Naknade u poslovanju s građanima
Datum promjene: 15.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 05.12.2017. (pdf 3.08 MB)
Objavljeno 05.12.2017, a primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 19.09.2017 (pdf 3.32 MB)
Objavljeno 19.09.2017, a primjena od 01.11.2017. godine, osim tarifnih stavaka 2.1.2. i 2.1.3. koji stupaju na snagu 01.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 29.08.2017 (pdf 1.90 MB)
Objavljeno 29.08.2017, a primjena od 01.11.2017. godine, osim tarifnog stavka 3.6.2. koji stupa na snagu 18.09.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 24.07.2017. (pdf 1.17 MB)
Objavljeno 24.07.2017, a primjenjuje se od 14.08.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2017 - v2. (pdf 1.36 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 26.06.2017. (pdf 1.25 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 15.05.2017. (pdf 1.43 MB)
Objavljeno 15.05.2017, a primjenjuje se od 20.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 28.02.2017. (pdf 1.80 MB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15.03.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 27.12.2016. (pdf 2.16 MB)
Objavljeno 27.12.2016, a primjenjuje se od 01.01.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 14.11.2016. (pdf 354 KB)
Objavljeno 14.11.2016, a primjenjuje se od 01.12.2016.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s građanima - 17.10.2016. (pdf 355 KB)
Objavljeno 17.10.2016, a primjenjuje se od 01.11.2016.


Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.