Štednja - građani
Datum promjene: 21.10.2017.

Vlasnikom tekućeg računa Banke može postati svaki građanin koji ima stalna mjesečna primanja (osobni dohodak, mirovina ili neko drugo stalno primanje) Banka će građaninu otvoriti tekući račun uz predočenje osobne iskaznice i potvrde o stalnim mjesečnim primanjima.

Sredstvima na tekućem računu građani mogu raspolagati:

 • isplatom gotovine u svim poslovnicama i ispostavama Banke uz predočenje kartice tekućeg računa
 • pomoću čekova (podizanje gotovine u drugima bankama i Hrvatskim poštama, plaćanjem robe i usluga)
 • zadavanjem trajnih naloga na teret tekućeg računa
 • podizanje novca MB/CARD MAESTRO KARTICOM, na svim bankomatima s oznakom Maestro u zemlji i inozemstvu

Vlasnicima tekućih računa dana je i mogućnost dobivanja debitne kartice Slatinske banka d.d. sa kojom im je omogućeno:

 • podizanje novca na bankomatima u zemlji i inozemstvu te – bankomatima Slatinske banke d.d. u Slatini, Virovitici, Pitomači, Našicama, Zagrebu, Osijeku, Požegi, Iloku, Daruvaru, Đakovu, Donjem Miholjcu, Orahovici, Valpovu, Rijeci, Koprivnici, Sl. Brodu
 • plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima s oznakom Maestro – bez naknade

do raspoloživog iznosa na tekućem računu (u visini stanja na računu ili dozvoljenog prekoračenja) unutar dnevnih i tjednih ograničenja iznosa po kartici.

Automatsko – varijabilno prekoračenje po tekućem računu – uz povećanje u visini mjesečni primanja.

Novosti u kreditiranju - vlasnicima tekućih računa koji uredno posluju preko računa, mogućnost ugovaranja dopuštenog prekoračenja na tekućem računu ( kredit po tekućem računu ) i do 20.000,00 kuna, uz slijedeće uvijete:

Obavezan redovan mjesečni priljev na TRG minimalno tri mjeseca.
Po tekućem računu u razdoblju od 1 godine može biti obračunatih maksimalno 10,00 kuna zateznih kamata da bi ostvario mogućnost korištenja dozvoljenog prekoračenja po TRG po slijedećim kriterijima:

 • zaposleni u javnom ili državnom poduzeću, jedinicama državne uprave ili lokalne samouprave te u društvima u vlasništvu RH, županije ili grada, zaposleni u dioničkom društvu:
  visina dozvoljenog prekoračenja: u visini dvostrukog redovnog mjesečnog primanja
  Limit: 20.000,00 kuna
  osiguranje: Ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci
 • zaposleni u društvu s ograničenom odgovornošću i obrtu
  visina dozvoljenog prekoračenja: u visini 50% veći od redovnog mjesečnog primanja
  Limit: 15.000,00 kuna
  osiguranje:
  • Ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci
  • 1 mjenica «bez protesta»
  • suglasnost o zapljeni na mjesečna primanja ovjerena kod Javnog bilježnika
 • vlasnik obrta
  visina dozvoljenog prekoračenja: u visini 50% veći od redovnog mjesečnog primanja
  Limit: 10.000,00 kuna
  osiguranje:
  • Ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci
  • 1 mjenica «bez protesta»
  • 1 bjanko zadužnica
 • osobe slobodnih zanimanja (odvjetnici, privatni liječnici, javni bilježnici i dr.)
  visina dozvoljenog prekoračenja: u visini dvostrukog redovnog mjesečnog primanja
  Limit: 20.000,00 kuna
  osiguranje:
  • Ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci
  • 1 mjenica «bez protesta»
 • umirovljenici
  visina dozvoljenog prekoračenja: u visini 50% veći od redovnog mjesečnog primanja
  Limit: 10.000,00 kuna
  osiguranje:
  • Ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci
  • 1 mjenica «bez protesta»
  • Administrativna zabrana za mirovinska primanja
  • Suglasnost o zapljeni na mirovinu

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Žiro račune Banka otvara građanima, fizičkim osobama koje obavljaju registriranu djelatnost – obrtnicima kao i građanima koji se bave slobodnim zanimanjima ( lječnicima, odvjetnicima, sudskim tumačima itd.).

Građanima se žiro račun otvara uz predočenje osobne iskaznice.

Obrtnici prilikom otvaranja žiro računa moraju dostaviti zahtjev za otvaranje žiro računa, obrtnicu, RL-1 obrazac ( Podaci o obrtu ), RL-2 obrazac ( Podaci o izdvojenom pogonu ), RL-3 obrazac ( Podaci o djelatnostima obrta ), prijavu potpisa osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na žiro računu kao i prijavu pečata kojim će se ovjeravati platni nalozi.

Fizičke osobe koje se bave slobodnim zanimanjima dostavljaju zahtjev za otvaranje žiro računa, akt nadležnog tjela o osnivanju te prijavu potpisa i pečata.

Na žiro račune Banka obračunava kamate svaka tri mjeseca sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke. Obračunata kamata pripisuje se glavnici.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum objave 14.05.2018.

Štednja po viđenju

 • Mogućnost raspolaganja u svakom trenutku
 • Mogućnost ugovaranja u bilo kojoj valuti
Valuta Kamata %
HRK 0,00
EUR 0,00
CHF 0,00
OSTALO 0,00

Štedni ulog po viđenju (štednu knjižicu) Banka će otvoriti uz predočenje osobne iskaznice.

Kamatne stope obračunavaju se sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima te Općim uvjetima promjene kamatnih stopa.

Važeću Odluku o kamatnim stopama Banke možete pogledati ovdje.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližoj poslovnici Slatinske banke d.d.

Datum objave 01.02.2019.

Kunska oročena štednja bez određene namjene

 • mogućnost jednokratne uplate
 • ugovaranje štednje bez određene namjene
 • mogućnost ugovaranja uz fiksne ili promjenjive kamatne stope

uz fiksnu kamatnu stopu

Rok, preko 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
%, godišnje 0,30 0,40 0,60 0,90 1,30
(EKS 1,29)
1,80
(EKS 1,77)

Za rokove oročenja preko 1, 3 ,6 i 12 mjeseci, efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama.

uz promjenjivu kamatnu stopu

Rok, preko 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
%, godišnje 0,80
(EKS 0,80)
1,20
(EKS 1,19)
1,70
(EKS 1,67)

Na oročene kunske štedne uloge do 12 mjeseci, Banka obračunava i isplaćuje kamatu u skladu s rokovima iz ugovora. Ukoliko štediša ne promjeni uvjete oročavanja ili ne podigne dospjeli depozit u rok od 8 dana od dana isteka depozita, a ugovoreno je automatsko zanavljanje depozita, po isteku roka oročavanja, depozit će biti zanovljen na isti novi rok, sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima, važećoj na dan zanavljanja depozita. Obračunata kamata se pripisuje depozitu ili se pripisuje na štedni depozit po viđenju sukladno dogovorenim uvjetima.

Na oročene kunske štedne uloge preko 12 mjeseci Banka obračunava i isplaćuje kamatu u skladu s rokovima iz ugovora. Obračunatu kamatu po konačnom obračunu, deponent može prenijeti na štednu knjižicu, a glavnicu dalje oročiti.

Ukoliko po isteku ugovora štediša ne izmjeni uvjete ugovora ili ne podigne depozit u roku jednog mjeseca Banka će izvršiti automatsko oročavanje pod istim uvjetima i na isti rok, sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima, važećoj na dan zanavljanja depozita.

Važeću Odluku o kamatnim stopama Banke možete pogledati ovdje.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližoj poslovnici Slatinske banke d.d.

Datum objave 01.02.2019.

Devizna oročena štednja bez određene namjene

 • mogućnost jednokratne uplate
 • ugovaranje štednje bez određene namjene
 • mogućnost odabira valute
 • mogućnost ugovaranja uz fiksne ili promjenjive kamatne stope

 • uz fiksnu kamatnu stopu

EUR

Rok, preko 1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
%, godišnje 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,80
(EKS 0,79)

Minimum oročenja 500,00 EUR-a

USD

Rok, preko
Iznos od - do
1 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci
500 - 2.500 0,05 0,10 0,20
2.501 - 5.000 0,05 0,10 0,20
5.001 - 10.000 0,05 0,10 0,25
10.001 - 25.000 0,05 0,15 0,25
25.001 - 50.000 0,05 0,20 0,30
preko 50.000 0,05 0,25 0,30

CHF

Rok, preko
Iznos od - do
1 mjesec 3 mjeseca 6 mjeseci
%, godišnje 0,00 0,00 0,00

Za rokove oročenja preko 1, 3 ,6 i 12 mjeseci, efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama.
*Od 01.10.2018. godine oročenje u CHF valuti nije u ponudi za nova oročenja, već samo za postojeća koja su ugovorena prije, uz automatsku prolongaciju.


 • uz promjenjivu kamatnu stopu

EUR

Rok, preko 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
%, godišnje 0,15 0,20 0,60

Minimum oročenja 500,00 EUR-a

USD

Rok, preko
Iznos od - do
12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
500 - 2.500 0,30 0,50
(EKS 0,50)
0,60
(EKS 0,60)
2.501 - 5.000 0,30 0,50
(EKS 0,50)
0,60
(EKS 0,60)
5.001 - 10.000 0,35 0,55
(EKS 0,55)
0,65
(EKS 0,65)
10.001 - 25.000 0,40 0,60
(EKS 0,60)
0,70
(EKS 0,70)
25.001 - 50.000 0,45 0,65
(EKS 0,65)
0,75
(EKS 0,74)
preko 50.000 0,50 0,70
(EKS 0,70)
0,80
(EKS 0,79)

CHF

Rok, preko
Iznos od - do
12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
%, godišnje 0,00 0,00 0,00

Za rokove oročenja preko 1, 3 ,6 i 12 mjeseci, efektivne kamatne stope jednake su prikazanim nominalnim kamatnim stopama.
*Od 01.10.2018. godine oročenje u CHF valuti nije u ponudi za nova oročenja, već samo za postojeća koja su ugovorena prije, uz automatsku prolongaciju.

Obračun i isplata kamate na oročene devizne depozite do 12 mjeseci vrši se u valuti u kojoj je depozit i to po isteku oročenja uz istovremeno automatsko oročavanje na isti rok uz iste uvjete , sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima, važećoj na dan zanavljanja depozita , ukoliko štediša ne izmjeni uvjete oročavanja ili ne podigne depozit u periodu od 8 dana od dana isteka depozita. Kamata se po isteku roka pripisuje depozitu ili se vrši prijenos na štednu knjižicu.

Obračun i isplata kamate na oročene devizne depozite preko 12 mjeseci vrši se u valuti u kojoj je depozit u skladu s rokovima iz ugovora. Obračunatu kamatu deponent može podići ili prenjeti na deviznu štednu knjižicu a glavnicu dalje oročiti. Ukoliko po isteku ugovora štediša ne izmjeni uvjete ugovora ili ne podigne depozit u roku jednog mjeseca Banka će izvršiti automatsko oročenje pod istim uvjetima i na isti rok, sukladno Odluci o kamatnim stopama Banke u poslovanju s građanima, važećoj na dan zanavljanja depozita.

Važeću Odluku o kamatnim stopama Banke možete pogledati ovdje.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližoj poslovnici Slatinske banke d.d.

Datum objave 01.02.2019.

Rentna štednja


 • mogućnost jednokratne uplate
 • mogućnost štednje u kunama ili EUR-ima
 • mogućnost ugovaranja uz fiksne kamatne stope
 • mogućnost odabira rokova isplate kamate po vlastitim potrebama

u kunama

Rok, preko 12 mjeseci 24 mjeseca 36 mjeseci
%, godišnje 0,80
(EKS 0,80)
1,20
(EKS 1,20)
1,70
(EKS 1,70)

u EUR-ima

Rok 12 mjeseci 2 - 5 godina
%, godišnje 0,20
(EKS 0,20)
0,30
(EKS 0,30)

Minimum oročenja 1000,00 EUR-a

Uz štednju bez određene namjene sa isplatama kamata sukladno Ugovorima, Banka svojim štedišama nudi i rentnu štednju kojom se nudi mogućnost isplate kamate mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje sukladno nalogu štediše.

Važeću Odluku o kamatnim stopama Banke možete pogledati ovdje.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližoj poslovnici Slatinske banke d.d.