Štednja po viđenju

Stavi novac sa strane s mogućnošću:
  • ugovaranja u bilo kojoj valuti
  • raspolaganja u svakom trenutku
VALUTA Kamata %
USD 0,01
EUR 0,01
CHF 0,01
OSTALO 0,01
Otvori štednju samo uz predočenje osobne iskaznice

Podijeli
hrCroatian