Zapošljavanje i oglasi
Datum promjene: 27.09.2017.


SLATINSKA BANKA d.d.
OIB:42252496579
V. Nazora 2
33520 SLATINA

Na temelju Odluke Uprave Slatinske banke d.d. Slatina od 25.09.2017. godine, Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, objavljuje


O G L A S


za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju pokretnina koje se nalaze u Slatini:

1. Osobni automobil:

- Marka vozila: BMW(D)
- Model:Serija 3 Diesel E90 (2005-2008)
- Verzija:320d
- Karoserija:limuzina (4V)
- Br.vrata/Br.sjedala: 4/5
- Zapremina Motora:1995ccm
- Najveća snaga kW(KS):120(163)
- Klasa motora/CO2:
- Gorivo:dizel
- Mjenjač/St.prijenosa: ručni/6 stupnjeva
- Prva registracija:11/2005
- Starost u mjesecima:144
- Prijeđeni kilometri:430.000 km
- Prvi vlasnik

2. Osobni automobil:

- Marka vozila: BMW(D)
- Model:Serija 3 Diesel E46 (1998-2005)
- Verzija:320d
- Karoserija:limuzina (4V)
- Br.vrata/Br.sjedala: 4/5
- Zapremina Motora:1995ccm
- Najveća snaga kW(KS):110(150)
- Klasa motora/CO2:
- Gorivo:dizel
- Mjenjač/St.prijenosa: ručni/6 stupnjeva
- Prva registracija:3/2005
- Starost u mjesecima:152
- Prijeđeni kilometri:406.500 km
- Prvi vlasnik

3. Osobni automobil:

- Marka vozila: VW(D)
- Model: Passat Diesel (2000-2005)
- Verzija:Passat 1,9 TDI Basis
- Karoserija:limuzina (4V)
- Br.vrata/Br.sjedala: 4/5
- Zapremina Motora:1896ccm
- Najveća snaga kW(KS):74(101)
- Klasa motora/CO2:
- Gorivo:dizel
- Mjenjač/St.prijenosa: ručni/5 stupnjeva
- Prva registracija:6/2004
- Starost u mjesecima:161
- Prijeđeni kilometri:470.000 km
- Prvi vlasnik


uz slijedeće uvjete
- Kupac plaća porez
- Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje prigovore bilo kakve vrste na stanje i kvalitetu osobnih automobila.
- Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
- Rok za dostavu ponuda: 8 dana od objave oglasa
- Rok odabira najpovoljnije ponude: 8 dana od dana isteka roka važenja natječaja
- Način plaćanja: uplatom na transakcijski račun Banke
- Ostali uvjeti: Banka zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu ponuditelja.
-Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja na transakcijski račun Banke HR23 2412 0091 0399 9092 8

Opći uvjeti

Natjecati se mogu registrirane pravne osobe, obrti i fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske).

Ponuda, uz ponuđenu cijenu i opis nekretnine koje se kupuju kao cjelina mora sadržavati:

Slatinska banka d.d. Slatina zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave ovog Oglasa na adresu Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, 33520 Slatina, s naznakom "Ne otvaraj – za prodaju osobnih automobila".

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, bit će donesena u daljnjem roku od 8 dana.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja na transakcijski račun Banke
HR23 2412 0091 0399 9092 8.

Kontakt telefon 033/637-001, 033/637-020, 033/637-050.

  SLATINSKA BANKA d.d. S L A T I N A

 


SLATINSKA BANKA d.d.
OIB:42252496579
V. Nazora 2
33520 SLATINA

Na temelju Odluke Uprave Slatinske banke d.d. Slatina od 16.01.2017. godine, Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, objavljuje


O G L A Sza prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina (objekti farme) koje se nalaze u okolici Siska:

1. zk.ul. 1572 k.o. Budaševo-Topolovac, a koje se sastoje od:
- kč.br.402/2 9 objekata (vodoopskrba i 8 proizvodnih objekata) od 10321 m2, ekonomsko dvorište od 57062 m2,
- kč.br.421/2 3 objekta upravne zgrade od 763 m2, jedna zgrada od 72 m2, ekonomsko dvorište od 1377m2,

2. zk.ul. 2027 k.o. Budaševo-Topolovac, a koje se sastoje od:
- kč.br. 395/1 jedan objekt – pilana od 255 m2, jedna zgrada-benzinska crpka od 21 m2, oranica Šašina Greda od 57377 m2,
- kč.br.400 silos Šašina Greda od 2367 m2,
- kč.br.401 petnaest objekata (klaonica, skladište, trinaest proizvodnih objekata) od 6517 m2, ekonomsko dvorište od 64285 m2,
- kč.br.403 ekonomsko dvorište od 5000 m2, oranica Šašina Greda od 31725 m2,
- kč.br.405 jedan objekt (skladište) od 413 m2, ekonomsko dvorište od 8002 m2, dva objekta (portirna, stambeni objekt i dvorište od 845 m2),
- kč.br.406 ekonomsko dvorište od 949 m2,
- kč.br.407 silosi od 1344 m2, ekonomsko dvorište od 5118 m2,
- kč.br.410 jedna zgrada od 252 m2, ekonomsko dvorište od 1100 m2,
- kč.br.411 dvije zgrade (trafostanica i gospodarska zgrada) od 326 m2, jedna zgrada od 390 m2, ekonomsko dvorište od 1503 m2,
- kč.br.412 tri zgrade (mehaničke radione) od 965 m2, stambeni objekt-društveni od 340 m2, ekonomsko dvorište od 3069 m2,
- kč.br.413 kuća i dvorište 2003 m2,
- kč.br.414 oranica od 1816 m2,
- kč.br.415 ekonomsko dvorište od 3701 m2,
- kč.br.416 kuća i dvorište od 572 m2,
- kč.br.417 kuća i dvorište od 849 m2,
- kč.br.418 kuća i dvorište od 788 m2,
- kč.br.419 kuća i dvorište od 377 m2,
- kč.br.420 pločnik u Šašinoj Gredi od 2190 m2.

Nekretnine se prodaju kao cjelina uz slijedeće uvjete:

 1. Očekivani iznos kupovnine za  nekretnine kao cjelinu je =5.000.000,00 kuna (kupac snosi porez na promet nekretnina).
 2. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje prigovore bilo kakve vrste na stanje i kvalitetu objekta..
 3. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
 4. Nekretnine su slobodne od osoba i stvari.
Opći uvjeti

Natjecati se mogu registrirane pravne osobe, obrti i fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske).

Ponuda, uz ponuđenu cijenu i opis nekretnine koje se kupuju kao cjelina mora sadržavati:

Slatinska banka d.d. Slatina zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici u roku od 8 dana od dana objave ovog Oglasa na adresu Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, 33520 Slatina, s naznakom "Ne otvaraj – za prodaju poslovnog prostora".

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, bit će donesena u daljnjem roku od 8 dana.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja na transakcijski račun Banke
HR23 2412 0091 0399 9092 8.

Kontakt telefon 098/435-143, 098/435-192, 099/438-0934.

  SLATINSKA BANKA d.d. S L A T I N A

 


SLATINSKA BANKA d.d.
OIB:42252496579
V. Nazora 2
33520 SLATINA

Na temelju Odluke Uprave Slatinske banke d.d. Slatina od 16.11.2015. godine, Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, objavljuje


O G L A Sza prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina koje se nalaze u Ogulinu, Bernardina Frankopana br 5. k.o.Ogulin, zk.ul.7395 (etažno vlasništvo), kč.br. 131 stambeno-poslovna zgrada i dvorište sa 332 čhv, a koja se sastoji od:
1. ETAŽA: 268/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisanih u A1 uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 1, prostora ugostiteljske namjene u prizemlju i katu ukupne površine 348,70 m2, s time da etažnoj jedinici pripada otvorena terasa ispred ulaza u površini od 52,40 m2,
5. ETAŽA: 61/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisanih u A1uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 5, poslovnog prostora na katu ukupne površine 79,90 m2,
6. ETAŽA: 133/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisane u A1 uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 6, poslovnog prostora na katu ukupne površine 173,95m2 i
7. ETAŽA: 49/1000 suvlasničkog dijela nekretnina upisane u A1 uspostavlja se i s njime trajno povezuje vlasništvo posebnog dijela-etažna jedinica 7, dvosobnog stana u potkrovlju ukupne površine 63,70 m2 kojemu pripada i parkiralište br.1 u dvorištu zgrade.

Nekretnine se prodaju kao cjelina ili zasebno svaka etažna jedinica uz slijedeće uvjete:

 1. Početni iznos kupovnine za sve nekretnine kao cjelina je =5.700.000,00 kuna (u cijenu je uključen PDV koji se odnosi na 6. i 7. etažu, a kupac snosi porez na promet nekretnina na 1. i 5. etažu).
 2. U slučaju prodaje po etažama, prodajna cijena po pojedinoj etaži iznosi:
  za 1. etažu 3.630.000,00 kuna (kupac snosi porez na promet nekretnina);
  za 5. etažu 625.000,00 kuna (kupac snosi porez na promet nekretnina);
  za 6. etažu 1.275.000,00 kuna sa uključenim PDV-om;
  za 7. etažu 425.000,00 kuna sa uključenim PDV-om.
 3. Prodaja se obavlja po načelu "viđeno-kupljeno", što isključuje prigovore bilo kakve vrste na stanje i kvalitetu objekta.
 4. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom.
 5. Nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari.
 6. Prioritet imaju ponude za kupovinu nekretnina kao cjeline.
Opći uvjeti

Natjecati se mogu registrirane pravne osobe, obrti i fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske).

Ponuda, uz ponuđenu cijenu i opis nekretnine koja se kupuje (kao cjelina ili pojedina etažna jedinica) mora sadržavati:

Slatinska banka d.d. Slatina zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici u roku od 15 dana od dana objave ovog Oglasa na adresu Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, 33520 Slatina, s naznakom "Ne otvaraj – za prodaju poslovnog prostora".

Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, bit će donesena u daljnjem roku od 15 dana.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene je 15 dana od dana odabira najpovoljnijeg ponuditelja na transakcijski račun Banke
HR23 2412 0091 0399 9092 8.

Kontakt telefon 098/435-143, 098/435-192, 099/438-0934.

  SLATINSKA BANKA d.d. S L A T I N A

 


SLATINSKA BANKA d.d.
OIB:42252496579
V. Nazora 2
33520 SLATINA

Na temelju Odluke Uprave Slatinske banke d.d. Slatina od 29.06.2015. godine, Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, objavljuje


O G L A Sza prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina koje se nalaze u Čepinu, k.o.Čepin, zk.ul.2542 i to: kč.br. 1452/1 poslovna građevina za uredske djelatnosti br. 184 a, dvor. i oranica ul. Osječka ukupne površine 593 m2 i kč.br. 1452/2 oranica Osječka u selu ukupne površine 2195 m2

Opći uvjeti

Natjecati se mogu registrirane pravne osobe, obrti i fizičke osobe (državljani Republike Hrvatske).

Uz ponudu cijene, Ponuda mora sadržavati:

Slatinska banka d.d. Slatina zadržava pravo ne izabrati niti jednog ponuditelja bez navođenja razloga i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja.
Ponude se dostavljaju u pisanoj formi, putem pošte preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici u roku od 30 dana od dana objave ovog Oglasa na adresu Slatinska banka d.d. Slatina, V. Nazora 2, 33520 Slatina, s naznakom "Ne otvaraj – za prodaju poslovnog prostora".
Kontakt telefon033 840 420, 033 840 460, 098 435 143.
Odluka o najpovoljnijem ponuditelju, bit će donesena u daljnjem roku od 30 dana.

  SLATINSKA BANKA d.d. S L A T I N A

 

Nekretnine

Banka oglašava prodaju nekretnina:

 1. u vlasništvu Banke i
 2. u fiducijarnom vlasništvu Banke koje će se prodavati putem javnobilježničke odnosno sudske javne dražbe.

Za detaljnije informacije i dogovore oko razgledavanja nekretnina, kao i uvjete plaćanja nazovite 033/840-460 ili 098/435-192 gđa. Nada Samardžić.

Nekretnine u vlasništvu banke

Nekretnine koje nisu u posjedu banke