Krediti uz valutnu klauzulu EUR

  • financiranje modernizacije i/ili proširenja poslovanja
  • mogućnost djelomičnog ulaganja u obrtna sredstva

IZNOS: cjelokupna vrijednost investicije KAMATA: već od 5,33% + 12M.NRS2 = trenutno već od 5,80%

POVRAT KREDITA: do 10 godina, uz mogući poček od 2 godine i mogućnosti sukcesivnog povrata

INSTRUMENTI OSIGURANJA: bjanko zadužnice, založno pravo na nekretninama i/ili pokretninama, odnosno drugi instrumenti osiguranja sukladno uvjetima Banke

ISPLATA KREDITA: namjenski, na račun dobavljača, izuzev dijela odobrenog za obrtna sredstva

POTREBNA DOKUMENTACIJA (link na “dokumentacija”) bullet “dogovori sastanak”


Share
en_USEnglish