Transakcijski račun

Korak 1

Podaci o poslovnom subjektu

Korak 2

Kontakt osoba


Podaci o poslovnom subjektu
Naziv poslovnog subjekta je obavezno polje
Matični broj je obvezno polje (8 znamenki)
Šifra djelatnosti (po NKD-u) je obavezno polje
OIB tvrtke ili obrta je obavezno polje (11 znamenki)
Adresa i kućni broj je obavezno polje
Mjesto je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje (primjer@domena.hr)
Telefonski broj je obavezno polje

Zastupan po
Ime i prezime je obavezno polje
OIB je obavezno polje (11 znamenki)

Mjesto obavljanja platnog prometa

Vrsta planiranih transakcija preko računaZainteresiran sam i za


Ime i prezime je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje (primjer@domena.hr) Adresa mora biti formata primjer@domena.hr (bez razmaka)
Telefonski broj je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu


Popuni zahtjev i odaberi sebi najbližu poslovnicu s kojom ćeš najviše surađivati!
hrCroatian