Tehnička podrška
Datum promjene: 10.03.2017.

Tehnički zahtjevi za uslugu Internet bankarstvo

Za korištenje Usluge Korisnik je dužan ispuniti slijedeće minimalne tehničke zahtjeve:


Teamviewer - udaljena podrška


Nadogradnje sistemskih preduvjeta


Java preuzimanje: Version 8 update 171 (exe 61.6 MB)


Upute za instalaciju SignErgy aplikacije


Upute za instalaciju SignErgy aplikacije (pdf 704 KB)


Preuzimanje SignErgy desktop aplikacije - nova verzija


SignErgy desktop aplikacija v2 (exe 67.6 MB)
Primjenjuje se od 30.10.2017.

Tehnička podrška:

033 637 071

033 637 072