Uprava i nadzorni odbor

Uprava banke

Andrej Kopilaš, predsjednik Uprave

Oliver Klesinger, član Uprave

Damir Kaluđer, član Uprave

Nadzorni odbor

Domagoj Petrinović , predsjednik Nadzornog odbora

Završio je pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i položio pravosudni ispit.

U tijeku svoje karijere dodatno se usavršavao u području financija: HANFA – položen brokerski ispit i ispit za investicijskog savjetnika, ATTF Luksemburg – certifikat za upravljanje imovinom, IEDC Bled School of Management – General Managers Program, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Certifikat u području javne nabave (produljen 2021.)

U periodu od 2007.g. do 2014.g. bio je zaposlen u kreditnoj instituciji Hypo-Alpe-Adria Bank d.d. (danas Addiko Bank d.d.) na raznim pozicijama.

Osnivač je i direktor Odvjetničkog društva Kožul i Petrinović d.o.o. te je time nastavio stjecati iskustvo na razini uprave. U odvjetničkom društvu posebno je posvećen pružanju usluga savjetovanja i zastupanja klijenata iz područja bankarstva, osiguranja, energetskog sektora te osoba javnog prava.

U više navrata bio je angažiran kao voditelj tima odvjetnika u postupcima preuzimanja trgovačkih društava te prilikom upravljanja infrastrukturnim projektima financiranima sredstvima iz fondova EU.

 

Domagoj Karačić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić rođen je 19. prosinca 1976. godine u Osijeku. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je magistrirao 2005. godine, dok je 2011. godine doktorirao na istom fakultetu.

Od 2000. do 2005. godine radio je u nekoliko poduzeća u privatnom sektoru (trgovina, revizija i poduzetništvo). Od 2006. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku kao asistent pri Katedri za financije i računovodstvo, a tijekom 2017.godine postao je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Nositelj je i predaje na kolegijima: ¨Javne financije¨, ¨Lokalne financije¨, ¨Upravljanje javnim dugom¨, ¨Kompenzacijski menadžment¨ i ¨Komparativni porezni sustavi¨.

Samostalno i u suautorstvu objavio je 38 znanstvenih radova, sudjelovao na više domaćih i međunarodnih konferencija, objavio je 3 nastavna materijala za studente, u suautorstvu je objavio 1 sveučilišni udžbenik  te je urednik 1 znanstvene knjige.

Aktivno djeluje kao član Povjerenstva za fiskalnu politiku RH od 2019. godine, isto tako je od 2017. godine aktivan član Odbora za financijsko poslovanje i proračun Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. U okviru strukovnih udruženja član je Udruge računovođa i financijskih djelatnika (URFD) te je član Znanstvenog društva ekonomista (ZDE).

Anita Zelić, članica Nadzornog odbora

Magistrirala je na Poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a u svom radu tematizirala je važnost minimalne adekvatnosti kapitala banaka te utjecaj primjene Basela II na financiranje malih i srednjih poduzeća.

U posljednjih 11 godina sudjeluje u nastavnom procesu više kolegija na nekoliko veleučilišta i visokih poslovnih škola i mentorica je na više desetaka završnih i diplomskih radova. Trenutno je vanjski predavač i nositelj nekoliko kolegija (Financije; Osnove financijske analize i planiranja; Osnove financija poduzeća) na Sveučilištu VERN’ te predavač na Poslovnom veleučilištu Zagreb, na kolegijima Principles of Economics i Business Finance, koje izvodi na engleskom jeziku.

Svoj znanstveno-istraživački fokus usmjerava na suvremene izazove nacionalne ekonomije, a u protekle tri godine bila je suradnica na znanstveno istraživačkom projektu „Ekonomski učinci demografskih promjena u RH“ na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Redovito je na portalima i u poslovnim časopisima objavljivala gospodarske kolumne i analitičke poslovne članke iz područja SME sektora, bankarstva i rada ostalih financijskih institucija.

Dio karijere provela je i na rukovodećim položajima u financijskom sektoru, a trenutno je zaposlena u Gradu Zagrebu kao voditeljica odsjeka u Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Doktorandica je na Doktorskom studiju Ekonomija na Sveučilištu u Rijeci.


Podijeli
hrCroatian