Naknade u poslovanju s građanima
Datum promjene: 12.03.2019.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 12.03.2019. (pdf 490 KB)
Objavljeno 12.03.2019., primjena od 01.04.2019. godine
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 29.01.2019. (pdf 490 KB)
Objavljeno 29.01.2019., primjena od 01.02.2019. godine - tarifni stavak 5.5.2., odnosno primjena od 15.02.2019. godine
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 13.11.2018. (pdf 497 KB)
Objavljeno 13.11.2018., a primjenjuje se od 01.12.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 01.10.2018. (pdf 492 KB)
Objavljeno 01.10.2018., a primjenjuje se od 19.10.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 14.08.2018. (pdf 488 KB)
Objavljeno 14.08.2018., a primjenjuje se od 01.09.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 26.06.2018. (pdf 488 KB)
Objavljeno 26.06.2018., a primjenjuje se od 01.07.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 30.01.2018. (pdf 1.64 MB)
Objavljeno 30.01.2018., a primjenjuje se od 15.02.2018
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 27.12.2017. (pdf 1.49 MB)
Objavljeno 27.12.2017, a primjenjuje se od 01.01.2018.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 20.12.2017. (pdf 2.28 MB)
Objavljeno 19.12.2017, a primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 05.12.2017. (pdf 3.08 MB)
Objavljeno 05.12.2017, a primjenjuje se od 20.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 19.09.2017 (pdf 3.32 MB)
Objavljeno 19.09.2017, a primjena od 01.11.2017. godine, osim tarifnih stavaka 2.1.2. i 2.1.3. koji stupaju na snagu 01.12.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 29.08.2017 (pdf 1.90 MB)
Objavljeno 29.08.2017, a primjena od 01.11.2017. godine, osim tarifnog stavka 3.6.2. koji stupa na snagu 18.09.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 24.07.2017. (pdf 1.17 MB)
Objavljeno 24.07.2017, a primjenjuje se od 14.08.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 26.06.2017 - v2. (pdf 1.36 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 26.06.2017. (pdf 1.25 MB)
Objavljeno 26.06.2017, a primjenjuje se od 01.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 15.05.2017. (pdf 1.43 MB)
Objavljeno 15.05.2017, a primjenjuje se od 20.07.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 28.02.2017. (pdf 1.80 MB)
Objavljeno 28.02.2017, a primjenjuje se od 15.03.2017.
Odluka o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima - 27.12.2016. (pdf 2.16 MB)
Objavljeno 27.12.2016, a primjenjuje se od 01.01.2017.


Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.