Opći uvjeti

Građani

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za potrošače

Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za potrošače

Opći uvjeti za korištenje SMS usluge

Opći uvjeti promjene kamatnih stopa SBS na kreditne plasmane


Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v11.0 – objavljeno 13.11.2019. godine, a primjenjuju se od 13.01.2020. godine.

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v10.0 – objavljeno 11.6.2019. godine, a primjenjuju se od 1.9.2019. godine.

Dokument sadržava sljedeće izmjene

  • Uključene su odredbe Direktive (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama n unutarnjem tržištu (Payment Service Direktive 2 PSD2)
  • Propisano prešutno prihvaćeno dopušteno prekoračenje
  • Promijenjeno razdoblje obuhvata neaktivnih računa
  • Ukidanje obveze da tekući račun mora biti bar jedan dan u pozitivnom stanju u slučaju korištenja ugovorenog prekoračenja

Opći uvjeti korištenja MasterCard SecureCode usluge

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima potrošača v3.0 – objavljeno 16.07.2019. godine, a primjenjuje se od 01.08.2019. godine.

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima potrošača v2.0 – objavljeno 13.11.2019. godine, a primjenjuje se od 01.12.2019. godine.


Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 16.07.2019. – primjena od 01.08.2019

Sukladno objavi HNB o prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje od 01. studenog 2018. godine do 30. travnja 2019. godine koja iznosi 3,30%. Za potrošače zakonska zatezna kamata 6,30% godišnje, maksimalni zakonski EKS za potrošačke nenamjenske kredite 8,30% godišnje, a maksimalni zakonski EKS za stambene potrošačke kredite 6,30% godišnje.


Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice objavljeno 1.10.2019.

Opći uvjeti korištenja MasterCard Identity Check usluge objavljeno 1.10.2019. godine

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice Slatinske banke za potrošače objavljeno 1.10.2019.

Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za potrošače


Arhiva

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke po transakcijskim računima potrošača v9.0

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za fizičke osobe v5.01

Opći uvjeti za koristenje usluge Mobilnog bankarstva za fizičke osobe v2.01

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice Slatinske banke za građane v1.03

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice v1.04

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MasterCard Standard revolving kreditne kartice 01.02.2019.

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima potrošača

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 26.06.2019.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 12.03.2019.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača 27.12.2018.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja potrošača – 13.11.2018.

Odluka o općim uvjetima kreditiranja građana – 22.05.2018.

Pravne osobe

Odluka o općim uvjetima kreditiranja pravnih osoba obrtnika i drugih fizičkih osoba

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD MAESTRO kartice Slatinske banke za pravne osobe

Opći uvjeti izdavanja i korištenja MBCARD MAESTRO kartice Slatinske banke za pravne osobe objavljeno 1.10.2019.

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke d.d. za izdavanje i koristenje MasterCard Business Charge kartice

Opći uvjeti poslovanja Slatinske banke d.d. za izdavanje i koristenje MasterCard Business Charge kartice objavljeno 1.10.2019.

Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalima

Opći uvjeti poslovanja za prihvat kartica na EFT POS terminalima objavljeno 1.10.2019.

Opći uvjeti za korištenje usluge Internet bankarstva za poslovne subjekte

Opći uvjeti za korištenje usluge Mobilnog bankarstva za poslovne subjekte

Opći uvjeti poslovanja za jednokratne platne transakcije

Opći uvjeti poslovanja po depozitnim računima pravnih osoba

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata v13.0 – objavljeno 15.11.2019. godine, a primjenjuje se od 15.01.2020. godine.

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata

Opći uvjeti poslovanja usluge Izravno terećenje za nepotrošače

Opći uvjeti korištenja Fininog internetskog servisa eRacun

Opći uvjeti korištenja e-servisa FINE


Podijeli