Tarifa naknada za platni promet u zemlji
Datum promjene 12.02.2019.
Tarifa naknada - pravne osobe 12.02.2019. (pdf 600 KB)
Objavljena 12.02.2019, a primjenjuje se od 28.02.2019.
Tarifa naknada - pravne osobe 29.01.2019. (pdf 569 KB)
Objavljena 29.01.2019, a primjenjuje se od 15.02.2019.
Tarifa naknada - pravne osobe 23.10.2018. (pdf 2.04 MB)
Objavljena 23.10.2018, a primjenjuje se od 01.01.2019.
Tarifa naknada - pravne osobe 14.08.2018. (pdf 658 KB)
Objavljena 14.08.2018, a primjenjuje se od 01.09.2018.
Tarifa naknada - pravne osobe 02.05.2018. (pdf 680 KB)
Objavljena 02.05.2018, a primjenjuje se od 02.07.2018.
Tarifa naknada - pravne osobe 26.09.2017. (pdf 1.28 MB)
Objavljena 26.09.2017, a primjenjuje se od 01.10.2017.
Tarifa naknada - pravne osobe 15.05.2017. (pdf 1.17 MB)
Objavljena 15.05.2017, a primjenjuje se od 20.07.2017.
Tarifa naknada - pravne osobe 22.03.2016. (pdf 315 KB)
Objavljena 22.03.2016, a primjenjuje se od 01.04.2016.
Tarifa naknada - pravne osobe 14.12.2015. (pdf 236 KB)
Objavljena 14.12.2015, a primjenjuje se od 01.01.2016.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.