Uprava
NADZORNI ODBOR
Predsjednik Nadzornog odbora: Ružica Vađić
Članovi Nadzornog odbora:Blaženka Eror Matić
Hrvoje Markovinović
Denis Smolar
Krunoslav Lisjak
UPRAVA BANKE
Predsjednik Uprave:
Marko Brnić, dipl.oec.
Članovi Uprave:

Andrej Kopilaš, dipl.oec.
Marin Prskalo, dipl. oec.