Platni promet

Osnovne karakteristike ove vrste usluga je kvaliteta, cijena, brzina i konkurentnost ponude.

Od samog početka djelovanja Banka ima veliko devizno ovlaštenje. Banka je uključena u SWIFT mrežu od 1994. godine.
Platni promet s inozemstvom na razini je koja klijente čini izuzetno zadovoljnima, uz primjenu svih pozitivnih zakonskih propisa.

Prihvaćajući sadašnjicu koja je izuzetno ubrzana te poštujući vrijeme i novac svojih klijenata Banka je razradila tehnologiju platnog prometa s inozemstvom s ciljem odvijanja brzog i efikasnog platnog prometa.

Banka platni promet s inozemstvom obavlja putem računa otvorenih kod kontokorenata širom Europe. Uz račune otvorene kod kontokorenata, Banka ima također uspostavljene korespodentne odnose sa 150 banaka, širom svijeta.

Banka realizacijom programa razvoja platnog prometa u zemlji svojim klijentima nudi cjelovitu financijsku uslugu.
Slatinska banka d.d. osposobljena je kadrovski i tehnički za vođenje računa fizičkih osoba, obrtnika i slobodnih zanimanja, te je konkurentna u cijeni usluga obavljanja platnog prometa u zemlji.

Već uvođenjem Hrvatskog sustava velikih plaćanja, Banka je stekla niz prednosti kao što su brzina i efikasnost kod obavljanja platnog prometa u zemlji.

Uvođenjem Nacionalnog klirinškog sustava Banka stiče osnovne preduvjete za uspješno preuzimanje računa pravnih osoba, te aktivno radi na usavršavanju programa podrške platnog prometa u zemlji.
Karakteristika usluge platnog prometa u zemlji, kao i s inozemstvom je mogućnost obavljanja platnog prometa u svim poslovnicama i ispostavama Banke.

Slatinska banka d.d. je izvršila usklađenje s promjenama Zakona o platnom prometu u zemlji.
Svojim klijentima - poslovnim subjektima (obrtnicima i slobodnim zanimanjima), Banka otvara i vodi račune sukladno Odluci o konstrukciji računa u depozitnoj instituciji, te sukladno Odluci o uvjetima i načinu otvaranja računa kod ovlaštenih organizacija, a Registar računa vodi sukladno Odluci o sadržaju i načinu vođenja registra računa kod ovlaštenih organizacija (NN 64/99).

Račun Slatinske banke d.d. za bezgotovinski platni promet od 05.02.2001.godine glasi: 2412009-1039990928.
Slatinska banka d.d. dobila je odobrenje za vođenje računa pravnih osoba i obavljanje platnog prometa po računima pravnih osoba.

Kako otvoriti kunski ili devizni račun u Slatinskoj banci d.d.?

Tarifa Slatinske banke d.d. za obavljanje platnog prometa za poslovne subjekte.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.