.05.2021., primjenjuju se od 01.08.2021. godine

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v11.0 – objavljeno 13.11.2019. godine, a primjenjuju se od 13.01.2020. godine


Opći uvjeti korištenja MasterCard SecureCode usluge

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima potrošača v5.0 – primjena od 15.02.2021. godine


Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice za potrošače v4.03 – objavljeno 1.9.2021., primjenjuje se od 1.11.2021.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice v4.03 – objavljeno 1.9.2021., primjenjuje se od 1.11.2021.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice objavljeno 16.02.2021.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice Slatinske banke za potrošače objavljeno 16.02.2021.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača od 16.11.2021. – primjena od 01.12.2021.

Opći uvjeti korištenja MasterCard Identity Check usluge objavljeno 1.10.2019. godine

Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za potrošače


Arhiva


Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice objavljeno 28.04.2020.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice Slatinske banke za potrošače objavljeno 28.04.2020.

Opći uvjeti promjene kamatnih stopa SBS na kreditne plasmane

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v10.0 – objavljeno 11.6.2019. godine, a primjenjuju se od 1.9.2019. godine.

Dokument sadržava sljedeće izmjene

  • Uključene su odredbe Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama n unutarnjem tržištu (Payment Service Direktive 2 PSD2)
  • Propisano prešutno prihvaćeno dopušteno prekoračenje
  • Promijenjeno razdoblje obuhvata neaktivnih računa
  • Ukidanje obveze da tekući račun mora biti bar jedan dan u pozitivnom stanju u slučaju korištenja ugovorenog prekoračenja

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača od 29.06.2021. – primjena od 01.07.2021.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 12.05.2020. – primjena od 01.06.2020.

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v9.0

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe v5.01

Opći uvjeti za koristenje usluge Mobilnog bankarstva za fizičke osobe v2.01

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice Slatinske banke za građane v1.03

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice v1.04

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima potrošača v4.0 – objavljeno 13.03.2020. godine, a primjenjuje se od 01.04.2020. godine

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima potrošača

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 15.06.2021.  – primjena od 01.07.2021.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača  – primjena od 24.02.2021. do 01.07.2021.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 29.12.2020. – primjena od 01.01.2021.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 18.08.2020. – primjena od 01.09.2020.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 11.08.2020. – primjena od 01.09.2020.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 25.06.2020. – primjena od 01.07.2020.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 24.12.2019.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 16.07.2019.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 26.06.2019.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 12.03.2019.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 27.12.2018.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača – 13.11.2018.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana – 22.05.2018.

Pravne osobe

Opći uvjeti korištenja DCC na bankomatima Slatinske banke za korisnike kartica inozemnih banaka v1.00

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice za poslovne subjekte v5.03 – objavljeno 1.9.2021., primjenjuje se od 1.11.2021.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Business Charge kartice v5.03 – objavljeno 1.9.2021., primjenjuje se od 1.11.2021.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD MAESTRO kartice Slatinske banke za pravne osobe objavljeno 16.02.2021.

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke d.d. za izdavanje i koristenje MasterCard Business Charge kartice objavljeno 16.02.2021.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja pravnih osoba obrtnika i drugih fizičkih osoba

Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalima objavljeno 28.04.2020.

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za poslovne subjekte

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za poslovne subjekte – primjenjuje se od 15.8.2020. godine

Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za poslovne subjekte

Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za poslovne subjekte –  primjenjuje se od 15.8.2020. godine

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije – objavljeno 16.4.2020. godine, a primjenjuje se od 1.5.2020. godine.

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima pravnih osoba

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata – objavljeno 16.04.2020. godine, a primjenjuje se od 01.05.2020. godine.

Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za nepotrošače

Opći uvjeti korištenja Fininog internetskog servisa eRacun

Opći uvjeti korištenja e-servisa FINE


Arhiva

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD MAESTRO kartice Slatinske banke za pravne osobe objavljeno 28.04.2020.

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke d.d. za izdavanje i koristenje MasterCard Business Charge kartice objavljeno 28.04.2020.

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD MAESTRO kartice Slatinske banke za pravne osobe

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke d.d. za izdavanje i koristenje MasterCard Business Charge kartice

Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalima

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata v13.0 – objavljeno 15.11.2019. godine, a primjenjuje se od 15.01.2020. godine.

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata


Podijeli