Dokumenti – Pravne osobe

Tarifa naknada

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.01.2024.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.07.2024.


Arhiva

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.07.2023.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.06.2023.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.01.2023.

Tarifa naknada za poslovne subjekte – Primjena od 01.09.2022.

Izvadak iz Tarife naknada za pravne osobe – Primjena od 01.07.2021.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe – Primjena od 28.12.2020./01.01.2021.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 31.03.2020. – Primjena od 01.05.2020.

Odluka o naknadi za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka za pravne osobe – Primjena od 06.08.2020.

Odluka o korištenju bankomata drugih banaka bez naknade – Primjena od 27.03.2020.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 15.10.2019. – Primjena od 15.12.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 04.09.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 12.02.2019.

Odluka o tarifi naknada za pravne osobe 29.01.2019.

Odluke o kamatnim stopama

Terminski planovi

Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti – važeći od 01.02.2024.

Terminski plan primitka i izvršenja deviznih platnih naloga klijenata banke – važeći od 01.02.2024.

Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti – važeći od 14.01.2024.

Terminski plan primitka i izvršenja deviznih platnih naloga klijenata banke – važeći od 01.01.2023.

Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti – važeći od 01.01.2023.

Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji

Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke

Arhiva

Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji

Terminski plan izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke

Korisničke upute

Katalog proizvoda

Zahtjevi

Zahtjev za ograničenje ovlasti na digitalnim kanalima za poslovne subjekte

Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa siječanj 2024

Zahtjev za uslugu on-line bankarstvo-Internet bankarstvo za poslovne subjekte/dodavanjem drugog uređaja

Zahtjev za uslugu on-line bankarstvo-Mobilno bankarstvo za poslovne subjekte

Kreditni zahtjev

Zahtjev za izdavanje Visa business credit kartice

Zahtjev za otvaranje SMS usluge za pravne osobe i obrtnike

Zahtjev za autorizaciju naloga / dodavanje računa primatelja na bijelu listu

Zahtjev za izdavanje poslovnih certifikata

Zahtjev za izmjenama po transakcijskom računu

RDC ugovor

Jednokratna izjava za HROK za pravne osobe

Višekratna izjava za HROK za pravne osobe

Zahtjev za izdavanje Visa Bussines debit kartce

Informacija o HROK-u i ponuda za davanje izjave za Registar

FINA pristupnice i zahtjevi

Izjave o privatnosti


Share
en_USEnglish