Poslovanje s pravnim osobama

Značajni dio svojih poslovnih aktivnosti Banka je usmjerila i na financijsko praćenje poduzeća i obrtnika s ciljem stvaranja jednog financijskog modela koji će na najbolji način pružiti jednu cjelovitu i kvalitetnu financijsku uslugu primjerenu današnjim dinamičnim uvjetima poslovanja.

U cilju što kvalitetnijeg i cjelovitog servisiranja ovog segmenta tržišta, Banka je ponudila raznovrsne mogućnosti kreditiranja iz svojih vlastitih sredstava i sredstava HBOR-a, Županija ili stranih financijskih institucija, kroz kratkoročne i dugoročne kreditne linije za obrtne potrebe, kreditne linije za poticanje izvoznih poslova i pripremu turističke sezone te investicijsko kreditiranje poduzetničkih ideja.

U suradnji s pojedinim jedinicama lokalne uprave i samouprave Banka je kreirala kreditne linije kojim se na vrlo kvalitetan način doprinosi pokretanju malog i srednjeg poduzetništva.

Osnovni kriteriji za kreditno praćenje su bonitet i kreditna sposobnost klijenta, te kvalitetan razvojni program, čime je Banka stvorila osnovne preduvjete za kvalitetno upravljanje svojim kreditnim portfeljom.

Banka je u svojom poslovanju usluge kreditiranja prilagodila malom i srednjem poduzetništvu i obrtništvu koji predstavlja temelj razvoja hrvatskog gospodarstva.

Dio svog kreditnog poslovanja usmjerila i na otkup mjenica izdanih od bonitetnih trgovačkih društava te kreditiranje po osnovu zaključenih Ugovora o komisionom poslu.

Kako bi zadovoljili raznovrsne potrebe klijenata osim poslova kreditiranja Slatinska banka d.d. može ponuditi i izdavanje svih oblika jamstava, od kunskih i deviznih ponudbenih, činidbenih i platežnih garancija do akreditiva i drugih oblika jamstava koje današnji uvjeti poslovanja uvjetuju.

Za dobivanje kreditnh sredstava ili pribavljanje određene vrste jamstva kod Slatinske banke d.d. Slatina potrebno je podnjeti zahtjev za kredit/jamstvo i pripadajuću dokumentaciju.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.