GOTOVINSKI KREDIT UZ POLICU OSIGURANJA

Želite si osigurati redovnu otplatu kredita?

Za mirniju i sigurniju budućnost ugovorite gotovinski kredit uz policu osiguranja za slučaj smrti, bolovanja ili otkaza!

IZNOS: 1.000 do 40.000 EUR
KAMATA, fiksna: 4,90 %
ROK OTPLATE: od 3 do 10 godina
 

Nudimo mogućnost prijenosa primanja u roku od 3 mjeseca od realizacije kredita.

Dokumentacija

Instrumenti osiguranja

  • Zadužnica
  • Izjava o  zapljeni po pristanku dužnika
  • Administrativna zabrana
  • polica riziko CPI – osiguranje za slučaj smrti, bolovanja, otkaza

Reprezentativni primjer

Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Premija riziko police, jednokratno 786,73
Kamatna stopa fiksna 4,90%
EKS 7,23 %
Interkalarna kamata 40,27
Iznos kamate za razdoblje otplate 2.709,47
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 105,58
Ukupan iznos za otplatu* 13.686,32

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za vođenje računa (1,72 eura x 120 mjeseci, odnosno 1,73 eur x 120 mjeseci), te trošak jednokratne premije riziko police, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

 

Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Podijeli
hrCroatian