Poslovno planiranje

Osnovni preduvjet za kvalitetno i učinkovito upravljanje poslovanjem jest pravovremeno planiranje. Ono postaje sve važnije, a polazna točka planiranja jest određivanje ciljeva poslovanja.

Izradi svoj poslovni plan jer njime dokazuješ da ti je poslovanje održivo. Izradi ga prvenstveno za sebe, a potom ga predstavi kreditorima i investitorima.

Najvažnije je izradi pristupiti realno, uzimajući u obzir objektivno ostvarive prihode, sve moguće troškove i svakako pripremiti rješenja za potencijalne rizike.

Kvalitetno planiranje pomaže ti u poboljšanju izgleda za upravljanje, pravovremene reakcije na potencijalne probleme, u stvaranju učinkovitijiih operativnih procesa pa sve do stvaranja uvjeta za kontrolu i kvalitetnu analizu.

Smjernice za izradu poslovnog plana

Preporučeni sadržaj poslovnog plana do 93.000,00 eura predračunske vrijednosti ulaganja

 

1. PODACI O PODUZETNIKU

1.1. O OSOBI PODUZETNIKA
1.2. PROCJENA PODUZETNIČKE SPOSOBNOSTI

 

2. POLAZIŠTE

2.1. NASTANAK PODUZETNIČKE IDEJE
2.2. RAZLOZI OSNIVANJA
2.3. VIZIJA I ZADAĆA PODUZETNIČKOG POTHVATA

 

3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)

 

4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST

4.1. TRŽIŠTE NABAVE
4.2. TRŽIŠTE PRODAJE

 

5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA

5.1. OPIS TEHNOLOGIJE
5.2. STRUKTURA TROŠKOVA
5.3. STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH

 

6. LOKACIJA

 

7. ZAŠTITA OKOLINE

 

8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA

8.1. INVESTICIJE U OSNOVNA SREDSTVA
8.2. PRORAČUN AMORTIZACIJE
8.3. KALKULACIJA CIJENA
8.4. TROŠKOVI POSLOVANJA
8.5. INVESTICIJE U OBRTNA SREDSTVA
8.6. IZVORI FINANCIRANJA
8.7. RAČUN DOBITI (DOHOTKA)
8.8. POKAZATELJI UČINKOVITOSTI
8.8.1. FINANCIJSKI TOK (PRIMICI I IZDACI)

 

9. ZAKLJUČAK


Share
en_USEnglish