Uprava
NADZORNI ODBOR
Predsjednik Nadzornog odbora: Ružica Vađić
Članovi Nadzornog odbora:Blaženka Eror Matić
Hrvoje Markovinović
Denis Smolar
Krunoslav Lisjak
UPRAVA BANKE
uprava@slatinska-banka.hr
Članovi Uprave:

Andrej Kopilaš, dipl.oec. - predsjednik
email: akopilas@slatinska-banka.hr
Marin Prskalo, dipl. oec. - član
email: mprskalo@slatinska-banka.hr
Elvis Mališ, dipl. oec. - član
email: emalis@slatinska-banka.hr