Dugoročni nenamjenski kredit uz zalog

Ukoliko su ti potrebna nenamjenska sredstva, s dužim rokom otplate, te većim iznosima, uz fiksnu kamatnu stopu, biraj dugoročni nenamjenski kredit uz zalog.  
IZNOS: ROK POVRATA NAKNADA
10.000,00 do 70.000,00 EUR 10 do 15 godina bez naknade
  Mogućnost počeka roka otplate od 3 do 12 mjeseci!  
Kamata klijent/neklijent
fiksna 5,59%
 

Izračunaj anuitet

 

Instrumenti osiguranja

  • bjanko zadužnice svih sudionika u kreditu
  • izjava o  zapljeni po pristanku dužnika, odnosno administrativna zabrana za umirovljenike
  • Kreditno sposoban jamac platac sa vlastitim instrumentima osiguranja
  • Zalog/fiducija nekretnine (neopterećena)
  • Polica osiguranja nekretnine

Dokumentacija

Reprezentativni primjer

Status klijenta Klijent/neklijent
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 180 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Kamatna stopa fiksna 5,59%
EKS 6,20%
Interkalarna kamata 91,89
Iznos kamate za razdoblje otplate 9.679,39
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 164,37
Ukupan iznos za otplatu* 30.404,39

 

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te trošak procjene nekretnine i godišnju premiju osiguranja nekretnine ( 15 godina * 35 eura), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

AKO TE ZANIMA VIŠE INFORMACIJA, POPUNI SLIJEDEĆI OBRAZAC I KONTAKTIRATI ĆEMO TE U KRATKOM ROKU:
Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Podijeli
hrCroatian