GOTOVINSKI KREDIT UZ POLICU OSIGURANJA

Želite si osigurati redovnu otplatu kredita? Za mirniju i sigurniju budućnost ugovorite gotovinski kredit uz policu osiguranja za slučaj smrti, bolovanja ili otkaza!
KUNE
IZNOS: 8.000 do 225.000
KAMATA, fiksna: 4,50 %
ROK OTPLATE: od 3 do 10 godina
  Nudimo mogućnost prijenosa primanja u roku od 3 mjeseca od realizacije kredita.

Dokumentacija

Instrumenti osiguranja

  • bjanko zadužnica
  • izjava o  zapljeni po pristanku dužnika, odnosno administrativna zabrana za umirovljenike
  • polica riziko CPI – osiguranje za slučaj smrti, bolovanja, otkaza

Reprezentativni primjer

Valuta kredita Kune
Iznos kredita 80.000
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Premija riziko police, jednokratno 7.858,94
Kamatna stopa fiksna 4,50%
EKS 7,32 %
Interkalarna kamata 295,89
Iznos kamate za razdoblje otplate 19.788,61
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 829,11
Ukupan iznos za otplatu* 109.219,34

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za vođenje računa (12,99 kn x 120 mjeseci), te trošak jednokratne premije riziko police, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

 


Podijeli