Banke će razmatrati i odobravati zahtjeve za odgodom plaćanja kredita

Poštovani klijenti,

razumijemo probleme i potrebe koje nastaju u ovoj situaciji. Zato pripremamo modele olakšanih otplata kredita kao jednu od mjera kojima nastojimo olakšati vaše funkcioniranje i život.

Više informacija o načinu provođenja mjera za olakšanje otplate kao i načine komuniciranja prema klijentima, objavit ćemo po stupanju istih na snagu.

U redovitoj smo komunikaciji s Hrvatskom narodnom bankom, a kao članica Hrvatske udruge banaka, prenosimo obavijest s pregledom gospodarskih mjera koje se odnose na poslovanje banaka.

Hrvatska udruga banaka u proteklom razdoblju sudjelovala je na sastancima s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske narodne bake i Hrvatske banke za obnovu i razvitak te je proaktivno iznosila mjere s ciljem pomoći gospodarstvu Republike Hrvatske. Banke su predložile niz gospodarskih mjera s ciljem pomoći poduzećima i fizičkim osobama na čije je poslovanje utjecala epidemija korona virusa.

U ovom iznimno osjetljivom razdoblju, banke u Hrvatskoj proaktivno su djelovale te iznijele niz prijedloga gospodarskih mjera koje imaju za cilj olakšati poslovanje i život građana Republike Hrvatske. Od ključne važnosti prilikom kreiranja optimalnih rješenja i mjera bila je suradnja banaka s predstavnicima Vlade RH, poslodavaca, HNB-a, HBOR-a i ostalih relevantnih institucija. Zajednički interes je zaštiti građane Republike Hrvatske te osigurati likvidnost poduzeća pogođenih epidemijom korona virusa. Vjerujem kako će donesene mjere pružiti optimizam cijelom društvu te dokazati da zajedničkom suradnjom možemo odgovoriti na izazove koje nam donosi izvanredna situacija“, izjavio je direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović.

Očekujemo da Hrvatska narodna banka u što kraćem roku donese odgovarajuće zakonske propise koji će  u potpunosti regulirati odgode raznih plaćanja za narednih 90 dana.

Slijedom navedenog, u nastavku donosimo pregled gospodarskih mjera koje se odnose na poslovanje banaka te su dogovorene u koordinaciji s predstavnicima Ministarstva financija i Hrvatske narodne banke s ciljem pomoći građanima i poduzećima u Hrvatskoj:

  1. U svrhu očuvanja financijske stabilnosti i likvidnosti čimbenika gospodarstva u Republici Hrvatskoj, kreditne institucije će u svojim internim aktima usvojiti odluku prema kojoj neće poduzimati mjere prisilne naplate (ovrha, aktiviranje instrumenata osiguranja) radi naplate duga svojih dužnika (fizičkih i pravnih osoba) koji u tri mjeseca uzastopno počevši od travnja 2020. godine ne podmire tri rate/anuiteta svojih kreditnih obveza, pod uvjetom da time kao vjerovnici nisu dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na druge vjerovnike.

 

  1. Kreditne institucije će savjesno i urgentno razmatrati i odobravati zahtjeve klijenata (građana i poduzetnika) za odgodom plaćanja na rok od najmanje tri mjeseca, a čiji je bonitet ozbiljno narušen u postojećim okolnostima uslijed gubitka ili smanjenja stalnih izvora prihoda, te u korist poduzetnika čiji je prihod bitno umanjen u odnosu na ukupan prihod u prethodnom razdoblju.

 

  1. Kreditne institucije će za vrijeme odgode plaćanja obračunavati isključivo redovno ugovorene kamate bez dodatnih naknada.

 

  1. Za uspjeh mjera koje se očekuju od kreditnih institucija bit će važno osigurati solidarnost drugih grupa vjerovnika, kako bi se osigurala pomoć građanima i poduzetnicima koji su u postojećim okolnostima doista ekonomski pogođeni.

 

Više informacija pronađite u objavi za medije koja se nalazi u privitku.


Podijeli
hrCroatian