Obavijesti

OBAVIJEST o izmjeni Odluke o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima

Obavještavamo Vas kako sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 924/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o prekograničnim plaćanjima kojom se utvrđuju pravila o prekograničnim plaćanjima i transparentnosti naknada za preračunavanje valuta unutar Europske Unije, naknade koje pružatelj platnih usluga zaračunava korisniku platnih usluga za prekogranična plaćanja u eurima jednake su naknadama koje taj pružatelj platnih usluga zaračunava za odgovarajuća nacionalna plaćanja jednake vrijednosti u nacionalnoj valuti države članice u kojoj se nalazi pružatelj platnih usluga čije usluge koristi korisnik platnih usluga.
Slijedom navedenog, Slatinska banka je donijela novu Odluku o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima dana 15.10.2019. godine s primjenom od 15.12.2019. godine, a izmjene se odnose na sljedeće stavke:
– izmjena tarifnog stavka 2.13.1.9.2. podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih banaka unutar mreže MBU u Hrvatskoj -0,25% od iznosa transakcije +8,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.1.9.3. podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih banaka izvan mreže MBU u Hrvatskoj – 0,25% od iznosa transakcije +8,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.1.9.4. podizanje gotovog novca debitnom karticom na bankomatima drugih bankana u Europi – 0,25% od iznosa transakcije + 8,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.1.10.2. – podizanje gotovog novca debitnom karticom na EFT – POS uređaju drugih banaka unutar mreže MBU – 1,00% od iznosa transakcije min. 10,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.1.10.3. – podizanje gotovog novca debitnom karticom na EFT – POS uređaju drugih banaka izvan mreže MBU u Hrvatskoj – 1,00% od iznosa transkacije min. 10,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.1.10.4. – podizanje gotovog novca debitnom karticom na EFT – POS uređaju drugih banaka unutar mreže MBU – 1,00% od iznosa transkacije min. 10,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.2.2.3. – podizanje gotovog novca kreditnom karticom na drugi bankomatima u inozemstvu – 3,00% od iznosa transakcije min. 25,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.2.2.4. – podizanje gotovog novca kreditnom karticom na isplatnim mjestima (EFT-POS) druge banke u zemlji – 3,00% od iznosa transakcije min. 30,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.13.2.2.5. – podizanje gotovog novca kreditnom karticom na isplatnim mjestima (EFT-POS) u inozemstvu – 3,00% od iznosa transakcije min. 30,00 kn –
– izmjena tarifnog Stavka 2.18. – kreditni transferi u/iz inozemstva bezgotovinski – proširenje naziva tarifnog stavka ( do sada kreditni transferi u/iz inozemstva)
– izmjena tarifnog stavka 2.18.1.1. – Kreditni transfer nacionalni u eurima, u poslovnici -u korist drugih računa
otvorenih kod Banke -u korist drugih računa otvorenih kod drugih banaka (proširenje naziva do sada Kreditni
transfer nacionalni u eurima, u poslovnici) – 1,00% od iznosa transakcije min. 6,90 kn, max. 100,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 2.18.1.2. – Kreditni transfer u inozemstvo u eurima (SEPA područje) – prekogranični
(troškovi opcija SHA) – 1,00% od iznosa transakcije min. 6,90 kn, max. 100,00 kn
– izmjena tarifnog Stavka 2.18.1.3. – kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura – međunarodni
(troškovna opcija SHA) – proširenje naziva (do sada kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura –
troškovna opcija SHA)
– izmjena tarifnog Stavka 2.18.1.6. – kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura – međunarodni
(troškovna opcija OUR) – proširenje naziva (do sada kreditni transfer u inozemstvo u valuti različitoj od eura –
troškovna opcija OUR
– izmjena tarifnog stavka 2.18.2. – priljev iz inozemstva – bez naknade
– izmjena tarifnog stavka 4.2. gotovinski kreditni transferi nacionalni u kunama u korist drugih računa – 1,00%
od iznosa transkacije min. 6,90 kn; max.100,00 kn
– izmjena tarifnog stavka 4.3. gotovinski kreditni transferi nacionalni u kunama u slučaju kada su uplatitelj i
primatelj iste osobe u koris računa u drugim bankama – 1,00% od iznosa transkacije min. 6,90 kn; max.100,00
kn
-izmjena tarifnog stavka 5.2.2.1. kreditni transfer nacionalni u kunama u korist drugih računa otvorenih kod
Banke – bankama – 1,00% od iznosa transkacije min. 6,90 kn; max.100,00 kn
-izmjena tarifnog stavka 5.2.2.2. kreditni transfer nacionalni u kunama u korist drugih računa otvorenih kod
drugih banaka – 1,00% od iznosa transkacije min.6,90 kn; max.100,00 kn
Novi tarifni stavak:
– tarifni stavak 5.7. priljev na račun nacionalni u kunama – do sada nije bilo poseban tarifni stavak poveznica
s postojećim tafirnim stavkom 2.18.2.
– tarifni stavak 4.8. gotovinski kreditni transferi nacionalni u kunama sukladno Ugovoru o poslovnoj suradnji
s pravnim osobama -Komrad d.o.o. Slatina
Brisanje:
– tarifnog stavka 2.13.1.10.1. – podizanje gotovog novca debitnom karticom na EFT – POS uređaju u Banci –
briše se –
– tarifnog stavka 2.17.1. – uplata u efektivnom stranom novcu i međunarodnim pošt. uplatnicama – briše se

 

Odluku o naknadama s podacima o važećim naknadama za pojedine vrste proizvoda možete pogledati ovdje, a i dostupna je u poslovnoj mreži Banke/poslovnicama.


Share