Obavijesti

Slatinska banka postala 18-a članica HUB-a

Zagreb, 9. travnja 2019. – Slatinska banka d.d. postala je osamnaesta članica Hrvatske udruge banaka (HUB), gospodarskog interesnog udruženja banaka, čime postaje promotor zajedničkih interesa i odgovornog bankovnog poslovanja. Zajednički Sporazum o pristupanju u članstvo HUB-a potpisali su Zdenko Adrović, direktor Hrvatske udruge banaka i Andrej Kopilaš, Predsjednik Uprave Slatinske banke d.d.

Potpisivanjem originala „Kodeksa dobre bankovne prakse“ Slatinska banka potvrdila je prihvaćanje postavljenih standarda poslovanja i otvorene komunikacije prema klijentima i bankama s ciljem promicanja odgovornosti, javnosti i profesionalnosti bankovne struke, zajedno s ostalim članicama HUB-a. Slatinska banka ubuduće će sudjelovati na sjednicama i sastancima odbora i radnih skupina HUB-a.

„Kao ravnopravna Članica Hrvatske udruge banaka, ne samo da ćemo dodatno osnažiti svoje poslovanje i razvoj, već i aktivnim sudjelovanjem u radu Udruge, imat ćemo priliku doprinositi promicanju interesa bankarstva u Hrvatskoj, podizanju standarda bankovnog poslovanja, širenju novih znanja i primjeni novih tehnika te poticanju razvoja resursa u bankarstvu“, izjavio je predsjednik Uprave Slatinske banke Andrej Kopilaš.

„Izuzetno nam je drago što je Slatinska banka prepoznala rad i djelovanje Hrvatske udruge banaka koja ove godine obilježava 20.-tu godišnjicu postojanja. Veliko nam je zadovoljstvo što je ova regionalna i perspektivna banka odlučila aktivno doprinositi ostvarenju poslovnih ciljeva Udruge. S osnaženim članstvom nastavit ćemo se zalagati za pravnu sigurnost poslovanja, jasnu regulaciju i poštivanje kriterija stručnosti“, rekao je direktor HUB-a Zdenko Adrović.

Slatinska banka d.d. utemeljena je 9. listopada 1992. godine te je jedina depozitna i financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji. Banka je strateški orijentirana regiji Slavonije i Baranje te Podravine, a ima i snažne poslovne centre u Zagrebu i Rijeci.

Vizija Slatinske banke je profesionalnim i jasno strukturiranim timom, pružajući kvalitetnu uslugu i proizvode po mjeri klijenata kojima pomažu na putu do njihova cilja, doprinositi razvoju okruženja u kojem djeluje.

Imperativ Slatinske banke je nastavak pokrenutih pozitivnih trendova u poslovanju banke primarno vodeći računa o likvidnosti, sigurnosti i stabilnosti poslovanja te ulaganju u ljudske potencijale. Na taj način klijentima osiguravaju vrhunsku uslugu i postaju prepoznatljiva regionalna banka.

S pozitivnim poslovnim trendovima nastavljaju razvoj poslovanja dokazujući kako i male, regionalno orijentirane banke mogu ostvarivati pozitivan poslovni rezultat diverzificirajući poslovanje i portfelj.

Dodatne informacije:

Ivana Prgomet Danijela Maravić
Savjetnica za odnose s javnošću Voditeljica odjela razvoja proizvoda
GIU Hrvatska udruga banaka Slatinska banka d.d.
Centar Kaptol, Nova Ves 17 V. Nazora 2
10 000 Zagreb, Hrvatska 33520 Slatina
tel: 01 4860-080 tel: 033 637-060
web: www.hub.hr web: www.slatinska-banka.hr
email: pr@hub.hr e-mail:dmaravic@slatinska-banka.hr

O GIU HUB

Gospodarsko interesno udruženje Hrvatska udruga banaka (GIU HUB) okuplja 18 vodećih hrvatskih banaka koje čine više od 98 posto ukupne aktive svih hrvatskih banaka: Addiko Bank, Agram banka, BKS Bank, Croatia banka, Erste&Steiermärkische Bank, Hrvatska poštanska banka, Istarska kreditna banka Umag, J&T banka, Karlovačka banka, KentBank, OTP banka, Partner banka, Podravska banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria, Sberbank, Slatinska banka, Zagrebačka banka.

Hrvatska udruga banaka je članica Europske bankovne federacije (EBF), Europskog instituta tržišta novca (EMMI), Europskog platnog vijeća (EPC), Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i Međunarodne trgovačke komore (ICC Hrvatska).


Share