Gotovinski krediti u EUR-ima

Želiš kredit u EUR-ima? Provjeri naše uvjete: nudimo nižu fiksnu kamatnu stopu i duže rokove otplate! Bez naknade!  
IZNOS: ROK POVRATA NAKNADA
1.000,00 do 40.000,00 EUR 3 do 10 godina bez naknade
Mogućnost počeka roka otplate od 3 do 12 mjeseci!
Kamata za klijente Kamata za ne klijente
fiksna 5,65% fiksna 6,05%
 

izračunaj anuitet

 

Instrumenti osiguranja

Za klijente

Obvezni instrumenti osiguranja za gotovinske kredite su:

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Za ne klijente

Za kredite do 15.000,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Za kredite od 15.001,00 EUR obvezni instrumenti osiguranja su:

– Jedan kreditno sposoban jamac-platac s vlastitim instrumentima osiguranja

– Izjava o zapljeni po pristanku dužnika

– Bjanko zadužnica

– Administrativna zabrana na mirovinska primanja (za umirovljenike)

Dokumentacija

Reprezentativni primjer

Kredit uz fiksnu kamatnu stopu

Status klijenta Klijent Banke Ne klijent Banke
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva bez naknade bez naknade
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,72
Kamatna stopa, fiksna 5,65% 6,05%
EKS 6,16% 6,22%
Intercalary interest rate 46,44 49,73
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.159,00 3.402,52
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 109,27 111,27
Ukupan iznos za otplatu* 13.367,12 13.402,52

*Ukupan iznos za otplatu za klijente uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

*Ukupan iznos za otplatu za ne klijente uključuje iznos glavnice kredita i kamatu obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

AKO TE ZANIMA VIŠE INFORMACIJA, POPUNI SLJEDEĆI OBRAZAC:

Share
en_USEnglish