Dokumenti – Pravne osobe

Tarifa naknada

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.01.2024.


Arhiva

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.07.2023.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.06.2023.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.01.2023.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.09.2022.

Izvadak iz Tarife naknada za pravne osobe – Primjena od 01.07.2021.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe – Primjena od 28.12.2020./01.01.2021.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 31.03.2020. – Primjena od 01.05.2020.

Odluka o naknadi za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka za pravne osobe – Primjena od 06.08.2020.

Odluka o korištenju bankomata drugih banaka bez naknade – Primjena od 27.03.2020.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 15.10.2019. – Primjena od 15.12.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 04.09.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 12.02.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 29.01.2019.

Odluke o kamatnim stopama

Terminski planovi

Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti – važeći od 01.02.2024.

Terminski plan primitka i izvršenja deviznih platnih naloga klijenata banke – važeći od 01.02.2024.

Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti – važeći od 14.01.2024.

Terminski plan primitka i izvršenja deviznih platnih naloga klijenata banke – važeći od 01.01.2023.

Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti – važeći od 01.01.2023.

Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji

Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke

Arhiva

Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji

Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke

Korisničke upute

Katalog proizvoda

Zahtjevi

FINA pristupnice i zahtjevi

Izjave o privatnosti


Podijeli
hrCroatian