Krediti građana
Datum izmjene: 19.07.2017.

OSNOVNI MODEL
1. Tražitelj kredita klijent banke:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 15.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,50% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36 i 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 mj
  • 2,00% na rok 84 i 96 mj
  • 2,50% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 7.000,00
Rok otplate 84 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 140,00
Kamatna stopa fiksna 6,50%
EKS 7,35%
Interkalarna kamata 37,40
Iznos kamate za razdoblje otplate 1.731,41
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 103,95
Ukupan iznos za otplatu* 8.908,81

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Obvezni Uvjeti:

 • potvrda o prijenosu redovnih mjesečnih primanja preko SBS -ugovoriti MBCard/Maestro karticu
 • ugovaranje dopuštenog prekoračenja po TRG (bez obveze redovnih mjesečnih priljeva na TRG u zadnja tri mjeseca)
 • ugovaranje MasterCard Standard kreditne kartice
 • ugovaranje minimalno dvije usluge po izboru tražitelja kredita (trajni nalog, SMS usluga, Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo)

Status klijenta:

 • Model A - status postojećeg klijenta: tražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu preko istoga minimalno jedan mjesec
 • Model B -naknadno ostvarenje statusa klijenta: tražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu,  ako tražitelj kredita u trenutku traženja kredita nema status klijenta, kreditna sredstva mogu se odobriti uz uvjet da u roku od 3 mjeseca prenese plaću, mirovinu. Status klijenata Banke odnosi se samo na tražitelja kredita.
 • ZA NOVE KLIJENTE – obavezno mjesečni primici preko transakcijsko računa u SBS
 • iz ovog kredita ne mogu se zatvarati dosadašnji krediti u Slatinskoj banci d.d. gdje je preostali rok otplate postojećeg kredita dulji od 12 mjeseci, izuzev ako je od dana odobrenja kredita do dana zatvaranja kredita proteklo manje od 12 mjeseci
 • neto mjesečni osobni dohodak: minimalno =3.000,00 kuna
 • U slučaju da tražitelj kredita ne prenese svoja mjesečna primanja preko računa otvorenog u Banci i/ili ne ugovori minimalno dvije usluge kamtana stopa na kredit se povećava za maksimalno 2 postotna poena, ali ne više od zakonom dopuštene efektivne kamatne stope na ovu vrstu kredita.

Ostalu uvjeti koje mora imati klijenti:

 • Obavezna ocjena imovinske snage tražitelja kredita
 • da radi minimalno 12 mjeseci na neodređeno vrijeme
 • da po postojećim kreditnim obvezama vidljivim u kreditnom izvješću iz HROK-a ne kasni više od jednog anuiteta, oznaka u HROK ne smije biti veća od 2 (30 do 59 dana kašnjenja)

Tražitelju kredita daje se mogućnost slijedeće pogodnosti::

 • Dopuna odobrenog iznosa kredita – nakon trećine uredno otplaćene glavnice kredita (bez evidentiranih opomena ili blokada), tražitelju kredita se može odobriti isplata dodatnih sredstava na tekući račun, ali najviše u iznosu otplaćene glavnice kredita.
 • Kod korištenja ove pogodnosti maksimalno se može produžiti rok otplate kredita do 24 mjeseca.
 • Pogodnost dopune odobrenog kredita se može koristiti samo ako je tražitelj kredita kreditno sposoban u trenutku traženja povećanja iznosa kredita za otplaćeni iznos glavnice kredita.
 • Navedena pogodnost se aktivira na zahtjev tražitelja kredita.
 • Temeljem zahtjeva se izrađuje aneks ugovora radi definiranja novih uvjeta kredita.
 • Bez naknada za provođenje pogodnosti.

2. Tražitelj kredita prve bonitetne skupine A1:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 15.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,70% godišnje
 • Naknada:
za klijente za ne klijente na rokove
0,50% 1,00% 12 i 24 mj
1,00% 1,50% 36 i 48 mj
1,50% 2,00% 60 i 72 mj
2,00% 2,50% 84 i 96 mj
2,50% 2,80% 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent prve bonitetne skupine-A1 Ne klijent prve bonitetne skupine-A1
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 7.000,00 7.000,00
Rok otplate 84 mj 84 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00% 2,50%
Iznos naknade 140,00 175,00
Kamatna stopa fiksna 7,70% 7,70%
EKS 8,66% 8,84%
Interkalarna kamata 44,30 44,30
Iznos kamate za razdoblje otplate 2.077,07 2.077,07
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 108,06 108,06
Ukupan iznos za otplatu* 9.261,37 9.296,37

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

3. Tražitelj kredita klijent Banke:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 15.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,70% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36 i 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 mj
  • 2,00% na rok 84 i 96 mj
  • 2,30% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 7.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,30%
Iznos naknade 161,00
Kamatna stopa fiksna 7,70%
EKS 8,48%
Interkalarna kamata 44,30
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.746,44
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 74,62
Ukupan iznos za otplatu* 10.951,74

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

4. Tražitelj kredita ne klijent Banke:

 • Iznos kredita: od 2.000,00 do 10.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 8,20% godišnje
 • Naknada:
  • 0,25% na rok 12, 24 mj
  • 0,75% na rok 36, 48 mj
  • 1,00% na rok 60, 72, 84,96,120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Neklijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 7.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,00%
Iznos naknade 70,00
Kamatna stopa fiksna 8,20%
EKS 8,75%
Interkalarna kamata 47,18
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.022,09
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 76,54
Ukupan iznos za otplatu* 11.139,27

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 15.03.2017.

PREMUIM NENAMJENSKI KREDITI UZ VALUTNU KLAUZULU ILI KUNAMA

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR - klijenti
 • Rok otplate: do 144 mjeseci
 • Kamatna stopa: fiksna 5,90% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 i 60 mj
  • 1,50% na rok 72, 84, 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,50%
Iznos naknade 150,00
Kamatna stopa fiksna 5,90%
EKS 6,37%
Interkalarna kamata 48,36
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.977,69
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 97,07
Ukupan iznos za otplatu* 14.176,05

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Vrijedi za sve:
Mogućnost ugovaranja sudužnika (max: 2 sudužnika), jamca-platca
Osiguranje:
za kredite do 10.000,00 EUR odnosno do 75.000,00 kuna

Obvezni instrumenti osiguranja

 • mjenice „bez protesta“ uz mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu
 • bjanko zadužnice svih sudionika u kreditu
 • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
 • ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci svih sudionika u kreditu

Mogućnost ugovaranja osiguranje otplate kredita (CPI)

za kredite od 10.001,00 EUR do 25.000,00 EUR odnosno od 75.001,00 kuna do 190.000,00 kuna

Obvezni instrument osiguranja

 • mjenice „bez protesta“ uz mjenično očitovanje svih sudionika u kreditu
 • bjanko zadužnice svih sudionika u kreditu
 • Izjava o zapljeni po pristanku dužnika
 • ovlaštenje za naplatu sa svih depozitnih računa u Banci svih sudionika u kreditu

dodatni instrumenti osiguranja (po izboru tražitelja kredita)

 • 10% namjenskog beskamatno oročenog depozita na rok 1 mjesec duže od roka otplate kredita ili
 • police osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja (mješovito osiguranje) s osiguranom svotom od minimalno 30% od iznosa kredita ili
 • 1 kreditno sposoban sudužnik koji pokriva min. 50% iznosa mjesečnog auniteta računat po scoringu FO-1, FO-2, FO-3 ili
 • Zalog na nekretnine - obvezna osnovna polica osiguranja nekretnine

Mogućnost ugovaranja osiguranje otplate kredita (CPI)

Obvezni Uvjeti:

 • potvrda o prijenosu redovnih mjesečnih primanja preko SBS -ugovoriti MBCard/Maestro karticu
 • ugovaranje dopuštenog prekoračenja po TRG (bez obveze redovnih mjesečnih priljeva na TRG u zadnja tri mjeseca)
 • ugovaranje MasterCard Standard kreditne kartice
 • ugovaranje minimalno dvije usluge po izboru tražitelja kredita (trajni nalog, SMS usluga, Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo)

Status klijenta:

 • tražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu, ako tražitelj kredita u trenutku traženja kredita nema status klijenta, kreditna sredstva mogu se odobriti uz uvjet da u roku od 3 mjeseca prenese plaću, mirovinu. Status klijenata Banke odnosi se samo na tražitelja kredita.
 • ZA NOVE KLIJENTE – obavezno mjesečni primici preko transakcijsko računa u SBS
 • iz ovog kredita ne mogu se zatvarati dosadašnji krediti u Slatinskoj banci d.d. gdje je preostali rok otplate postojećeg kredita dulji od 12 mjeseci, izuzev ako je od dana odobrenja kredita do dana zatvaranja kredita proteklo manje od 12 mjeseci
 • neto mjesečni osobni dohodak: minimalno =6.000,00 kuna
 • U slučaju da tražitelj kredita ne prenese svoja mjesečna primanja preko računa otvorenog u Banci i/ili ne ugovori minimalno dvije usluge kamtana stopa na kredit se povećava za maksimalno 2 postotna poena, ali ne više od zakonom dopuštene efektivne kamatne stope na ovu vrstu kredita.

Ostali uvjeti koje mora imati klijenti:

 • Obavezna ocjena imovinske snage tražitelja kredita
 • da radi minimalno 12 mjeseci na neodređeno vrijeme koji su zaposleni u obrtu i trgovačkim društvima do 5 zaposlenih
 • da po postojećim kreditnim obvezama vidljivim u kreditnom izvješću iz HROK-a ne kasni više od jednog anuiteta, oznaka u HROK ne smije biti veća od 2 (30 do 59 dana kašnjenja)

U slučaju da je tražitelj kredita kod konačne otplate kredita stariji od 65 godine života, obvezno je ugovoriti mlađeg sudužnika po kreditu kao instrument osiguranja naplate dok zbroj godina sudužnika po kreditu i roka otplate kredita ne može biti veći od 65 godina. Sudužnik mora imati bonitet kao tražitelj kredita.

Tražitelju kredita daje se mogućnost slijedeće pogodnosti::

 • Dopuna odobrenog iznosa kredita – nakon trećine uredno otplaćene glavnice kredita (bez evidentiranih opomena ili blokada), tražitelju kredita se može odobriti isplata dodatnih sredstava na tekući račun, ali najviše u iznosu otplaćene glavnice kredita.
 • Kod korištenja ove pogodnosti maksimalno se može produžiti rok otplate kredita do 24 mjeseca.
 • Pogodnost dopune odobrenog kredita se može koristiti samo ako je tražitelj kredita kreditno sposoban u trenutku traženja povećanja iznosa kredita za otplaćeni iznos glavnice kredita.
 • Navedena pogodnost se aktivira na zahtjev tražitelja kredita.
 • Temeljem zahtjeva se izrađuje aneks ugovora radi definiranja novih uvjeta kredita.
 • Bez naknada za provođenje pogodnosti.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 19.07.2017.

PRO-PAKET
1. Tražitelj kredita prve bonitetne skupine A1:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR - klijenti
 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 15.000,00 EUR - ne klijenti
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,70% godišnje
 • Naknada:
za klijente za ne klijente na rokove
0,50% 1,00% 12 i 24 mj
1,00% 1,50% 36 i 48 mj
1,50% 2,00% 60 i 72 mj
2,00% 2,50% 84 i 96 mj
2,50% 2,80% 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent prve bonitetne skupine-A1 Ne klijent prve bonitetne skupine-A1
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 120 mj 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,50% 2,80%
Iznos naknade 250,00 280,00
Kamatna stopa fiksna 7,70 7,70%
EKS 8,60 8,69%
Interkalarna kamata 63,29 63,29
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.369,66 4.369,66
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 119,75 119,75
Ukupan iznos za otplatu* 14.682,95 14.712,95

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

2. Tražitelj kredita klijent Banke:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,70% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 i 60 mj
  • 1,50% na rok 72,84 i 96 mj
  • 1,70% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,70%
Iznos naknade 170,00
Kamatna stopa fiksna 7,70%
EKS 8,35%
Interkalarna kamata 63,29
Iznos kamate za razdoblje otplate 5.351,16
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 106,61
Ukupan iznos za otplatu* 15.584,45

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

3. Tražitelj kredita ne klijent Banke:

 • Iznos kredita: od 2.000,00 do 15.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 8,20% godišnje
 • Naknada:
  • 0,25% na rok 12, 24 mj
  • 0,50% na rok 36, 48, 60, 72, 84 i 96 mj
  • 0,20% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Neklijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,20%
Iznos naknade 20,00
Kamatna stopa fiksna 8,20%
EKS 8,57%
Interkalarna kamata 67,40
Iznos kamate za razdoblje otplate 5.746,06
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 109,34
Ukupan iznos za otplatu* 15.833,46

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

4. Tražitelj kredita klijent Banke:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,50% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 mj
  • 2,00% na rok 84 i 96 mj
  • 2,50% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,50%
Iznos naknade 250,00
Kamatna stopa fiksna 6,50%
EKS 7,30%
Interkalarna kamata 53,42
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.625,71
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 113,55
Ukupan iznos za otplatu* 13.929,13

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Obvezni Uvijeti:

 • potvrda o prijenosu redovnih mjesečnih primanja preko SBS -ugovoriti MBCard/Maestro karticu
 • ugovaranje dopuštenog prekoračenja po TRG (bez obveze redovnih mjesečnih priljeva na TRG u zadnja tri mjeseca)
 • ugovaranje MasterCard Standard kreditne kartice
 • ugovaranje minimalno dvije usluge po izboru tražitelja kredita (trajni nalog, SMS usluga, Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo)

Status klijenta:

 • tražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu, ako tražitelj kredita u trenutku traženja kredita nema status klijenta, kreditna sredstva mogu se odobriti uz uvjet da u roku od 3 mjeseca prenese plaću, mirovinu. Status klijenata Banke odnosi se samo na tražitelja kredita.
 • ZA NOVE KLIJENTE – obavezno mjesečni primici preko transakcijsko računa u SBS
 • iz ovog kredita ne mogu se zatvarati dosadašnji krediti u Slatinskoj banci d.d. gdje je preostali rok otplate postojećeg kredita dulji od 12 mjeseci, izuzev ako je od dana odobrenja kredita do dana zatvaranja kredita proteklo manje od 12 mjeseci
 • neto mjesečni osobni dohodak: minimalno =3.000,00 kuna
 • U slučaju da tražitelj kredita ne prenese svoja mjesečna primanja preko računa otvorenog u Banci i/ili ne ugovori minimalno dvije usluge kamtana stopa na kredit se povećava za maksimalno 2 postotna poena, ali ne više od zakonom dopuštene efektivne kamatne stope na ovu vrstu kredita

Ostalu uvjeti koje mora imati klijenti:

 • Obavezna ocjena imovinske snage tražitelja kredita
 • da radi minimalno 12 mjeseci na neodređeno vrijeme
 • da po postojećim kreditnim obvezama vidljivim u kreditnom izvješću iz HROK-a ne kasni više od jednog anuiteta, oznaka u HROK ne smije biti veća od 2 (30 do 59 dana kašnjenja)

Tražitelju kredita daje se mogućnost slijedeće pogodnosti::

 • Dopuna odobrenog iznosa kredita – nakon trećine uredno otplaćene glavnice kredita (bez evidentiranih opomena ili blokada), tražitelju kredita se može odobriti isplata dodatnih sredstava na tekući račun, ali najviše u iznosu otplaćene glavnice kredita.
 • Kod korištenja ove pogodnosti maksimalno se može produžiti rok otplate kredita do 24 mjeseca.
 • Pogodnost dopune odobrenog kredita se može koristiti samo ako je tražitelj kredita kreditno sposoban u trenutku traženja povećanja iznosa kredita za otplaćeni iznos glavnice kredita.
 • Navedena pogodnost se aktivira na zahtjev tražitelja kredita.
 • Temeljem zahtjeva se izrađuje aneks ugovora radi definiranja novih uvjeta kredita.
 • Bez naknada za provođenje pogodnosti.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 15.03.2017.

KREDITI ZA KREDITIRANJE STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA UZ VALUTNU KLAUZULU

 • Iznos kredita: do 130.000,00 EUR - klijenti
 • Rok otplate: do 120 mjeseci
 • Kamatna stopa: fiksna 5,30 - 5,80% godišnjenje
 • Naknada:
  • 1,25% na rok 12, 24, 36 i 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 i 84 mj
  • 1,75% na rok 96, 108 i 120 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 130.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,75%
Iznos naknade 2.275,00
Kamatna stopa fiksna 5,30%
EKS 5,83%
Interkalarna kamata 564,75
Iznos kamate za razdoblje otplate 37.759,31
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 1.397,99
Ukupan iznos za otplatu* 170.599,06

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 15.03.2017.

STAMBENI KREDITI UZ VALUTNU KLAUZULU
Stambeni kredit uz depozit

 • Iznos kredita: od 5.000,00 do 10.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10, 15 i 20 godina
 • Kamatna stopa: fiksna 5,40% godišnje
 • Depozit: kunski 5% od odobrenog iznosa
 • Naknada:
  • 2,00% na rok 7, 10, 15 i 20 godina
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 70.000,00
Rok otplate 240 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 1400,00
Kamatna stopa fiksna 5,40%
EKS 6,00%
Interkalarna kamata 310,68
Iznos kamate za razdoblje otplate 44.617.45
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 477,58
Ukupan iznos za otplatu* 116.328,13

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Stambeni kredit bez depozita

 • Iznos kredita: od 5.000,00 do 10.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10, 15 i 20 godina
 • Kamatna stopa: fiksna 5,60% godišnje
 • Naknada:
  • 2,00% na rok 7, 10, 15 i 20 godina
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 70.000,00
Rok otplate 240 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 1400,00
Kamatna stopa fiksna 5,60%
EKS 6,01%
Interkalarna kamata 322,19
Iznos kamate za razdoblje otplate 46.516,64
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 485,48
Ukupan iznos za otplatu* 118.238,83

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 19.07.2017.

TURISTIČKI KREDITI
Kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone za klijente - kune

 • Iznos kredita: do 50.000,00 kuna
 • Rok otplate: u dva anuiteta od kojih prvi dospijeva 31.07., a drugi 31.08.
 • Kamatna stopa: fiksna 5,70% godišnje
 • Naknada: 0,50%
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijenti
Valuta kredita kuna
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 2 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,50%
Iznos naknade 100,00
Kamatna stopa fiksna 5,70%
EKS 6,55%
Interkalarna kamata 549,54
Iznos kamate za razdoblje otplate 139,01
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 10.069,50
Ukupan iznos za otplatu* 20.788,55

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Kratkoročni krediti za pripremu turističke sezone za ne klijente - kune

 • Iznos kredita: do 50.000,00 kuna
 • Rok otplate: u dva anuiteta od kojih prvi dospijeva 31.07., a drugi 31.08.
 • Kamatna stopa: fiksna 6,00% godišnje
 • Naknada: 0,50%
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Ne klijenti
Valuta kredita kuna
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 2 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,50%
Iznos naknade 100,00
Kamatna stopa fiksna 6,00%
EKS 7,11%
Interkalarna kamata 576,07
Iznos kamate za razdoblje otplate 146,14
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 10.073,07
Ukupan iznos za otplatu* 20.822,21

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Turistički kredit - klijenti

 • Iznos kredita: do 25.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 120 mj
 • Kamatna stopa: fiksna 6,70% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12, 24, 36 i 48 mj
  • 1,00% na rok 60 i 72 mj
  • 1,50% na rok 84 i 120 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,50%
Iznos naknade 150,00
Kamatna stopa fiksna 6,70%
EKS 7,28%
Interkalarna kamata 54,92
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.748,12
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 114,57
Ukupan iznos za otplatu* 13.953,04

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Turistički kredit - ne klijenti

 • Iznos kredita: do 25.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 120 mj
 • Kamatna stopa: fiksna 7,30% godišnje
 • Naknada:
  • 1,00% na rok 12, 24, 36 i 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 mj
  • 2,00% na rok 84 i 120 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Ne klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 200,00
Kamatna stopa fiksna 7,30%
EKS 8,04%
Interkalarna kamata 59,84
Iznos kamate za razdoblje otplate 4119,21
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 117,66
Ukupan iznos za otplatu* 14.379,05

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Turistički kredit uz hipoteku - klijenti

 • Iznos kredita: od 15,000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 180 mj
 • Kamatna stopa: fiksna 6,70% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12, 24, 36 i 48 mj
  • 1,00% na rok 60 i 72 mj
  • 1,50% na rok 84, 120 i 180 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 70.000,00
Rok otplate 180 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,50%
Iznos naknade 1.050,00
Kamatna stopa fiksna 6,70%
EKS 7,17%
Interkalarna kamata 384,43
Iznos kamate za razdoblje otplate 41.149,31
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 617,50
Ukupan iznos za otplatu* 112.583,74

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Turistički kredit uz hipoteku - ne klijenti

 • Iznos kredita: od 15,000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 180 mj
 • Kamatna stopa: fiksna 7,30% godišnje
 • Naknada:
  • 1,00% na rok 12, 24, 36 i 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 mj
  • 2,00% na rok 84, 120 i 180 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Ne klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 70.000,00
Rok otplate 180 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 1.400,00
Kamatna stopa fiksna 7,30%
EKS 7,90%
Interkalarna kamata 418,85
Iznos kamate za razdoblje otplate 45.375,82
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 640,98
Ukupan iznos za otplatu* 117.194,67

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 19.07.2017.

NENAMJENSKI GOTOVINSKI za umirovljenike depozitare Banke:

 • Iznos kredita: do 10.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 84 mjeseca
 • Kamatna stopa:
  • fiksna 6,90 godišnja
  • fiksna 7,70 godišnja
  • fiksna 7,60 godišnja
 • Depozit : 5% od odobrenog iznosa uz kamatnu stopu od 6,90%

 • Naknada:
  • 0,75% na rok 24,36 mj
  • 1,50% na rok 48 mj
  • 2,00% na rok 60, 72 i 84 mj
Reprezentativni primjer:
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 6.000,00
Rok otplate 84 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 120,00
Kamatna stopa fiksna 6,90%
EKS 7,95%
Interkalarna kamata 34,03
Iznos kamate za razdoblje otplate 1.582,16
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 90,26
Ukupan iznos za otplatu* 7.736,19

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.