Obavijesti

Kreditom do konkurentnosti

Slatinska banka d.d. Slatina među devet je poslovnih banaka s kojima je 5. rujna 2018. godine Osječko-baranjska županija potpisala dodatak Ugovora o načinu provedbe programa „Kreditom do konkurentnosti“ kojim će se malim poduzetnicima omogućiti kreditiranje uz subvencioniranu kamatu već od 1%.

Predmetnim ugovorom osiguravaju se povoljna kreditna sredstva za mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva (trgovačka društva – d.o.o. i j.d.o.o., obrte i profitne ustanove koji ulažu na području Županije neovisno o sjedištu), a namijenjeni su za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, kupnju nove opreme te obrtna sredstva do 20 % (za projekt iz uslužne djelatnosti), odnosno do 30 % (za projekt iz proizvodne djelatnosti) iznosa ukupno odobrenog kredita.

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 100.000 kuna, a najviši iznos 5.000.000 kuna. Kredit se odobrava u trajanju do 10 godina – kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata, do 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme, uz rok korištenja kredita do 12 mjeseci i poček u trajanju do 2 godine koji se računa u rok otplate.

Kamatna stopa može biti najviše 7%, od čega 1-2% subvencionira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Županija subvencionira 1%, a u projekt se uključilo nekoliko općina i gradova, pa se kamate za krajnje korisnike smanjuju i do samo 1%.

 


Podijeli