Obavijesti

Zamjena gotovog novca

  Zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura

Kada

Od 02. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine možete zamijeniti gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450.

Dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz članaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. 1103/97, i to na dvije decimale, a na temelju treće decimale:

– ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena

– ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.

 

Gdje

U poslovnicama Slatinska banke u radnom vremenu poslovnice. Popis poslovnica i radno vrijeme dostupni na Internet stranicama banke https://www.slatinska-banka.hr/radno-vrijeme/

Trošak

Zamjena gotovog novca kune za gotov novac euro provodi se bez naknade (neovisno o broju novčanica i kovanica).

 

Najava

Obvezna najava za zamjenu gotovog novca kune za gotov novac eura za iznose veće od =3.000,00 EUR dva radna dana.

 

 

SLATINSKA BANKA d.d.


Podijeli