Kredit za refinanciranje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu i MBPlus usluzi

Kredit za refinanciranje duga s osnova:
  • ugovorenog dopuštenog prekoračenja po tekućem računu u Slatinskoj banci d.d. u slučajevima kada Banka ukida u cijelosti ili djelomično dopušteno prekoračenje
  • s osnova limita po MBPlus usluzi.
IZNOS KREDITA:   130,00 EUR do 4.000,00 EUR
KAMATA, fiksna: 5,35%
ROK OTPLATE:  do 12 mjeseci

Reprezentativni primjeri

Iznos kredita (dopuštenog prekoračenja)  1.327,23 EUR
Rok otplate 12 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Naknada za vođenje računa bez naknade
Kamatna stopa fiksna 5,35%
EKS 5,36%
Interkalarna kamata 5,70
Iznos kamate za razdoblje otplate 43,25
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 110,60
Ukupan iznos za otplatu*  

1.370,48 EUR

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Dokumenti


Podijeli
hrCroatian