NRS1

Varijabilni dio kamatne stope na kredite Slatinske banke d.d. Slatina vezan je uz nacionalnu referentnu stopu NRS1, odnosno 12M NRS1 za HRK ili EUR, ovisno o ugovorenoj valuti (dvanaestomjesečni NRS jedan). Nacionalne referentne stope su stope prosječnog troška financiranja bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj i utvrđuju se tromjesečno. Predstavljaju javno objavljene prosječne troškove financiranja hrvatskoga bankarskog sektora u pojedinoj valuti, koji se objavljuju kao nacionalne referentne stope („NRS“).

Nacionalna referentna stopa NRS1 za pojedinu valutu izračunava se na temelju javno dostupnih podataka o troškovima financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba. Daljnji podaci o obuhvatu podataka koji se uključuju u izračun dostupni su na internetskoj stranici HNB-a (www.hnb.hr / “Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija”). Nacionalne referentne stope izračunava i javno objavljuje Hrvatska udruga banaka na temelju javno objavljenih podataka Hrvatske narodne banke. Nacionalne referentne stope izračunava i javno objavljuje Hrvatska narodna banka na temelju javno objavljenih podataka Hrvatske narodne banke. Nacionalne referentne stope i metodologija izračuna i objave objavljuju se na internetskoj stranici HNB-a (www.hnb.hr).

Varijabilni dio kamatne stope primjenjuje se u razdoblju koji traje do 31.12. tekuće godine.

Usklađivanje kamatnih stopa obavlja se godišnje za plasmane s ugovorenim 12M NRS, na način da se promijenjene kamatne stope primjenjuju počevši od 01.01. svake godine trajanja ugovornog odnosa.

Prilikom usklađivanja kamatnih stopa za plasmane s ugovorenim 12 NRS primjenjivat će se referentna kamatna stopa koja se objavljuje šezdesetog dana nakon isteka izvještajnog razdoblja (3. tromjesečje), odnosno prethodni radni dan u slučaju ako je to neradni dan.

U slučaju da NRS1 poraste redovna kamatna stopa će se povećati, odnosno ako se NRS1 smanji  redovna kamatna stopa će se smanjiti, za onoliko postotnih poena  za koliko se promijenio dvanaestomjesečni NRS1. U slučaju da zbog promjene parametara redovna kamatna stopa bude viša od maksimalno dopuštene  kamatne stope, Banka će na kredit obračunavati kamatnu stopu u visini najviše prisilnim propisom maksimalno dopuštene ugovorene kamatne stope. 


Podijeli
hrCroatian