Devizna plaćanja

Razvijena mreža korespodentskih banaka

Brza, sigurna i jeftina usluga u poslovanju s inozemstvom:

  • naplata iz inozemstva (priljevi)
  • plaćanja u inozemstvo (doznake)
  • dokumentarnih poslova (nostro i loro dokumentarni akreditivi, naplate robnih dokumenata, naplate mjenica, i drugih financijskih dokumenata)

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima. Plaćaj i primaj uplate u eurima neovisno o lokaciji


Podijeli
hrCroatian