O nama
Slatinska banka d.d.
Sjedište:


33520 Slatina, V.Nazora 2
tel: 033 637 000
fax: 033 637 009
Matični broj: 03999092
OIB: 42252496579
Poslovni račun: HR23 2412 0091 0399 9092 8
S.W.I.F.T.: SBSL HR 2X
Banka upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010000576
Temeljni kapital Banke: 91.897.200,00 kuna
Broj dionica (redovne): 918.972
Nominalna vrijednost 100,00 kuna
Uprava Banke:
A. Kopilaš (predsjednik)
M. Prskalo (član)
E. Mališ (član)
Nadzorni odbor: Ružica Vađić (predsjednik)

Slatinska banka d.d. utemeljena je 09. listopada 1992. godine i od tada pa do danas je jedina depozitna financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.

Prateći suvremene svjetske bankarske trendove, te potrebe vlastitih klijenata, Banka je značajnije napore uložila u širenje spektra svojih usluga. Slijedeći takvu poslovnu filozofiju osmišljeni su modeli za potpuno financijsko praćenje klijenata u njihovom poslovanju, pomoću kojih Banka nastoji uz najveću mjeru sigurnosti pridonjeti podizanju kvalitete i konkurentnosti poslovanja samih klijenata.

Slatinska banka d.d. utemeljena je 09. listopada 1992. godine i od tada pa do danas je jedina depozitna financijska institucija sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji.

Banka prateći tržišne trendove i zahtjeve komitenata nudi široku paletu svojih proizvoda:

Poslovanje Banke zasniva se na tržišnim principima, konkurentnosti u usluzi i profitabilnom poslovanju. Osnovna obilježja poslovanja Banake su:

Od samog osnutka Slatinska banka d.d. je imala značajnija ulaganja u informatičku opremu te dostigla visok stupanj automatizacije bankarskog sustava. Banka raspolaže suvremenom opremom IBM AS/400 koja je maksimalno prilagođena zahtjevima korisnika.

Osnov svog razvoja Banka je temeljila od samog početka djelovanja na poslovanju s građanima kako u aktivnom tako i u pasivnom smislu. Međutim dio poslovanja Banka je usmjerava i na gospodarstvo – pružanjem svih bankarskih usluga od vođenja žiro-računa kunskih i deviznih do kreditnog praćenja bonitetnih klijenata. Značajan segment poslovanja u bančinom portfelju predstavljaju i međubankarski poslovi bio da se radi o davanju kredita za likvidnost drugim bankama preko tržišta novca, ili o plasmanima u strane banke u vidu depozita.

Slatinska banka d.d. gotovo je od samog početka svog djelovanja uključena u SWIFT mrežu, što omogućuje brzo i uspješno obavljanje međunarodnih transakcija.