Obavijesti

Prijave za MJERE za poslovne subjekte putem FINA-inog portala

Pozivamo sve gospodarske subjekte u Republici Hrvatskoj čije je poslovanje ugroženo uslijed COVID-19 pandemije (podnositelji prijave) da se počevši od 31. ožujka 2020. inicijalno prijave za mjere Vlade Republike Hrvatske u cilju očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti putem jedinstvenog on-line portala koji je u tu svrhu uspostavila FINA (MJERE portal).

Spomenute mjere dostupne podnositeljima prijave putem MJERE portala odnose se na sljedeće:

  • kredite za likvidnost i radni kapital,
  • odgode plaćanja
  • reprograme kredita

Podnositelji prijave koji se mogu registrirati za spomenute mjere na portalu MJERE su trgovačka društva, obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva čije poslovne aktivnosti su u okolnostima epidemije ugrožene ili u potpunosti onemogućene.

Institucije kojima će inicijalni zahtjevi podnositelja prijave na portalu MJERE biti proslijeđene su sve banke koje imaju odobrenje za rad u Republici Hrvatskoj, HBOR, HAMAG-BICRO. Osim banaka, HBOR-a i HAMAG-BICRO-a u aktivnostima uspostave ovog jedinstveng on-line portala sudjeluju i predstavnici Ministarstva Financija, Hrvatska narodna banka i, naravno, FINA, obzirom da uspostava jedinstvenog on-line MJERE portala omogućuje izvršavanje njihovih obveza praćenja i izvještavanja o realizaciji mjera očuvanja razine gospodarske aktivnosti i likvidnosti, prema postojećim mandatima spomenutih institucija.

Prijava kroz MJERE portal ne podrazumijeva automatsko odobrenje kredita podnositeljima inicijalnog zahtjeva. Sustav centralizirano prikuplja prijave i nakon provjere unesenih podataka šalje podatke iz prijave bankama. Svaka banka po primitku i obradi podataka iz prijave, povratno kontaktira prijavitelja mjere i izravno preuzima daljnji proces odobrenja kredita sukladno svojim kriterijima.

 Registracija i prijava podnositelja inicijalnog zahtjeva na portal MJERE omogućena je putem poveznice: https://gospodarskemjere.fina.hr . Za mogućnost podnošenje prijave podnositelji zahtjeva se trebaju prethodno registrirati na MJERE portal. Za registraciju na MJERE portal podnositelj upisuje nekoliko osnovnih podataka nakon čije provjere na adresu e-pošte dobiva link za aktivaciju lozinke.

Prilikom pripreme registracijskih podataka podnositelj na portalu MJERE daje suglasnost za obradu osobnih i ostalih podataka u svrhu obrade njegove prijave. Nakon što se uspješno registrirao, korisnik se može prijaviti u sustav te početi unositi podatke za gospodarski subjekt za koji želi ostvariti podnijeti inicijalni zahtjev za korištenje jedne od mjera.

Podnositelj prilikom podnošenja inicijalnog zahtjeva putem MJERE portala daje izjavu kojom jamči za istinitost i točnost podataka nakon čega će se njegova prijava za mjeru određenom gospodarskom subjektu i pripadajući set prijavljenih podataka automatski dostaviti odabranoj banci. Nakon obrađene prijave inicijalnog zahtjeva, podnositelji nastavljaju komunikaciju vezanu uz samu realizaciju zahtjeva s odabranom bankom.

 

Važne napomene za podnositelje zahtjeva

 

FUNKCIONALNOST: Usprkos nastalim okolnostima, ulažu se ogromni napori kako bi se u najkraćem roku omogućio cjeloviti postupak on line prijave na MJERE portal koji će uključivati sve tri mjere za financijsku likvidnost, te kako bi se u postupku prijave pružila potrebna pomoć i podrška.

 

Od 31.03.2020. je podnositeljima zahtjeva na portal MJERE dostupne su

  • opcija prijave za mjeru kredita likvidnost i radni kapital
  • registracija u sustav,
  • unos podataka za gospodarski subjekt koji je predmet prijave,
  • odabir kreditne institucije u kojoj želi da se razmotri njegova prijava te
  • sljedeće obvezne izjave:  Izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019., Izjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019.i Procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava

 

U idućih nekoliko dana putem portala MJERE će biti omogućen unos i drugih potrebnih podataka nužnih bankama za evaluaciju zahtjeva za sve tri mjere.

 

PODRŠKA: Podršku korisnicima u postupku registracije i tijekom rada u sustavu pružat će Fina i ta pitanja se zaprimaju na mail adresi: mjere.podrska@fina.hr .

 

Kako bi bili u mogućnosti pravovremeno pružiti potrebnu podršku, molimo vas da slijedite sve popratne smjernice za podnošenje inicijalnog zahtjeva na portalu MJERE te pratite informacije koje će biti objavljivane na mrežnim stranicama.

 

Preporuka svim podnositeljima je da prate obavijesti o dostupnosti prijave svih mjera putem portala MJERE. Obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama svih uključenih institucija, a do tada se može napraviti registracija u sustav i unijeti osnovne podatke.

 

Upućujemo buduće podnositelje zahtjeva na portal MJERE da se upoznaju s informacijama dostupnim u vidu čestih  pitanja i odgovora (FAQ) , korisničke upute i video materijala koji su izrađeni kako bi olakšali registraciju i prijavu inicijalnog zahtjeva.


Podijeli