Nacionalna referentna stopa
Datum objave 28.11.2016.

NACIONALNA REFERENTNA STOPA
PROSJEČNOG TROŠKA FINANCIRANJA BANKARSKOG SEKTORA (NRS) - 6 MJESECI


DATUM OBJAVE 28.11.2016.                                     DATUM PRIMJENE 01.01.2017.


NRS1 ZA HRK 1,15%


NRS1 ZA EUR 1,49%