Krediti pravne osobe
Datum izmjene: 31.12.2015.

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva:

 • kamatna stopa: fiksna odnosno promjenjiva i iznosi 6,90 – 9,00% na godišnjem nivou ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • trošak naknade: 0,5 do 1,75% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • rok otplate: do 12 mjeseci uz mjesečni povrat, tromjesečni povrat ili povrat na kraju,
 • poček: do 3 mjeseca,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, police osiguranja i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Kratkoročni krediti za obrtna sredstva – PRIPREMA SJETVE ZA NOSITELJE OPG-a–REVOLVING KREDITI (ugovaraju se u kunama ili uz valutnu klauzulu vezano za EUR):

 • kamatna stopa: fiksna i iznosi 7,00 – 9,00% na godišnjem nivou ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • trošak naknade: 0,50 do 1,50% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • rok otplate: 6 - 9 mjeseci,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, police osiguranja i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Okvirni krediti po poslovnim računima

 • kamatna stopa: 7,90 - 11,90% na godišnjem nivou ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • trošak naknade: 1% jednokratno prilikom otvaranja kredita,
 • rok: maksimalni rok korištenja okvirnog kredita do 36 mjeseci, s time da maksimalni rok korištenja (neprekidno korištenje minusa) je 6 mjeseci, uz automatski revolving po izlasku iz dozvoljenog prekoračenja, korištenog kredita po žiro-računu.

Ostali kratkoročni krediti:

 • Okvirni ugovori o kreditiranju,
 • Eskont mjenica,
 • Krediti uz depozitno osiguranje,
 • Avansi mjenjačima,
 • Otkupi potraživanja.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 31.12.2015.

Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva – uz valutnu klauzulu:

 • kamatna stopa: fiksna, odnosno promjenjiva i iznosi 6,50 – 8,90% na godišnjem nivou ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava, uvažavajući valutnu klauzulu,
 • trošak naknade: od 1,25 - 2,75% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava, ovisno o ugovorenom roku otplate kredita,
 • rok otplate: od 12 - 84 mjeseca uz mjesečni/tromjesečni povrat kredita,
 • poček: do 12 mjeseci,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, garancija HAMAG, police osiguranja i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Dugoročni krediti za trajna obrtna sredstva – kunski krediti:

 • fiksna, odnosno promjenjiva i iznosi 7,50 – 10,50% na godišnjem nivou, ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • trošak naknade: od 1,75 - 3,25% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava, ovisno o ugovorenom roku otplate kredita,
 • rok otplate: od 12 - 84 mjeseca uz mjesečni/tromjesečni povrat kredita,
 • poček: do 12 mjeseci,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, police osiguranja, garancija HAMAG i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Dugoročni krediti za obrtna sredstva – PRIPREMA SJETVE ZA NOSITELJE OPG-a–DUGOROČNI KREDITI (ugovaraju se u kunama ili uz valutnu klauzulu vezano za EUR)

 • kamatna stopa: fiksna i iznosi 7,00 – 7,50% na godišnjem nivou ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • trošak naknade: 1,00 do 2,00% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava,
 • rok otplate: 24- 60 mjeseci, uz povrat glavnice u tromjesečnim anuitetima, koji dospijevaju 31.03., 30.06., 30.09., i 31.12.,
 • mogućnost počeka do 4 mjeseca,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, police osiguranja i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Dugoročni investicijski krediti – uz valutnu klauzulu

 • kamatna stopa: fiksna, odnosno promjenjiva i iznosi 6,30 – 8,50% na godišnjem nivou, ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava, uvažavajući valutnu klauzulu,
 • trošak naknade: od 1,25 - 2,75% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava ovisno o roku povrata kreditnih sredstava,
 • rok otplate: do 120 mjeseci uključujući poček do 24 mjeseca, povrati mjesečni/tromjesečni/polugodišnji,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, police osiguranja, garancija HAMAG i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Dugoročni investicijski krediti – kunski krediti

 • kamatna stopa: fiksna, odnosno promjenjiva i iznosi 6,80 – 9,00% na godišnjem nivou, ovisno o bonitetu tražitelja kreditnih sredstava, uvažavajući valutnu klauzulu ,
 • trošak naknade: od 1,25 - 2,75% jednokratno na iznos korištenih kreditnih sredstava ovisno o roku povrata kreditnih sredstava,
 • rok otplate: do 120 mjeseci uključujući poček do 24 mjeseca, povrati mjesečni/tromjesečni/polugodišnji,
 • osiguranje: založno pravo ili fiducijarni prijenos na nekretnine odnosno pokretnine, mjenice, zadužnice, sudužnici, jamci, police osiguranja, garancija HAMAG i drugi instrumenti osiguranja ovisno o bonitetu tražitelja kredita.

Ostale kreditne linije:

 • Kreditne linije prema uvjetima Fonda za razvoj i zapošljavanje,
 • Kreditne linije iz sredstava HBOR-a,
 • Kreditne linije u suradnji sa Županijom Virovitičko-podravskom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva,
 • Kreditne linije u suradnji sa Osječko–baranjskom županijom i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva,
 • Kreditne linije u suradnji s Gradskim poglavarstvom Grada Kutjeva,
 • Kreditne linije u suradnji s Općinom Vinodolskom i Gradom Novi Vinodolski.
 • Kreditne linije u suradnji s Općinom Molve.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 31.12.2015.

Slatinska banka d.d. Slatina u suranji s HBOR sudjeluje u kreditiranju klijenata kroz slijedeće programe:

Kreditne linije iz sredstava HBOR-a:

 • Program kreditiranja poticanja razvitka malog i srednjeg privatnog poduzetništva «MSP»
 • Program kreditiranja poticanja malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi "Poljoprivreda i ujednačeni razvoj"
 • Program kreditiranja za poticanje utemeljenja malog poduzetništva «Početnici"
 • Program kreditiranja razvitka gospodarskih djelatnosti "Gospodarstvo"
 • Program kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za osnaženje poslovanja
 • Program poticajnih mjera za samozapošljavanje i razvoj malog obiteljskog poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh"
 • Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu"
 • Program kreditiranja obnove i razvitka komunalne infrastrukture "Infrastruktura"
 • Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
 • 1Program kreditiranja pripreme roba za izvoz i izvoza roba "Priprema izvoza"
 • Likvidnost (Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti)
 • Žene poduzetnice (Program kreditiranja ženskog poduzetništva)
 • Restrukturiranje (Program kreditiranja financijskog restrukturiranja)
 • Turizam (Program kreditiranja turističkog sektora)
 • Priprema turističke sezone (Program kreditiranja pripreme turističke sezone)
 • Kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje (Obrtna sredstva za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju)
 • IPARD program "Razvoj ruralne infrastrukture" – mjera 301
 • IPARD program "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti" – mjera 302
 • Program financiranja pronalazaka
 • Program kreditiranja projekata kandidata IPA MSP
 • Program kreditiranja proizvodnje
 • Program kreditiranja projekata kandidata IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103.
 • Program kreditiranja projekata kandidata za program IPA
 • Program kreditiranja nove proizvodnje
 • Program kreditiranja energetske obnove zgrada
 • Program kreditiranja poduzetništva mladih
 • Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika)

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 07.03.2014.

Kreditom do konkurentnosti na temelju zaključenog Ugovora o provedbi programa "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1. – "Kreditom do konkurentnosti" između Banke, Ministarstva poduzetništva i obrta i određene Županije/Grad Zagreb, kredit se može koristiti za slijedeće namjene:

 • Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
 • Kupnja nove opreme ili novog dijela opreme

 • Visina kredita od 100.000,00 do 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit godišnje po poduzetniku) za sve namjene osim za financiranje isključivo obrtnih sredstava. Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu do 20% (za uslužnu djelatnost) i 30% (za proizvodnu djelatnost) od ukupno odobrenog kredita
 • Ukupna nominalna kamatna stopa uključujući i subvencioniranu kamatnu stopu do najviše 7,00% godišnje (ovisno o djelatnosti i ukupnim subvencijama)
 • Troškovi obrade kredita do najviše 0,50%
  • do 10 godina – kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata,
  • do 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
 • Rok iskorištenja kredita do 12 mjeseci
 • Poček se računa u rok otplate i traje do 2 godine

Sredstva za subvencijsku kamatu osiguravaju Ministarstvo poduzetništva i obrta i županije u sljedećem omjeru: Ministarstvo poduzetništva i obrta:

 • 2 postotna poena za namjenu kredita vezanu uz obavljanje proizvodne djelatnosti
 • 1 postotni poen za namjenu kredita veznu uz obavljanje uslužene djelatnosti Županija/Grad Zagreb s kojima Banka zaključi Ugovor o provedbi programa "Kreditom do uspjeha 2014", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" sukladno Odluci Županije/Grada Zagreb

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.