Margin / Lombard kredit
Datum promjene: 01.08.2018.

Margin kredit

Banka odobrava namjenske kunske margin kredite za kupnju financijskih instrumenata. Kredit može biti ugovoren kao kredit ili revolving kredit.

Financijski instrumenti podrazumijevaju dionice i obveznice kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi, a uvrštene su na Listu prihvatljivih financijskih instrumenata Slatinske banke d.d.

 • Iznos kredita: Od 25.000 kuna
 • Rok otplate: 12 mjeseci
 • Redovna kamatna stopa: Kredit – 6,60% godišnje, fiksna
              Revolving kredit – 6,90% godišnje, fiksna
 • Naknada za odobrenje: 0,30 %, jednokratna prilikom plasmana kredita
 • Instrumenti osiguranja:
    1. Financijski instrumenti kao i sva novčana sredstva pohranjena na skrbničkom računu kod Banke
    2. Izjava o margin call-u ovjerena od strane javnog bilježnika i koja je neopoziva
    3. Zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika minimalno u visini kredita uz Izjavu o mogućnosti korištenja zadužnice
 • Modeli kredita:
    Model M – minimalni omjer tržišne vrijednosti inicijalnog portfelja prije odobrenja kredita i traženog kredita mora biti 1:1
    Model Mx2 – minimalni omjer tržišne vrijednosti inicijalnog portfelja i traženog kredita mora biti 1:2
    Model Mx3 - minimalni omjer tržišne vrijednosti inicijalnog portfelja i traženog kredita mora biti 1:3
Reprezentativni primjer:
Valuta kredita HRK
Iznos kredita 100.000,00
Rok otplate 12 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,30%
Iznos naknade 300,00
Kamatna stopa fiksna 6,60%
EKS** 6,93%
Iznos kamate za razdoblje otplate 6.408,40
Jednokratni povrat glavnice 100.000,00
Ukupan iznos za otplatu* 106.708,40

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva

** Efektivna kamatna stopa je računata za kredit od 100.000,00 kuna s jednokratnom otplatom glavnice kredita na kraju razdoblja. U izračun nisu uključeni javnobilježnički troškovi ni usluge čiji iznos se ne može unaprijed utvrditi.

Kontakt : custody@slatinska-banka.hr

Datum promjene: 01.08.2018.

Lombardni kredit

Kratkoročni lombardni kredit je nenamjenski kredit koji se odobrava na osnovu zaloga nad prihvatljivim financijskim instrumentim koje korisnik kredita ima na skrbničkom računu u Banci.

Financijski instrumenti podrazumijevaju dionice i obveznice kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi, a uvrštene su na Listu prihvatljivih financijskih instrumenata Slatinske banke d.d.

 • Iznos kredita: Od 25.000 kuna
 • Rok otplate: 12 mjeseci
 • Redovna kamatna stopa: Kredit – 6,60% godišnje, fiksna
 • Naknada za odobrenje: 0,30 %, jednokratna prilikom plasmana kredita
 • Instrumenti osiguranja:
    1. Financijski instrumenti kao i sva novčana sredstva pohranjena na skrbničkom računu kod Banke
    2. Izjava o margin call-u ovjerena od strane javnog bilježnika i koja je neopoziva
    3. Zadužnica solemnizirana kod javnog bilježnika minimalno u visini kredita uz Izjavu o mogućnosti korištenja zadužnice
 • Modeli kredita:
    Model L – minimalni omjer tržišne vrijednosti inicijalnog portfelja prije odobrenja kredita i traženog kredita mora biti 2:1
    Model Lx2 – minimalni omjer tržišne vrijednosti inicijalnog portfelja prije odobrenja kredita i traženog kredita mora biti 1,5:1,
    Model Lx3 - minimalni omjer tržišne vrijednosti inicijalnog portfelja prije odobrenja kredita i traženog kredita mora biti 1,33:1.
Reprezentativni primjer:
Valuta kredita HRK
Iznos kredita 100.000,00
Rok otplate 12 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,30%
Iznos naknade 300,00
Kamatna stopa fiksna 6,60%
EKS** 6,93%
Iznos kamate za razdoblje otplate 6.408,40
Jednokratni povrat glavnice 100.000,00
Ukupan iznos za otplatu* 106.708,40

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva

** Efektivna kamatna stopa je računata za kredit od 100.000,00 kuna s jednokratnom otplatom glavnice kredita na kraju razdoblja. U izračun nisu uključeni javnobilježnički troškovi ni usluge čiji iznos se ne može unaprijed utvrditi.

Kontakt : custody@slatinska-banka.hr