Obavijesti

Do Internet servisa e-Račun preko USB PKI-a Slatinske banke

Poslovni subjekti koji posluju s naručiteljima iz sustava javne nabave, od 1.7.2019. obvezni su izdavati e-račun.

Izdavanje e-računa može se raditi samo preko ovlaštenih Internet servisa, a ako koristite Internet bankarstvo Slatinske banke, servisu za e-račune možete pristupiti koristeći USB-PKI autentifikaciju. 

Više informacija na e-račun


Share