SEPA kreditni transfer (SCT) – novi format poruka pain.001.001.09 u primjeni od 19.11.2023.

Od 19. studenog 2023. godine u primjeni je nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer kojom je podržana zamjena ISO 20022 verzije 2009. verzijom 2019. Vezano za promjenu formata pripremljena je nova verzija Upute za klijente pain.001 i Upute za klijente pain.002 te je ažuriran dokument Pravila SCT sheme. Nova dokumentacija objavljena je na https://www.sepa.hr/upute-za-korisnike/shema-za-sepa-kreditnitransfer/sct-dokumentacija-za-primjenu-od-19-11-2023/

Skrećemo pažnju na važne promjene koje se nalaze u Uputi za klijente pain.001: • popunjavanje adrese u strukturiranom obliku, • adresu je moguće popunjavati i na postojeći, nestrukturirani način, do studenog 2025. godine kada će strukturirana adresa biti jedina opcija, • izrađena je nova xsd shema pain.001.001.09.

Za sve nejasnoće stojimo Vam na raspolaganju.

       

Podijeli
hrCroatian