Fees

Fees   Pojmovnik

Sukladno Zakonu o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu Banka svojim klijentima omogućuje poveznicu na mrežnu stranicu Hrvatske narodne banke gdje se objavljuje usporedba naknada koje pružatelji platnih usluga naplaćuju potrošačima za usluge navedene u popisu najreprezentativnijih usluga iz članka 5. stavka 9. Zakona. Poveznica: https://www.hnb.hr/temeljne-funkcije/platni-promet/usporedba-naknada


Share
en_USEnglish