Krediti za sjetvu uz subvenciju OBŽ

Ako si s područja Osječko-baranjske županije, ostvari 2,00% kamate uz subvenciju Osječko baranjske županije.

Prijavi se, rok je do iskorištenja sredstava!

   

VIŠE INFORMACIJA

 

IZNOSI    do 66.361,40 EUR
KAMATA 2% fiksna uz subvenciju OBŽ
NAKNADA  1% jednokratno
ROK VRAĆANJA maksimalno 10 mjeseci
NAČIN VRAĆANJA  jednokratno ili sukcesivno

DOKUMENTACIJA

 • obrazac zahtjeva za kreditiranje proljetne i jesenske sjetve na području Osječko baranjske županije,
 • izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti,
 • izjavu o povezanim osobama,
 • izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti povezanih osoba,
 • izjavu o nepostojanju duga prema zaposlenicima,
 • privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
 • presliku Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili Upisnik poljoprivrednika,
 • presliku Rješenja o upisu u sudski registar (ili izvatka iz sudskog registra) za trgovačka društva, odnosno presliku Rješenja o upisu obrta i početku obavljanja djelatnosti iz obrtnog registra (ili obrtnice) za obrte. U slučaju više osnivača trgovačkog društva priložiti i presliku društvenog ugovora u kojem je vidljiva struktura vlasništva, odnosno u slučaju zajedničkog obrta priložiti presliku ugovora o ortaštvu,
 • presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u Državnog zavoda za statistiku za trgovačka društva, odnosno izvadak iz obrtnog registra za obrte,
 • potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • preslika liste zahtjeva za potporu izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • presliku Godišnjeg financijskog izviješća (GFI) za posljednje tri godine (predani Registru godišnjih financijskih izvještaja i potvrđenog od strane FINA-e za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dobit,
 • presliku Prijave poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu kalendarsku godinu potvrđen od FINA-e uz koji je potrebno priložiti i pregled primitaka i izdataka, te Popis dugotrajne imovine za subjekte koji posluju u sustavu poreza na dohodak,
 • BON-2 ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
 • pregled poslovanja tekućeg razdoblja (bruto bilanca/pregled primitaka i izdataka),
 • ostalu dokumentaciju na zahtjev Banke ili Povjerenstva

Detaljnije informacije nalaze se ovdje

KAKO SE PODNOSI ZAHTJEV?

Obrazac zahtjeva, obrasce potrebnih izjava i dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Županijska 4, Osijek

ili na internetskoj stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr.

Zahtjevi s propisanom dokumentacijom predaju se u 2 (dva) primjerka osobno ili poštom na adresu:

Osječko-baranjska županija

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj putem Pisarnice

Županijska 4, 31000 Osijek

KONTAKTI

Sektor gospodarstva
Ivan Zelić izelic@slatinska-banka.hr 099 373 9416
Domagoj Kadežabek dkadezabek@slatinska-banka.hr 095 400 9116

e-mail: sg@slatinska-banka.hr

 

 
Zainteresiran sam

Telefonski broj je obavezno polje
Email adresa je obavezno polje
Poruka je obavezno polje
Niste potvrdili reCaptchu

Share
en_USEnglish