Dokumenti – Pravne osobe

Tarifa naknada

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.01.2023.

 

 

 

 


Arhiva

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.09.2022.

Izvadak iz Tarife naknada za pravne osobe – Primjena od 01.07.2021.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe – Primjena od 28.12.2020./01.01.2021.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 31.03.2020. – Primjena od 01.05.2020.

Odluka o naknadi za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka za pravne osobe – Primjena od 06.08.2020.

Odluka o korištenju bankomata drugih banaka bez naknade – Primjena od 27.03.2020.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 15.10.2019. – Primjena od 15.12.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 04.09.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 12.02.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 29.01.2019.

Odluke o kamatnim stopama

Terminski planovi

Korisničke upute

Katalog proizvoda

Zahtjevi

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa siječanj 2023

Zahtjev za uslugu on-line bankarstvo-Internet bankarstvo za poslovne subjekte/dodavanjem drugog uređaja

Zahtjev za uslugu on-line bankarstvo-Mobilno bankarstvo za poslovne subjekte

Kreditni zahtjev

Zahtjev za MasterCard Business Charge karticu

Pristupnica za korištenje usluge Online bankarstvo – Internet bankarstvo

Pristupnica za korištenje usluge Online bankarstvo – Mobilno bankarstvo

Zahtjev za otvaranje SMS usluge za pravne osobe i obrtnike

Zahtjev za autorizaciju naloga / dodavanje računa primatelja na bijelu listu

Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa poslovnih subjekata

Zahtjev za izmjenama po transakcijskom računu

RDC ugovor

Jednokratna izjava za HROK za pravne osobe

Višekratna izjava za HROK za pravne osobe

Zahtjev za Maestro karticu poslovnog računa

Informacija o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar

FINA pristupnice i zahtjevi

Izjave o privatnosti


Share
en_USEnglish