Tarifa naknada za platni promet u zemlji
Datum promjene 22.03.2016.
Tarifa naknada - pravne osobe 22.03.2016. (pdf 315 KB)
Objavljena 22.03.2016, a primjenjuje se od 01.04.2016.
Tarifa naknada - pravne osobe 14.12.2015. (pdf 236 KB)
Objavljena 14.12.2015, a primjenjuje se od 01.01.2016.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.