Kreditni kalkulator

Korak 1

Informacije o kreditu

Korak 2

Zahtjev

Korak 3

Poslovnica

Vrsta kredita je obavezno polje.
Valuta je obavezno polje.
Klijent banke je obavezno polje.

- / mjesečno

Ukupna kamata

-

Isplata na račun

-

EKS **

-

Ukupni povrat

-

Interkalarna kamata

-

Kamatna stopa

-

* izračun je informativnog tipa

** EKS preuzet iz reprezentativnog primjera


Dalje
  • Bez naknade
  • Brza realizacija
  • Bez pravdanja namjene
Osnovni podaci
Ime i prezime je obavezno polje.
OIB je obavezno polje (11 znamenki)

Kontakt
Email adresa je obavezno polje.
Telefonski broj je obavezno polje.

Prebivalište
Država je obavezno polje.
Mjesto je obavezno polje.
Poštanski broj je obavezno polje.
Ulica i kućni broj je obavezno polje.
Broj godina na adresi je obavezno polje.
Stanovanje je obavezno polje.
Iznos najamnine je obavezno polje.
Stanovanje je obavezno polje.

Brak i kućanstvo
Bračni status je obavezno polje.
Broj članova kućanstva je obvezno polje.
Broj zaposlenih članova kućanstva je obavezno polje.
Broj djece je obavezno polje.
Uzdržavani članovi je obavezno polje. Npr. djeca i nezaposlen supružnik.

Zaposlenje
Vrsta zaposlenja je obavezno polje.
Vrsta zaposlenja je obavezno polje.
Pozicija zaposlenja je obavezno polje.
Pozicija zaposlenja je obavezno polje.
Zvanje je obavezno polje.
Stručna sprema je obavezno polje.
Status zaposlenja je obavezno polje.
Ukupan radni staž je obavezno polje.
Radni staž kod poslodavca je obavezno polje.

Prihod od nekretnine
Kupujete li prvi put nekretninu je obavezno polje. (ako je namjena kredita kupnja stambene nekretnine)
Bruto godišnji prihod od najma u HRK je obavezno polje. (ako je namjena kredita kupnja stambene nekretnine)

Osnovni podaci
Ime i prezime je obavezno polje.

Kontakt
Email adresa je obavezno polje.
Telefonski broj je obavezno polje.

Molimo te da navedeš druge obveze prema financijskim institucijama.

Financijska istitucija Vrsta obveze Uloga Osigurani Ugovoren iznos Preostalo Uredna otplata Valuta Tip Visina anuiteta

Povezane osobe

Ove podatke dajem u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama za potrebe propisanih evidencija i izvještaja u Slatinskoj banci d.d. o povezanosti s drugim osobama i utvrđivanju izloženosti prema grupi povezanih osoba. U slučaju promjene bilo kojeg od gore navedenih podataka obvezujem se o tome izvijestiti Slatinsku banku d.d. odmah po nastaloj promjeni. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi točni i istiniti, te da sam upoznat/a s pravnim posljedicama za davanje netočnih podataka ili neovlašteno priopćavanje istih. Potpisom ove izjave potvrđujem da imam valjano ovlaštenje povezanih osoba za priopćavanje osobnih podataka na temelju kojih Slatinska banka d.d. može poduzimati radnje vezano za obradu osobnih podataka u svrhu zaključenja ugovornog odnosa i izvršenja zakonskih i ugovornih obveza Banke sukladno odredbama važećih propisa.

Vlasnički udio u pravnim osobama i obrtima

Naziv pravne osobe Adresa sjedišta Oib Članstva Udio Nominalni iznos

Uža obitelj podnositelja zahtjeva

Ime i prezime Oib Datum rođenja Srodstvo Članstva Udio

Ostale obveze

Tip obaveze Mjesečni iznos
Poslovnica je obavezno polje.


Dokumentacija


Preslike osobnih iskaznica

Potrebno je učitati datoteke formata .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc ili .docx

Ovo je obavezno polje.

Zadnja platna lista

Potrebno je učitati datoteke formata .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc ili .docx

Ovo je obavezno polje.

Izvod prometa

Potrebno je učitati datoteke formata .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc ili .docx

Ovo je obavezno polje.

REGOS - JOPPD Izvješće

Potrebno je učitati datoteke formata .jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc ili .docx

Ovo je obavezno polje.
Niste potvrdili reCaptchu

Poslovnica je obavezno polje.


Niste potvrdili reCaptchu

Kreditna izloženost podnositelja zahtjeva

Financijska insitucija je obavezno polje.
Vrsta obaveze je obavezno polje.
Vrsta obveze je obavezno polje.
Uloga je obavezno polje.
Osigurani je obavezno polje.
Ugovoreni iznos je obavezno polje.
Preostali iznos duga je obavezno polje.
Uredna otplata je obavezno polje.
Valuta je obavezno polje.
Tip je obavezno polje.
Visina anuiteta duga je obavezno polje.

Vlasnički udio u pravnim osobama i obrtima

Naziv pravne osobe je obavezno polje.
Adresa sjedišta je obavezno polje.
OIB je obavezno polje.
Članstvo u upravama i nadzornim odborima pravnih osoba je obavezno polje.
Udio u vlasništvu je obavezno polje.
Nominalni iznos udjela je obavezno polje.

Uža obitelj podnositelja zahtjeva

Ime i prezime je obavezno polje.
OIB je obavezno polje.
Datum rođenja je obavezno polje.
Srodstvo je obavezno polje.
Članstvo u upravama i nadzornim odborima pravnih osoba je obavezno polje.
Udjeli u pravnim osobama je obavezno polje.

Ostale obaveze

Tip obaveze je obavezno polje.
Tip obaveze je obavezno polje.
Mjesečni iznos obaveze je obavezno polje.