Želiš dodatni limit za obrtna sredstva na 3 godine?

S charge karticom možeš plaćati na prodajnim mjestima ili na internetu do iznosa raspoloživog na računu. Ne zaboravi zatražiti R1 račun za svoje knjigovodstvo.

Visina limita potrošnje se određuje u iznosu 1/3 prosječnog prometa obavljenog preko poslovnog računa u zadnja tri mjeseca, uz zadovoljavajuću kreditnu sposobnost.

 

upisnina, članarina i naknade

Za korištenje kartica, naplaćuje se:

  • upisnina (za osnovnog i sve dodatne Korisnike kartica, jednokratno unaprijed),
  • naknada za izdavanje kartice (za osnovnog i sve dodatne Korisnike kartica, jednokratno unaprijed),
  • članarina (za osnovnog i sve dodatne Korisnike kartica, mjesečno),

Iznos upisnine, članarine i ostalih naknada uređen je Odlukom o tarifi naknada u poslovanju Banke s pravnim osobama, važećoj na dan obračuna naknade.

Za ponovno izdavanje kartice zbog promjene matičnih podataka (imena i/ili prezimena, potpisa), oštećenja, nestanka (gubitak ili krađa kartice), te ponovne izrade PIN-a, a na zahtjev Korisnika kartice, Banka naplaćuje naknadu.

Za isplatu gotovine na bankomatima i isplatim mjestima Banka naplaćuje naknadu.

Kontakti

Za sva pitanja i reklamacije vezane za kartično poslovanje,

kontakt telefon je 033 637 026 u toku radnog vremena,

za gubitak ili krađu kartice koja nastane izvan radnog vremena potrebno se javiti u nadzor EGCP mreže na tel. 01 3078 699.

Krajnji rok za podnošenje reklamacija je 30 dana od dana nastanka transakcije pismenom prijavom.

Dokumentacija

Ako si zainteresiran, popuni obrazac i naši stručnjaci će te kontaktirati u kratkom roku:
Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Podijeli
hrCroatian