Krediti građana
Datum izmjene: 01.01.2019.

BRZI GOTOVINSKI KREDITI

Tražitelj kredita klijent banke

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 5.000,00 EUR
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 40.000,00 kn
 • Rok otplate: do 60 mjeseci
 • Kamatna stopa: fiksna 7,80% za krediite u eurima
 • Kamatna stopa: fiksna 8,00% za kredite u kunama
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Valuta kredita KN EUR
Iznos kredita 25.000,00 3.500,00
Rok otplate 36 mj 36 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % Bez naknade bez naknade
Iznos naknade 0,00 0,00
Kamatna stopa fiksna 8,00% 7,80%
EKS 8,31% 8,09%
Interkalarna kamata 164,38 22,44
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.367,13 459,24
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 783,41 109,35
Ukupan iznos za otplatu* 28.367,13 3.959,24

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

GOTOVINSKI KREDITI U EURIMA

Tražitelj kredita klijent Banke - uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 30.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: promjenjiva 6,53% godišnje
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Iznos naknade 0,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,46
Kamatna stopa promjenjiva 6,53%
EKS 7,02%
Interkalarna kamata 53,67
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.504,06
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 100,35
Ukupan iznos za otplatu* 14.715,76

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita ne klijent Banke uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 30.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: promjenjiva 6,94% godišnje
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Neklijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Iznos naknade 0,00
Kamatna stopa promjenjiva 6,94%
EKS 7,31%
Interkalarna kamata 57,04
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.819,49
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 102,52
Ukupan iznos za otplatu* 14.926,79

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

GOTOVINSKI KREDITI U KUNAMA

Tražitelj kredita klijent Banke u kunama:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 225.000,00 KN
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: promjenjiva 6,87% godišnje
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Iznos naknade 0,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 11,00
Kamatna stopa promjenjiva 6,87%
EKS 7,37%
Interkalarna kamata 451,73
Iznos kamate za razdoblje otplate 38.124,54
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 817,17
Ukupan iznos za otplatu* 119.719,54

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita neklijent Banke - u kunama:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 225.000,00 KN
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: promjenjiva 7,27% godišnje
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Neklijent Banke
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,00%
Iznos naknade 0,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 5,50
Kamatna stopa promjenjiva 7,50%
EKS 7,66%
Interkalarna kamata 478,03
Iznos kamate za razdoblje otplate 40.612,40
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 834,26
Ukupan iznos za otplatu* 121.409,69

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

FIKSNA KAMATNA STOPA

Kratkoročni / dugoročni nenamjenski krediti

Tražitelj kredita prve bonitetne skupine A1 - uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR - klijenti
 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 20.000,00 EUR - ne klijenti
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,90% godišnje
 • Naknada:
za klijente za ne klijente na rokove
0,50% 1,00% 12 i 24 mj
1,00% 1,50% 36 i 48 mj
1,50% 2,00% 60 i 72 mj
2,00% 2,50% 84 i 96 mj
2,50% 2,80% 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent prve bonitetne skupine-A1 Ne klijent prve bonitetne skupine-A1
Valuta kredita EUR EUR
Iznos kredita 10.000,00 10.000,00
Rok otplate 144 mj 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,50% 2,80%
Iznos naknade 250,00 280,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,46 -
Kamatna stopa fiksna 6,90% 6,90%
EKS 7,94% 7,71%
Interkalarna kamata 56,71 56,71
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.788,41 4.788,41
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 102,31 102,31
Ukupan iznos za otplatu* 15.248,65 15.068,41

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća,naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, te mjesečnu naknadu za vođnje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita prve bonitetne skupine A1 - kune:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 190.000,00 KN - klijenti
 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 150.000,00 KN - ne klijenti
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,10% godišnje
 • Naknada:
za klijente za ne klijente na rokove
0,50% 1,00% 12 i 24 mj
1,00% 1,50% 36 i 48 mj
1,50% 2,00% 60 i 72 mj
2,00% 2,50% 84 i 96 mj
2,50% 2,80% 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent prve bonitetne skupine-A1 Ne klijent prve bonitetne skupine-A1
Valuta kredita KUNA KUNA
Iznos kredita 80.000,00 80.000,00
Rok otplate 144 mj 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,50% 2,80%
Iznos naknade 2.000,00 2.240,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 11,00 0,00
Kamatna stopa fiksna 7,10% 7,10%
EKS 8,14% 7,92%
Interkalarna kamata 466,85 466,85
Iznos kamate za razdoblje otplate 39.550,99 39.550,99
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 826,98 826,98
Ukupan iznos za otplatu* 123.134,99 121.790,99

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva i mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent Banke - uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,90% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 i 60 mj
  • 1,50% na rok 72,84 i 96 mj
  • 1,70% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,70%
Iznos naknade 170,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,46
Kamatna stopa fiksna 6,90%
EKS 7,77%
Interkalarna kamata 56,71
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.788,41
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 102,31
Ukupan iznos za otplatu* 15.168,65

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, te naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita ne klijent Banke:

 • Iznos kredita: od 2.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,10% godišnje
 • Naknada:
  • 0,25% na rok 12, 24 mj
  • 0,50% na rok 36, 48, 60, 72, 84 i 96 mj
  • 0,20% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Neklijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,20%
Iznos naknade 20,00
Kamatna stopa fiksna 7,10%
EKS 7,38%
Interkalarna kamata 58,36
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.944,04
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 103,37
Ukupan iznos za otplatu* 14.964,04

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent Banke u kunama:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 190.000,00 KN
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,10% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 i 60 mj
  • 1,50% na rok 72, 84 i 96 mj
  • 1,70% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,70%
Iznos naknade 1.360,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 11,00
Kamatna stopa fiksna 7,10%
EKS 7,97%
Interkalarna kamata 466,85
Iznos kamate za razdoblje otplate 39.550,99
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 826,98
Ukupan iznos za otplatu* 122.494,99

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita neklijent Banke - u kunama:

 • Iznos kredita: od 15.000,00 do 150.000,00 KN
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,30% godišnje
 • Naknada:
  • 0,25% na rok 12 i 24 mj
  • 0,50% na rok 36, 48, 60, 72, 84 i 96 mj
  • 0,20% na rok 120 i 140 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Neklijent Banke
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 0,20%
Iznos naknade 160,00
Kamatna stopa fiksna 7,30%
EKS 7,59%
Interkalarna kamata 480,00
Iznos kamate za razdoblje otplate 40.800,10
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 835,55
Ukupan iznos za otplatu* 120.960,10

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, te naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent Banke - uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,50% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 mj
  • 1,50% na rok 60, 72 mj
  • 2,00% na rok 84 i 96 mj
  • 2,50% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,50%
Iznos naknade 250,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,46
Kamatna stopa fiksna 6,50%
EKS 7,51%
Interkalarna kamata 53,42
Iznos kamate za razdoblje otplate 4.427,89
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 100,19
Ukupan iznos za otplatu* 14.941,55

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, te mejsečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent Banke - u kunama:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 190.000,00 KN
 • Rok otplate: do 144 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,70% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36 i 48 mj
  • 1,50% na rok 60 i 72 mj
  • 2,00% na rok 84 i 96 mj
  • 2,50% na rok 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,50%
Iznos naknade 2.000,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 11,00
Kamatna stopa fiksna 6,70%
EKS 7,71%
Interkalarna kamata 440,55
Iznos kamate za razdoblje otplate 36.634,94
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 809,97
Ukupan iznos za otplatu* 120.659,49

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, te mjesečnu naknadu za vođenje računa uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 02.07.2018.

PREMIUM MODEL
Tražitelj kredita klijent banke - uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 25.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 144 mjeseci
 • Kamatna stopa: fiksna 5,90% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 i 60 mj
  • 1,50% na rok 72, 84, 96, 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,50%
Iznos naknade 150,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 1,46
Mjesečna naknada za mobilno bankarstvo 1,46
Kamatna stopa fiksna 5,90%
EKS 6,97%
Interkalarna kamata 48,49
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.977,69
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 97,07
Ukupan iznos za otplatu* 14.599,58

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, mjesečnu naknadu za vođenje računa te mjesečnu naknadu za mobilno bankarstvo (1,33 EUR x 144 mjeseca), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent banke - uz kunu:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 190..000,00 KN
 • Rok otplate: do 144 mjeseci
 • Kamatna stopa: fiksna 6,00% godišnje
 • Naknada:
  • 0,50% na rok 12 i 24 mj
  • 1,00% na rok 36, 48 i 60 mj
  • 1,50% na rok 72, 84, 96, 120 i 144 mj
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent Banke
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 144 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 1,50%
Iznos naknade 1.200,00
Mjesečna naknada za vođenje računa 11,00
Mjesečna naknada za mobilno bankarstvo 11,00
Kamatna stopa fiksna 6,00%
EKS 7,03%
Interkalarna kamata 394,52
Iznos kamate za razdoblje otplate 32.417,93
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 780,68
Ukupan iznos za otplatu* 117.202,45

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva, mjesečnu naknadu za vođenje računa i mjesečnu naknadu za mobilno bankarstvo (10,00 HRK x 144 mjeseca), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Obvezni Uvjeti:
Status klijenta:

 • tražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu, minimalno 3 mjeseca
 • trenutna blokada računa do 10.000,00 kuna
 • bez nedopuštenog prekoračenja po TRG u zadnjih 3 mjeseca ≥ 500,00 HRK
 • status klijenata Banke odnosi se samo na tražitelja kredita
 • iz ovog kredita ne mogu se zatvarati dosadašnji krediti u Slatinskoj banci d.d. gdje je preostali rok otplate postojećeg kredita dulji od 12 mjeseci, izuzev ako je od dana odobrenja kredita do dana zatvaranja kredita proteklo manje od 12 mjeseci
 • neto mjesečni osobni dohodak: minimalno =6.000,00 kuna
 • ugovaranje minimalno jedne usluge po izboru tražitelja kredita (trajni nalog, SMS usluga, Internet bankarstvo, Mobilno bankarstvo)
 • u slučaju da je tražitelj kredita kod konačne otplate kredita stariji od 65 godine života, obvezno je ugovoriti mlađeg sudužnika po kreditu

Tražitelju kredita daje se mogućnost slijedeće pogodnosti::

 • Dopuna odobrenog iznosa kredita – nakon trećine uredno otplaćene glavnice kredita (bez evidentiranih opomena ili blokada), tražitelju kredita se može odobriti isplata dodatnih sredstava na tekući račun, ali najviše u iznosu otplaćene glavnice kredita.
 • Kod korištenja ove pogodnosti maksimalno se može produžiti rok otplate kredita do 24 mjeseca.
 • Pogodnost dopune odobrenog kredita se može koristiti samo ako je tražitelj kredita kreditno sposoban u trenutku traženja povećanja iznosa kredita za otplaćeni iznos glavnice kredita.
 • Navedena pogodnost se aktivira na zahtjev tražitelja kredita.
 • Temeljem zahtjeva se izrađuje aneks ugovora radi definiranja novih uvjeta kredita.
 • Bez naknada za provođenje pogodnosti.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 01.01.2019.

STAMBENI KREDITI uz valutnu klauzulu za:

 • dovršenje, energetsku obnovu i adaptaciju kuća, stanova
 • kupnja i izgradnja kuća i stanova

PROMJENJIVA KAMATNA STOPA

Tražitelj kredita klijent / neklijent banke - uz valutnu klauzulu, bez depozita

 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 100.000,00 EUR
 • Rok otplate: od 10 do 20 godina
 • Kamatna stopa: promjenjiva 4.34% godišnje
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent / Neklijent
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 84 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % BEZ NAKNADE
Iznos naknade 0,00
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Godišnja premija osiguranja života 312,00
Kamatna stopa promjenjiva 4,34%
EKS 5,16%
Interkalarna kamata 71,34
Iznos kamate za razdoblje otplate 3.298,72
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 276,52
Ukupan iznos za otplatu* 23.743,72

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, trošak procjene nekretnine, godišnju premiju osiguranja nekretnine (35 eura x 7 godina) i godišnju premiju osiguranja života (312,00 eura x 7 godina) koja se isplaćuje po dospijeću kredita, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

FIKSNA KAMATNA STOPA

Tražitelj kredita klijent/neklijent banke- uz valutnu klauzulu i depozit

 • Iznos kredita: od 5.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 100.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10, 15 i 20 godina
 • Kamatna stopa: fiksna 4,90% godišnje
 • Depozit: kunski 5% od odobrenog iznosa
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent/Neklijent
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 100.000,00
Rok otplate 240 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % BEZ NAKNADE
Iznos naknade 0,00
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Godišnja premija osiguranja života 527,00
Kamatna stopa fiksna 4,90%
EKS 5,42%
Interkalarna kamata 402,74
Iznos kamate za razdoblje otplate 57.469,89
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 654,44
Ukupan iznos za otplatu* 168.909,89

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, trošak procjene nekretnine, godišnju premiju osiguranja nekretnine (35 eura x 20 godina) i godišnju premiju osiguranja života (527,00 eura x 20 godina) koja se isplaćuje po dospijeću kredita, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent / neklijent banke - uz valutnu klauzulu, bez depozita

 • Iznos kredita: od 5.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 100.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10, 15 i 20 godina
 • Kamatna stopa: fiksna 5,10% godišnje
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijenti
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 100.000,00
Rok otplate 240 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % BEZ NAKNADE
Iznos naknade 0,00
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Godišnja premija osiguranja života 527,00
Kamatna stopa fiksna 5,10%
EKS 5,46%
Interkalarna kamata 419,18
Iznos kamate za razdoblje otplate 60.137,78
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 665,49
Ukupan iznos za otplatu* 171.577,78

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, trošak procjene nekretnine, godišnju premiju osiguranja nekretnine (35 eura x 20 godina) i godišnju premiju osiguranja života (527,00 eura x 20 godina) koja se isplaćuje po dospijeću kredita, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Ostali Uvjeti:

 • Obvezna dokumentacija o namjenskom korištenju (npr. Troškovnik, kupoprodajni ugovor i sl.)

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 01.01.2019.

NENAMJENSKI GOTOVINSKI za umirovljenike uz valutnu klauzulu:

 • Iznos kredita: od 1.000,00 do 15.000,00 EUR
 • Rok otplate: do 84 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 6,90% godišnja
 • Naknada:
  • 0,75% na rok 24,36 mj
  • 1,50% na rok 48 mj
  • 2,00% na rok 60, 72 i 84 mj
Reprezentativni primjer:
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 84 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 200,00
Naknada za mjesečnu obustavu 0,73
Kamatna stopa fiksna 6,90%
EKS 7,94%
Interkalarna kamata 56,71
Iznos kamate za razdoblje otplate 2.693,53
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 150,44
Ukupan iznos za otplatu* 12.954,85

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva te naknadu za mjesečnu obustavu, uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

NENAMJENSKI GOTOVINSKI kredit za umirovljenike uz kune:

 • Iznos kredita: od 8.000,00 do 110.000,00 KN
 • Rok otplate: do 84 mjeseca
 • Kamatna stopa: fiksna 7,10% godišnja
 • Naknada:
  • 0,75% na rok 24,36 mj
  • 1,50% na rok 48 mj
  • 2,00% na rok 60, 72 i 84 mj
Reprezentativni primjer:
Valuta kredita KUNA
Iznos kredita 80.000,00
Rok otplate 84 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % 2,00%
Iznos naknade 1.600,00
Naknada za mjesečnu obustavu 5,50
Kamatna stopa fiksna 7,10%
EKS 8,15%
Interkalarna kamata 466,85
Iznos kamate za razdoblje otplate 22.218,50
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 1.211,33
Ukupan iznos za otplatu* 104.280,50

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća, naknadu za obradu kreditnog zahtjeva te naknadu za mjesečnu obustavu (5,50 kuna x 84 mj), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Obvezni Uvjeti:
Status klijenta:

 • tražitelj kredita treba imati otvoren transakcijski račun i primati plaću, mirovinu, minimalno 3 mjeseca
 • trenutna blokada računa do 10.000,00
 • bez nedopuštenog prekoračenja po TRG u zadnjih 3 mjeseca ≥ 500,00 HRK
 • status klijenata Banke odnosi se samo na tražitelja kredita.

Tražitelju kredita daje se mogućnost slijedeće pogodnosti:

 • Dopuna odobrenog iznosa kredita – nakon trećine uredno otplaćene glavnice kredita (bez evidentiranih opomena ili blokada), tražitelju kredita se može odobriti isplata dodatnih sredstava na tekući račun, ali najviše u iznosu otplaćene glavnice kredita.
 • Kod korištenja ove pogodnosti maksimalno se može produžiti rok otplate kredita do 24 mjeseca.
 • Pogodnost dopune odobrenog kredita se može koristiti samo ako je tražitelj kredita kreditno sposoban u trenutku traženja povećanja iznosa kredita za otplaćeni iznos glavnice kredita.
 • Navedena pogodnost se aktivira na zahtjev tražitelja kredita.
 • Temeljem zahtjeva se izrađuje aneks ugovora radi definiranja novih uvjeta kredita.
 • Bez naknada za provođenje pogodnosti.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Datum izmjene: 01.12.2018..

DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI UZ ZALOG - promjenjiva kamatna stopa

Tražitelj kredita klijent / neklijent banke - uz valutnu klauzulu bez depozita:

 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10 do 15 godina
 • Kamatna stopa: promjenjiva 5,15% godišnja
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent / neklijent
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 20.000,00
Rok otplate 120 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % BEZ NAKNADE
Iznos naknade 0,00
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Kamatna stopa promjenjiva 5,15%
EKS 5,82%
Interkalarna kamata 84,66
Iznos kamate za razdoblje otplate 5.716,74
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 213,60
Ukupan iznos za otplatu* 26.266,74

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća te trošak procjene nekretnine i godišnju premiju osiguranja nekretnine (15 godina x 35 eura), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

DUGOROČNI NENAMJENSKI KREDITI UZ VALUTNU KLAUZULU - fiksna kamatna stopa

Tražitelj kredita klijent / neklijent banke - uz valutnu klauzulu i depozit:

 • Iznos kredita: od 5.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10 i 15 godina
 • Kamatna stopa: fiksna 5,30% godišnja
 • Depozit : kunski 5% od odobrenog iznosa kredita
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent / neklijent
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 70.000,00
Rok otplate 180 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % BEZ NAKNADE
Iznos naknade 0,00
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Kamatna stopa fiksna 5,30%
EKS 5,72%
Interkalarna kamata 304,93
Iznos kamate za razdoblje otplate 31.924,76
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 564,56
Ukupan iznos za otplatu* 102.649,76

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća te trošak procjene nekretnine i godišnju premiju osiguranja nekretnine (15 godina x 35 eura), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Tražitelj kredita klijent / neklijent banke - uz valutnu klauzulu bez depozita:

 • Iznos kredita: od 5.000,00 do 20.000,00 EUR
 • Rok otplate: 7 godina
 • Iznos kredita: od 10.000,00 do 70.000,00 EUR
 • Rok otplate: 10 i 15 godina
 • Kamatna stopa: fiksna 5,50% godišnja
 • Naknada: bez naknade
Reprezentativni primjer:
Status klijenta Klijent / neklijent
Valuta kredita EUR
Iznos kredita 70.000,00
Rok otplate 180 mj
Naknada za obradu kreditnog zahtjeva % BEZ NAKNADE
Iznos naknade 0,00
Trošak procjene nekretnine 200,00
Godišnja premija osiguranja nekretnine 35,00
Kamatna stopa fiksna 5,50%
EKS 5,77%
Interkalarna kamata 316,44
Iznos kamate za razdoblje otplate 33.268,76
Visina mjesečnog anuiteta za razdoblje otplate 571,96
Ukupan iznos za otplatu* 103.993,76

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita, kamatu, obračunatu do dospijeća te trošak procjene nekretnine i godišnju premiju osiguranja nekretnine (10 godina x 35 eura), uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.