Uprava
NADZORNI ODBOR
Predsjednik Nadzornog odbora: Ružica Vađić
Članovi Nadzornog odbora:Blaženka Eror Matić
Hrvoje Markovinović
Denis Smolar
Krunoslav Lisjak
UPRAVA BANKE
Zamjenik Predsjednika Uprave:Krunoslav Lisjak, dipl.oec.
V. Nazora 2, Slatina
Tel: 033/637-000
Fax: 033/637-029
Član Uprave:


Marko Brnić, dipl. oec.
V. Nazora 2, Slatina
Tel: 033/637-000
Fax: 033/637-009
Tomašićeva 4, Zagreb
Tel: 01/455-0397
Fax: 01/461-4714