Informacije investitorima

Odnosi s ulagateljima

Zakonom o tržištu kapitala (dalje: ZTK – NN br. 88/2008) propisano je izdavatelji, čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu, trebaju javno objavljivati propisane podatke i informacije koje se odnose na njihovo poslovanje ili su povezani s njime, a što ima ili može imati utjecaj na odluke potencijalnih ulagatelja kod odlučivanja o raspolaganju vrijednosnicom izdavatelja (cjenovno osjetljive informacije). Obveza javnog objavljivanja podataka i informacija, te obavještavanje drugih subjekata (HANFA, burza) detaljnije je propisana podzakonskim aktima i pravilima burze.

Izdavatelj ispunjava svoju obvezu javne objave podataka objavljivanjem na svojim internet stranicama. Neke od objavljenih informacija imaju periodički karakter (financijski izvještaji), a neke se objavljuju odmah nakon što se za njih sazna.

Osim što sadržaj ovih web stranica ispunjava navedene propisane obveze Društva, on izražava nastojanje uprave Društva da svoje dioničare i javnost informira o svim važnim podacima i događajima koje se odnose na Društvo

STATUT

Glavna skupština 21.06.2024.

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini SLATINSKA BANKA d.d. i donesenim odlukama

Odluke donesene na Glavnoj skupštini SLATINSKA BANKA d.d. održanoj 21.06.2024.

Dopuna dnevnog reda Glavne skupštine SLATINSKA BANKA d.d. sazvane za 21.06.2024

Amendment to the agenda of the General Assembly of SLATINSKA BANKA d.d.

Obavijest – prijedlog za dopunu Dnevnog reda i dopuna Dnevnog reda Glavne skupštine

Remuneration report for the year ended 31 December 2023

Report on the state of the SLATINSKA BANKA in 2023.

Izvješće o stanju društva u 2023. godini

Obavijest i poziv za Glavnu skupštinu SLATINSKA BANKA d.d. za 21.06.2024

Invitation to the General Assembly of SLATINSKA BANKA d.d.

Odluka i poziv na Glavnu skupštinu SLB 21.06. 2024 godine

Izvješće o primicima s izvješćem neovisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2023.

Obrazac prijave za Glavnu skupštinu

Obrazac punomoći za sudjelovanje i glasanje na Glavnoj skupštini

Glavna skupština 27.06.2023.

Glavna skupština 27.06.2022.

Glavna skupština 28.03.2022.

Uprava SLATINSKE BANKE, dioničko društvo, Slatina, Vladimira Nazora 2 (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima dana 17. veljače 2022. godine donijela je Odluku o sazivanju Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 28. ožujka 2022. godine u 12.00 sati u sjedištu Banke u Slatini, Vladimira Nazora 2

Na dan donošenja Odluke o sazivanju Glavne skupštine, svaka od 918.972 dionice nominalne vrijednosti 100 HRK na koje je podijeljen temeljni kapital Banke, osim 71.374 vlastitih dionica, daje pravo na jedan glas tako da je ukupno 847.598 dionica s pravom glasa.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Poziv na Glavnu skupštinu 28.03.2022.

Obrazac prijave za Glavnu skupštinu 

Obrazac punomoći za zastupanje na Glavnoj skupštini 

Životopis kandidata za članove NO

Odluke Glavne skupštine banke održane 28.03.2022

Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini Banke te donesenim odlukama

Rezultati glasovanja po točkama dnevnog reda – GS 28.03.2022.

 

Glavna skupština 28.06.2021.

CJENOVNO OSJETLJIVE INFORMACIJE / NOVOSTI

2024. godina

Obavijest o izdavanju suglasnosti HNB-a i novom mandatu uprave SLATINSKA BANKA d.d.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima SLATINSKA BANKA d.d.

Priopćenje za javnost-Obavijest o kupnji 100% udjela u Wüstenrot stambenoj štedionici d.d.

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima 

Obavijest o prijenosu vlastitih dionica SLATINSKA BANKA d.d..pdf

2023. godina

Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o usklađenosti za 2023.

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 4. kvartal 2023 godine

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 4. kvartal 2023 godine

Obavijest o davanju suglasnosti HNB-a članu uprave

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 3. kvartal 2023 godine.xlsx

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 3. kvartal 2023 godine.pdf

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 2. kvartal 2023 godine.pdf

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 2. kvartal 2023 godine.xlsx

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

Obavijest o promjeni u glasačkim pravima

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 1. kvartal 2023 godine

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 1. kvartal 2023 godine

Broj članova uprave

Obavijest o promjeni u Upravi banke

2022. godina

Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o usklađenosti za 2022.

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 3. kvartal 2022. godine

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 3. kvartal 2022. godine

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 2.kvartal 2022.godine

Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 2.kvartal 2022.godine

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima

31.01.2022. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 4.kvartal 2021. godine

31.01.2022. Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaj za 4.kvartal 2021. godine

2021. godina

Kodeks korporativnog upravljanja – Upitnik o usklađenosti 2021

Obavijest o prodaji dionica i padu ispod praga od 5%

Obavijest o promjenama u glasačkim pravima 


2020. godina

Kodeks korporativnog upravljanja – upitnik o Usklađenosti za 2020.


2019. godina


2018. godina


2017. godina


2016. godina


2015. godina


2014. godina


2013. godina


2012. godina


2011. godina


2010. godina


2009. godina


2008. godina


2007. godina


2006. godina


2004. godina


2003. godina


POLITIKA PRIMITAKA

 

ODGOVORNE OSOBE

Management Board

Andrej Kopilaš, president of the Management Board

Oliver Klesinger, Member of the Management Board

Damir Kaluđer, član Uprave

 

Supervisory Board

Domagoj Petrinović, predsjednik Nadzornog odbora

Domagoj Karačić, Deputy president of the Supervisory Board

Anita Zelić, član Nadzornog odbora

 

Obavijest o promjeni u sastavu NO

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

OPĆI PODACI O VRIJEDNOSNICI i VLASNIČKA STRUKTURA

     

Share
en_USEnglish