Protection of personal data

UKRATKO O OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

SLATINSKA BANKA d.d., kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, ovim putem želi Vas ukratko upoznati s Vašim pravima u vezi s obradom Vaših osobnih podataka, kao i sa načinom na koji obrađujemo Vaše osobne podatke.

Prilikom obrade Vaših osobnih podataka, Banka osigurava da se isti obrađuju sukladno važećim zakonima i poštujući sva Vaša prava kao klijenta Banke. Obrada Vaših osobnih podataka ovisi o tome koje ste usluge Banke ugovorili pa kako bi Banka mogla zasnovati poslovni odnos s Vama neophodno je Banci pružiti određene osobne podatke (npr. ime i prezime, OIB i dr.). Tako Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhe:

 1. sklapanja i izvršenja ugovora – davanje osobnih podataka u navedenu svrhu je obvezno te ako odbijete dati neki od Vaših osobnih podataka koji su nužni u svrhu sklapanja ugovora, Banka Vam neće moći pružiti određene usluge i neće moći zasnovati poslovni odnos s Vama.
 2. Ispunjenja zakonskih obveza – obrada takvih podataka zakonska je obveza Banke te Banka može odbiti stupiti i zasnovati poslovni odnos s Vama u slučaju da nam ne dostavite i zakonom propisane podatke. Podaci za koje postoji zakonska obveza prikupljanja utvrđeni su propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, poslovanje kreditnih institucija, poreznim propisima, potrošačko i stambeno potrošačko kreditiranje, tržište kapitala i dr..
 3. Privola Ispitanika – Banka će Vas u određenim situacijama zatražiti privolu kako bi mogla koristiti Vaše osobne podatke. U svrhu marketinških aktivnosti Banci možete dati privolu da Vas kontaktira u cilju obavještavanja o proizvodima, uslugama te novim proizvodima i uslugama Banke i dr.. Banka ističe kako je Vaša privola dobrovoljna i u svakom trenutku ju možete povući, a Banka neće odbiti sklapanje ili izvršenje ugovora ako nam uskratite svoju privolu u navedene svrhe.
 4. Legitimni interes – legitimnim interesom smatra se obrada podataka u svrhu unapređenja poslovnih procesa, usluga i proizvoda Banke te razvoja poslovnog odnosa sa Vama.

Svi osobni podaci koje je Banka doznala od Vas zaštićeni su zakonom kao tajni podaci (bankovna tajna) te će Banka pristupiti obradi Vaših osobnih podataka samo ako je to nužno za realizaciju usluge koju ste zatražili, ako je obrada zakonski uvjetovana, ako za to postoji legitimni interes ili ste dali svoju privolu. U tom smislu, a kako bi Banka osigurala što bolju uslugu, surađuje s partnerima u funkciji kao: a. voditelj obrade ili b. izvršitelj obrade ili c. zajednički voditelj obrade. Tako će Banka dostaviti osobne podatke trećim osobama za koje je Banka u obvezi dostave tih podataka (npr. FINA) ili će biti dostavljeni osobama s kojima Banka ima ugovorni odnos (npr. eksternalizirane funkcije).

Napominjemo, da su sve osobe koje zbog prirode posla koje obavljaju s Bankom ili za Banku imaju pristup Vašim osobnim podacima u jednakoj mjeri obvezne čuvati te podatke kao bankovnu tajnu sukladno Zakonu o kreditnim institucijama i drugim propisima koji reguliraju tajnost podataka.

U svakom trenutku imate pravo znati tko obrađuje Vaše osobne podatke odnosno imate pravo na pristup svojim osobnim podatcima putem obrasca Zahtjeva za ostvarivanje prava vezanih uz zaštitu osobnih podataka koji Vam je dostupan niže na linku, sjedištu Banke, poslovnicama Banke, a možete ga podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke, sjedištu Banke ili na e-mail službenika za zaštitu osobnih podataka: szop@slatinska-banka.hr.

Banka obrađuje i Vaše osobne podatke djelomično automatizirano, a primjer automatske obrade je izračun prekoračenja koje Banka može staviti na raspolaganje, a gdje se u izračun uzima prosjek vaših primanja i urednosti poslovanja u određenom vremenskom razdoblju.

Ukoliko Baka obrađuje Vaše osobne podatke, ovim putem Vas upoznajemo i s Vašim pravima:

 1. Pravo na pristup
 2. Pravo na ispravak
 3. Pravo na brisanje
 4. Pravo na ograničenje obrade
 5. Pravo na prenosivost podataka
 6. Pravo na prigovor
 7. Pravo na pritužbu

U slučaju da želite realizirati neko od navedenih prava, a za to su ispunjeni svi preduvjeti, potreban obrazac za realizaciju Vaših prava dostupan Vam je ovdje na Internet stranicama Banke, poslovnicama Banke, te sjedištu Banke, a isti možete podnijeti ili poštom ili osobno na adresu sjedišta Banke, u poslovnicama Banke te službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu szop@slatinska-banka.hr odnosno na bilo koji od navedenih načina. Obrazac za podnošenje zahtjeva nalazi se i u Prilogu br. 1 Politike zaštite osobnih podataka Banke

Banka Vaše osobne podatke čuva sukladno zakonskim propisima te ponekad i duže obzirom da za to ima legitiman interes poput rješavanja potencijalnih pritužbi ili sporova. Detaljnije informacije o rokovima čuvanja Vaših osobnih podataka dostupni su Vam u niže dostupnim dokumentima Banke.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća u svezi sa obradom Vaših osobnih podataka, na raspolaganju Vam je službenik za zaštitu osobnih podataka kojem se možete obratiti pisanim putem na adresu SLATINSKA BANKA d.d., Vladimira Nazora 2, Slatina ili putem e-mail adrese: szop@slatinska-banka.hr

Također, sve detaljnije informacije o obradi Vaši osobnih podataka kao i obradi Vaših osobnih podataka ovisno o proizvodu koji ste ugovorili dostupne su Vam u niže dostupnim dokumentima, a koje osim na Internet stranicama Banke možete pronaći u svim poslovnicama Banke, sjedištu Banke, a Banka će Vam ih ustupiti i na Vaš zahtjev.

Hvala Vam na ukazanom povjerenju.

S poštovanjem, Vaša SLATINSKA BANKA d.d.  

Dokumenti

Informacije o obradi osobnih podataka

Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu

   
Share
en_USEnglish