Naplate iz inozemstva

Da biste osigurali pravovremeno, sigurno i točno primanje naplata iz inozemstva, kao Korisnik naplate  svojeg inozemnog poslovnog  partnera trebate obavijestiti o:

  • Vašem punom i točnom nazivu te adresi,
  • IBAN (jedinstvenom međunarodnom broju računa klijenta u banci). Vaš IBAN u Slatinskoj banci naveden je na izvatku transakcijskog računa. Hrvatski IBAN ima 21 alfanumerički znak.
  • SWIFT adresi svoje poslovne banke : SBSLHR2X

O odobrenim zaprimljenim naplatama iz inozemstva ili s računa nerezidenata u zemlji Slatinska banka obaviještava Vas putem Obavijesti o priljevu, koju Vam šaljemo  putem  telefaksa ili e-mail-a.

Naknade i troškove, Slatinska banka obračunava i  naplaćuje sukladno odluci o tarifi naknada Slatinske banke.

Naknade po poslovima platnog propmeta s inozemstvom obračunavamo jednokratno po izvršenju platne transakcije, a naplaćujemo u eurima terećenjem vašeg transakcijskog računa.

O iznosu obračunate i naplaćene naknade obavještavamo Vas putem:

  • Obavijesti o priljevu iz inozemstva (prilikom obrade naplata iz inozemstva)
  • SWIFT poruke MT103 (prilikom obrade plaćanja u inozemstvo)
  • Izvatka po transakcijskom računu

Zahtjeve za otkup deviza, Banka izvršava sukladno Terminskom planu Banke.


Share
en_USEnglish