Reprogram / restrukturiranje

Ako imaš problema u podmirenju postojećih kreditnih obveza odaberi jednu od mjera:
  • moratorij,
  • produljenje roka otplate kredita,
  • produljenje roka otplate kredita uz moratorij,
  • restrukturiranje postojećih obveza po različitim vrstama kredita odobrenjem novog kredita uz mogućnost ugovaranja počeka
 
Iznos   Rok povrata

1.000 do 40.000 EUR

3 do 17 godina (računajući od inicijalnog datuma plasmana proizvoda koji se restrukturira)

 
kamata za EUR
promjenjiva kamatna stopa već od 6,99%, a fiksna od 7,05%
 

Navedene mjere prvenstveno su namijenjene klijentima Banke koji temeljem izostanka prihoda, smanjenja plaće, gubitka posla ili drugih objektivnih okolnosti (dugotrajno bolovanje, porodiljni dopust i drugo) imaju problema u podmirenju postojećih kreditnih obveza.

Stoga, ako imaš poteškoća ispuni zahtjev i javi se u najbližu poslovnicu Slatinske banke, gdje ćeš saznati detaljnije informacije.

Dokumentacija

Instrumenti osiguranja

  • Vrijede instrumenti osiguranja ugovoreni po osnovnom Ugovoru
  • Banka zadržava diskrecijsko pravo ukoliko procijeni angažirati i dodatan instrument osiguranja/naplate

Reprezentativni primjer

 

Krediti uz fiksnu kamatnu stopu

Valuta kredita EUR
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa, fiksna 7,05%
EKS 7,46%
Interkalarna kamata 115,89
Iznos kamate za razdoblje otplate 8.043,96
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 232,73
Ukupan iznos za otplatu* 28.252,08

 

Krediti uz promjenjivu kamatnu stopu

Valuta kredita EUR
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa, promjenjiva** 6,99%
EKS 7,40%
Interkalarna kamata 114,90
Iznos kamate za razdoblje otplate 7.968,76
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 232,11
Ukupan iznos za otplatu* 28.176,88

** Promjenjiva kamatna stopa na kredite fizičkim osobama izračunata je kao zbroj fiksne marže Banke i visine 6M EURIBOR-a objavljena na dan
30.08.2023.godine iznosi 3,956%. Redovito usklađenje varijabilnog dijela kamatne stope s promjenom 6M EURIBOR provodi se šestomjesečno,
30.06 i 31.12. svake godine.

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

   

Podijeli
hrCroatian