Kredit za refinanciranje dopuštenog prekoračenja po tekućem računu i MBPlus usluzi

Kredit za refinanciranje duga s osnova:
  • ugovorenog dopuštenog prekoračenja po tekućem računu u Slatinskoj banci d.d. u slučajevima kada Banka ukida u cijelosti ili djelomično dopušteno prekoračenje
  • s osnova limita po MBPlus usluzi.
IZNOS KREDITA: 1.000,00 do 30.000,00 kn / 132,72 do 3.981,68 EUR
KAMATA, fiksna: 5,65%
ROK OTPLATE:  do 12 mjeseci

Reprezentativni primjeri

Iznos kredita (dopuštenog prekoračenja) 10.000,00 kn / 1.327,23 EUR
Rok otplate 12 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Naknada za vođenje računa bez naknade
Kamatna stopa fiksna 5,65%
EKS 5,67%
Intercalary interest rate 45,28
Iznos kamate za razdoblje otplate 343,68
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 833,33
Ukupan iznos za otplatu* 10.343,68 kn

1.372,84 EUR

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Dokumenti


Share
en_USEnglish