Želiš brzu informaciju o stanju i priljevima na svoj račun? Ugovori SMS uslugu i jednostavno primaj informacije i kontroliraj račun uz uštedu na vremenu.

Odaberi vrstu i dinamiku primanja poruka koja ti najbolje odgovara.

Popuni zahtjev za otvaranje SMS usluge i donesi ga u bilo koju poslovnicu Banke, ili popuni slijedeći obrazac i kontaktirat ćemo te u kratkom roku i dogovoriti sastanak.

Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Podijeli
hrCroatian