Kontakt osobe
SEKTOR PODRŠKE
SNJEŽANA PAČARIĆ, dipl. oec.
Direktorica Sektora podrške
tel. 033/637-040
KRISTINA TOMLJANOVIĆ, dipl. oec.
Voditeljica Odjela gospodarstva u Sektoru podrške
tel. 033/637-041
IVANA BENIĆ, dipl.oec.
Voditeljica Odjela stanovništva u Sektoru podrške
tel. 033/637-042
MIROSLAVA OBRADOVIĆ
Voditeljica Odjela kartičnog i blagajničkog poslovanja
tel. 033/637-026
SEKTOR GOSPODARSTVA
JOŠKO LUGOVIĆ, dipl.oec.
Direktor Sektora gospodarstva
tel. 01/6470-610
fax. 01/6470-609
MARIJA RASTIJA, mag.oec.
Voditelj tima u odjelu gospodarstva
tel. 01/647-0615
fax. 01/6470-609
DARIO PETROVIĆ, mag. oec.
Zamjenik Voditelja Odjela u Sektoru gospodarstva
tel. 033/637-094
fax. 033/637-029
SEKTOR STANOVNIŠTVA
OLIVER KLESINGER, dipl.oec.
Izvršni direktor Sektora stanovništva
tel. 01/647-0605
fax. 04/647-0609
MARIJA ŠVERKO
Direktorica Odjela za upravljanje prodajom
tel. 01/647-0602
fax. 01/647-0609
mr. sc. TINA ŽIVKOVIĆ
Direktorica Odjela razvoja proizvoda i marketinga
tel. 033/637-021
fax. 033/637-029
DANIJELA MARAVIĆ
Stručni suradnik za razvoj proizvoda i marketing
tel. 033/637-024
fax. 033/637-029
SEKTOR PLATNOG PROMETA
ANGELINA HORVAT, dipl.oec.
Direktor Sektora platnog prometa
tel. 033/637-010
MILA MARGARETIĆ, dipl.oec.
Viši samostalni referent kontrole
tel. 033/637-032
MARINA ŠANTOŠI
Referent za nostro doznake i devizne račune
tel. 033/637-031
VLASTA STANISAVLJEVIĆ
Referent za loro doznake i devizne čekove
tel. 033/637-031
ŽELJKA BROZOVIĆ, dipl.oec.
Samostalni referent za SWIFT i HSVP
tel. 033/637-035
DIJANA KNEŽEVIĆ MALEKOVIĆ, dipl.oec.
Samostalni referent za NKS i IB
tel. 033/637-033
LJUBINKA PAVLOVIĆ,
Referent za knjiženje izvoda NKS, FINA, HSVP i reklamacije
tel. 033/637-034
RUŽICA RONČEVIĆ,
Referent za knjiženje izvoda NKS, FINA, HSVP i reklamacije
tel. 033/637-036
SEKTOR RIZNICE I LIKVIDNOSTI
MANUELA KOLARIĆ JANJIĆ, mag. oec.
Direktor Sektora riznice i likvidnosti
tel: 033-637-025
PETRA KNEŽEVIĆ-MALIŠ, dipl. oec.
Samostalni referent likvidnosti
tel. 033/637-038
MILANKA RODIĆ MARKOVIĆ, dipl. oec.
Samostalni referent riznice
tel. 033/637-038
SEKTOR RAČUNOVODSTVA
DANIJELA MEDVED, dipl. oec.
Direktor Sektora računovodstva
tel: 033-637-050
GORDANA POTOČKI
Voditelj odjela računovodstva, analize i izvještavanja
tel. 033/637-051
SEKTOR PRAVNIH I OPĆIH POSLOVA
e-mail:
sektor-pravnih-poslova@slatinska-banka.hr
ODJEL INVESTICIJSKOG BANKARSTVA
KORNELIJA LOJO
Voditelj odjela investicijskog bankarstva
tel. 01/645-9022
BARBARA BARBIR BATINOVIĆ
Administrator u odjelu investicijskog bankarstva
tel. 01/645-9025
SEKTOR NAPLATE
IGOR ŽIVKOVIĆ
Viši samostalni referent za restrukturiranje pravnih osoba
tel. 033/637-022
BORIS CVETKOVIĆ
Samostalni referent za restrukturiranje pravnih osoba
tel. 033/637-092
GABRIJELA BAČANI
Viši samostalni referent restrukturiranja
tel. 033/637-086
SANJA JUKIĆ
Samostalni referent restrukturiranja za fizičke osobe
tel. 033/637-088
JASNA ŽURGA
Referent restrukturiranja za fizičke osobe
tel. 033/637-089
SEKTOR IT
DRAŽEN BRKLJAČ, dipl.ing.
Direktor Sektora IT
tel. 033/637-070
STRUČNE SLUŽBE
TIHOMIR GRĐAN, dipl. oec.
Voditelj Odjela rizika
tel. 033/637-080
DARKO BAČANI, dipl.oec.
UnutarnjI revizor
tel. 033/637-005
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
e-mail: szop@slatinska-banka.hr
tel. 01/647-0622