Tehnička podrška
Datum promjene: 10.03.2017.

Tehnički zahtjevi za uslugu Internet bankarstvo

Za korištenje Usluge Korisnik je dužan ispuniti slijedeće minimalne tehničke zahtjeve:


Teamviewer - udaljena podrška


Nadogradnje sistemskih preduvjeta


Java preuzimanje: Version 8 update 151 (exe 62.175 KB)


Upute za instalaciju SignErgy aplikacije


Upute za instalaciju SignErgy aplikacije (pdf 704 KB)


Preuzimanje SignErgy desktop aplikacije


Preuzimanje: SignErgy desktop aplikacija (exe 65.8 MB)

Tehnička podrška:

033 637 071

033 637 072