Plaćanje u inozemstvo

Kao Nalogodavatelj prilikom plaćanja u inozemstvo ili na račun nerezidenta u zemlji trebate:

  • dostaviti ispravno popunjen Nalog za plaćanje u inozemstvo  
  • osigurati pokriće na transakcijskom računu.

Bitno je da na Nalogu za plaćanje u inozemstvo navedete SWIFT adresu banke korisnika i IBAN korisnika, kako bi se izbjegli dodatni troškovi  obrade inozemne banke i rizik neizvršavanja doznake u inozemstvo od strane inozemne banke.

Sve ispravno zaprimljene naloge za plaćanje, Banka obrađuje sukladno Terminskom planu Banke, osim ako nalogodavac  ne odredi kasniju valutu izvršenja plaćanja u inozemstvo.

Kopiju  SWIFT naloga o izvršenom plaćanju u inozemstvo  dostavljamo Vam putem telefaksa ili e-mail-a-om.


Podijeli
hrCroatian