Kartično poslovanje građani
Datum promjene: 05.02.2019.

OPĆI PODACI

MBCARD/Maestro međunarodna je debitna chip kartica, koja se može koristiti za:

 • MBCARD/Maestro plaćanje raznovrsne robe i usluga na prodajnim mjestima s oznakom Maestro, bez naknade, te
 • podizanje gotovine u zemlji i inozemstvu do raspoloživog iznosa na tekućem računu građana, odnosno do visine odobrenog dozvoljenog prekoračenju po tekućem računu..

Maestro karticom može se podizati gotovina na više od 1000 bankomata u zemlji te na bankomatima u inozemstvu, uz naknadu. Ukoliko se podiže gotovina na bankomatima Slatinske banke d.d. (u Pitomači, Đakovu, D. Miholjcu, Orahovici, Valpovu, Zagrebu, Rijeci, Koprivnici, Sl. Brodu, te na bankomatima sa dnevno noćnim trezorom u Slatini, Virovitici,  Našicama, Osijeku, Požegi, Iloku i Daruvaru) za to se ne plaća naknada.

KOME JE NAMIJENJENA MAESTRO KARTICA

Maestro kartica namijenjena je svim vlasnicima tekućih kunskih računa otvorenih u Slatinskoj banci d.d. i to kao:

Identifikacijska kartica

 • Prilikom isplate i uplate gotovine u poslovnicama Slatinske banke d.d.
 • Prilikom plaćanja čekovima na prodajnim i uslužnim mjestima
 • Prilikom isplate gotovine putem čeka u drugim bankama

Platna kartica

 • Za isplatu gotovine s tekućeg računa na bankomatima Slatinske banke d.d.
 • Upit o stanju sredstava tekućeg računa na bankomatima Slatinske banke d.d.
 • Prilikom plaćanja EFT-POS terminalima sa oznakom Maestro uz korištenje tajnog broja (PIN) za iznose iznad 100 kuna
 • Za isplatu raspoloživih sredstava s tekućeg računa na bankomatima drugih banaka koji imaju oznaku Maestro

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA MAESTRO KARTICU

Maestro kartica debitna je kartica vezna uz tekući račun pa je potrebno otvoriti tekući račun u Banci.

U poslovnici Banke je potrebno zaključiti:

 • Ugovor o tekućem računu
 • Ostalu potrebnu dokumentaciju sukladno Odluci Banke i internim aktima Banke

KOJE POGODNOSTI NUDI MAESTRO KARTICA

Banka izdaje kartice s beskontaktnom funkcionalnošću te sve takve kartice imaju otisnutu pripadajuću oznaku beskontaktnog plaćanja. Korisnik Maestro debitne kartice može izabrati želi li debitnu karticu s beskontaktnom funkcionalnošću ili bez.

Korisnik debitne kartice na prodajnom mjestu odabire želi li ostvariti plaćanje kontaktno ili beskontaktno. Beskontaktna funkcionalnost aktivira se prilikom prve kupovine na EFT-POS terminalu.

Na terminalima u Republici Hrvatskoj maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja iznosi 100,00 kuna.

Kartica je dizajnirana tako da se sve transakcije obavljaju elektronskim putem, uz provjeru PIN-a i stanja tekućeg računa. Na taj način su sredstva dostupna 24 sata dnevno uz potpunu kontrolu trošenja.

Korištenje Maestro kartica znatno je brži način pristupa novca od odlaska u banku. Maestro kartica ujedno je i sigurniji način raspolaganja novcem od nošenja gotovine jer se u slučaju eventualnog nestanka kartice (izgubljena ili ukradena kartica), kartica blokira i ne može se više koristiti. To znači da će, ako netko ukrade karticu i pokuša je upotrijebiti, kartica biti zadržana u bankomatu odnosno na prodajnom mjestu. Pri tome je izuzetno važno nestanak kartice što prije prijaviti u Banku ili u nadzor EGCP-a na tel01 3078 699.

Nova chip tehnologija uvelike povećava sigurnost same kartice u odnosnu na kraticu s magnetskom trakom, jer se chip kartica ne može neovlašteno kopirati. Kartica uz to u sebi može pohraniti mnogo više podataka od magnetske trake, a podaci zapisani u chipu koristit će se u novim uslugama koje pruža kartica.

Usporedno s izdavanjem chip kartica, razvijaju se i nove usluge o kojima ćete biti naknadno obaviješteni.

ŠTO TREBA ZNATI PRI KORIŠTENJU MAESTRO KARTICA

Pri podizanju gotovine na bankomatu:

 • Odabere se ili unosi se željeni iznos gotovine u valuti zemlje u kojoj se nalazi vlasnik Maestro kartice
 • Potrebno se identificirati sa PIN-om
 • Tekući račun će odmah biti terećen za podignuti iznos
 • Ukoliko se koristi bankomat Slatinske banke d.d. ne plaća se naknada

Na prodajnim mjestima s oznakom Maestro:

 • Kao sredstva plaćanja koristi se Maestro kartica
 • Prodavatelj će karticu provući kroz EFT POS terminal
 • Iznos plaćene robe teretit će tekući račun odmah
 • Unosom PIN-a (tajnog broja) izvršit će se identifikacija na prodajnom mjestu
 • Jedan primjerak računa prodavatelj će uručiti kupcu (vlasniku Maestro kartice)
 • Maestro karticu na prodajnim mjestima koristi se bez naknade

LIMITI PO KARTICI

Radi zaštite svojih korisnika Maestro kartice od brzog pražnjenja računa u slučaju gubitka kartice i PIN-a, Slatinska banka d.d. uvela je za Maestro karticu skupinu limita po pojedinoj transakciji, 24 satne limite i ograničenja na broj uspješnih dnevnih isplata na bankomatu i transakcija na POS-u.

 • Transakcija unutar 24 sata
 • Maksimalna transakcija prodaje (POS) 5.000,00 kuna
 • Maksimalna isplata gotovine (ATM) 3.000,00 kuna
 • Ukupno: 8.000,00 kuna
 • Broj uspješnih dnevnih transakcija na ATM 5
 • Broj uspješnih dnevnih transakcija na POS-u 10

O KORIŠTENJU KARTICE

 • Kartica glasi na ime korisnika, neprenosiva je i izdaje se na rok prema Odluci Banke, minimalno na 3 godine. Nakon isteka toga roka valjanost se produžuje sukladno Odluci Banke.
 • Kartica je vlasništvo Banke i na njezin zahtjev korisnik kartice obvezan ju je odmah prerezanu vratiti.
 • Kartica čija je valjanost istekla ili je zbog bilo kojeg razloga poništena, ne smije se koristiti.
 • PIN je četveroznamenkasti tajni broj koji dolazi uz karticu. PIN je poznat samo korisniku kartice, ne zna ga nitko drugi uključujući i uposlenike Banke. Prilikom gubitka ili zaboravljanja PIN-a potrebno je naručiti novi.
 • Korisnik kartice dužan je čuvati tajnost svojega PIN-a i ne smije ga priopćiti ili zapisati na samoj kartici.
 • Korisnik kartice se za sva pitanja vezana za kartično poslovanje obraća na telefon 033/637-026 ili u najbližu poslovnicu Banke
 • Korisnik kartice se za sva reklamacije vezane za kartično poslovanje obraća na telefon 033/637-026 ili u najbližu poslovnicu Banke u toku radnog vremena, a za gubitak ili krađu kartice koja nastane izvan radnog vremena potrebno se radi blokade obratiti u nadzor EGCP mreže, tel.01 3078 699.
 • Krajnji rok za podnošenje reklamacija je 30 dana od dana nastanka transakcije pismenom prijavom vlasnika tekućeg računa
 • Banka ne preuzima odgovornost za kvalitetu robe i usluge kupljenih Maestro karticom
 • Reklamacije roba i usluga korisnik kartice rješava na prodajnom mjestu.

KORISNI SAVJETI

 • Zapišite brojeve Vaših kartica i brojeve telefona na koje možete prijaviti krađu ili nestanak i čuvajte iz odvojeno od samih kartica
 • PIN zapamtite. Nemojte ga čuvati zapisanog pored kartice ili na samoj kartici
 • Savjetujemo Vam da gotovinu i karticu ne držite zajedno, na istom mjestu.
 • Karticu nikada ne ostavljajte bez nadzora, pogotovo na javnom mjestu.
 • Čim dobijete novu karticu, odmah se potpišite na predviđeno mjesto na poleđinu kartice.
 • Staru karticu, kojoj je istekao rok valjanosti, uvijek prerežite po magnetskoj traci i zatim je fizički uništite
 • Pri kupnji, na prodajnom mjestu, provjerite je li učinjeni trošak identičan upisanom iznosu koji će teretiti Vašu karticu
 • U slučaju otuđenja ili nestanka kartice, za objavu gubitka odmah nazovite Banku na broj 033/637-026 ili EGCP na broj 01 3078 699. Telefonsku prijavu korisnik kartice obavezno potvrđuje pismeno isti ili najkasnije slijedeći dan od telefonske prijave osobno u poslovnici Banke
 • U slučaju oštećenja kartice korisnik je dužan obratiti se u poslovnicu Banke, te dati zahtjev za izradu nove kartice.
 • U slučaju da korisnik Maestro kartice ime reklamaciju na korištenje kartice, može se obratiti u poslovnicu Banke te pismenim putem potvrditi reklamaciju
 • Ukoliko korisnik nakon prijave nestanka pronađe karticu, ne smije ju koristiti, već je o tome dužan obavijestiti Banku, te ju prerezanu odmah vratiti.

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Plaćanje na rate - MBPLUS

MBCARD/Maestro Slatinska banka je proširila uslugu korištenja MBCard Maestro kartice po tekućem računu novom uslugom MBPLUS - plaćanje na rate.

Uslugom plaćanja na rate omogućena Vam je kupovina Vašom Maestro karticom do 12 mjesečnih rata na prodajnim mjestima koja imaju oznaku MBPLUS. Po dospijeću plaćanja, mjesečne rate naplaćuju se automatski sa raspoloživog stanja Vašeg tekućeg računa. Za ovu uslugu Banka ne obračunava ugovorenu kamatu niti ikakve naknade.

Plaćanje na rate je moguće na EFTPOS uređajima Slatinske banke i EFTPOS uređajima banaka članica MBNet-a s kojima Slatinska banka ima sklopljen sporazum o međusobnom prihvatu kartica. Model plaćanja ovisi o prodajnom mjestu, a može biti:

 • uz otplatu od 2 do 12 rata (bez odgode plaćanja)
 • uz odgodu plaćanja do 30 dana nakon čega se ukupan iznos otplaćuje od 2 do 11 rata
 • uz odgodu plaćanja do 90 dana nakon čega se ukupan iznos plaća odjednom.

MBPlus

Za sve detaljnije informacije obratite se najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

MasterCard - revolving kartica

UKRATKO O KARTICI:

MasterCard

MasterCard Standard revolvnig kreditna kartica je međunarodna bankovna kartica koja se može koristiti u zemlji i inozemstvu za bezgotovinsko plaćanje kupljene robe i usluga na svim prodajnim mjestima s oznakom MasterCard te za podizanje gotovine na bankomatima i EFTPOS uređajima.

Kartica se može izdati svakoj poslovno sposobnoj domaćoj fizičkoj osobi koja zadovoljava Bančine uvjete za izdavanje i koja pruži dokaz da može sigurno i na vrijeme podmirivati sve troškove i obveze nastale korištenjem kartice.

Banka izdaje kartice s beskontaktnom funkcionalnošću te sve takve kartice imaju otisnutu pripadajuću oznaku beskontaktnog plaćanja. Korisnik kreditne kartice može izabrati želi li kreditnu karticu s beskontaktnom funkcionalnošću ili bez.

Korisnik kreditne kartice na prodajnom mjestu odabire želi li ostvariti plaćanje kontaktno ili beskontaktno. Beskontaktna funkcionalnost aktivira se prilikom prve kupovine na EFT-POS terminalu.

Na terminalima u Republici Hrvatskoj maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja iznosi 100,00 kuna.

Kreditni limit određuje Banka i predstavlja ukupno dopušteni iznos potrošnje svih kartica (osnovne i dodatne).

Kartica je vezana uz odobreni kreditni limit, koji se korištenjem kartice smanjuje, a otplata kredita obnavlja raspoloživi iznos i omogućuje daljnje korištenje kartice do iznosa odobrenog kreditnog limita. Korisnik kartice izabire iznos koji će platiti, no to ne može biti manje od minimalnog iznosa navedenog na izvatku po kreditnoj kartici. Ako korisnik plaća cijeli iznos tada kartica funkcionira kao charge kartica (kartica s odgodom plaćanja).

Za sve informacije o uvjetima izdavanja kartice i ostalim pitanjima vezanim za kartično poslovanje molimo obratite se na
telefon 033 637-026 (033 637-000) ili u najbližem financijskom centru, poslovnici ili ispostavi Slatinske banke d.d.

Beskontaktno plaćanje

MBCard Maestro i MasterCard kartice Slatinske banke koriste se najnovijom tehnologijom te omogućuju beskontaktno plaćanje prislanjanjem kartice na ETF POS uređaj na prodajnim mjestima s oznakama za beskntaktno plaćanje

Kartice s beskontaktnom funkcionalnošću imaju otisnutu pripadajuću oznaku beskontaktnog plaćanja.
Beskontaktno


Korisnik na prodajnom mjestu odabire želi li ostvariti plaćanje karticom kontaktno (umetanjem ili provlačenjem kartice na ETF-POS uređaju) ili beskontaktno (prislanjanjem kartice na ETF-POS uređaj).

Maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja

Maksimalan iznos transakcije koja nastane beskontaktnim plaćanjem karticom Banke, a za koju nije potrebna potvrda PIN-om, ovisi o zemlji terminala prodajnog mjesta prema okvirima definiranim od strane kartične kuće.

Na terminalima u Republici Hrvatskoj maksimalni iznos beskontaktnog plaćanja iznosi 100,00 kuna te suglasnost za izvršenje platne transakcije Korisnik daje samim prislanjanjem Kartice na terminalu prodajnog mjesta koje podržava beskontaktno plaćanje bez potvrde PIN-a.

Prednosti korištenja beskontaktne kartice

 • Brzo i jednostavno plaćanje bez potrebe unosa PIN-a do iznosa 100,00 kuna
 • Kartica je u rukama vlasnika dok se obavlja plaćanje
 • Nema mogućnosti slučajnog plaćanja – kartica mora biti prislonjena uz uređaj kako bi se transakcija provela
 • Obzirom na brzinu plaćanja nije moguće prepoznati osobne podatke
 • Potpuno sigurno - jednu kupnju nije moguće naplatiti nekoliko puta – ako se kartica i prisloni više puta, transakcija će se provesti jedanput

Proces plaćanja

 • Prislonite svoju beskontaktnu karticu na čitač.
 • Plaćanje je prihvaćeno kada se upali zeleno svjetlo i začuje zvučni signal

Za iznose do 100,00 kuna potrebno je samo prisloniti karticu na čitač.

Za iznose veće od 100,00 kuna potrebno je prisloniti karticu na čitač i utipkati PIN.

Korisni savjeti

 • Redovito provjeravajte promet i stanje po računu uz koji vam je izdana kartica
 • Voditi evidenciju o učinjenim troškovima
 • Korisno je imati na umu da kod obrade beskontaktni platnih transakcija, datum terećenja može biti različit od datuma nastanka beskontaktne platne transakcije
 • Karticu nikada ne ostavljati bez nadzora
 • Odmah prijaviti banci u slučaju sumnje da je netko, pa makar i privremeno, koristio vašu karticu ili ste je izgubili
 • Zatražiti od trgovca slip/potvrdu o plaćanju

Sigurnost na prvom mjestu

Plaćanje beskontaktnim karticama MBCard Maestro ili MasterCard odvija se sigurno i brzo, te korisnici kartice nemaju nikakvog razloga za zabrinutost. Beskontaktna usluga implementirana je prema najvišim sigurnosnim standardima kartičnih kuća, a komunikacija između platne beskontaktne kartice i prihvatnog uređaja propisana je međunarodnim standardom.

U slučaju gubitka ili krađe Korisnik kartice je dužan odmah o tome najbržim putem obavijestiti Banku i to u toku radno vremena Banka na telefon 033 637 026, a nakon radnog vremena u Erste Gropu Card Processor (EGCP) d.o.o. na telefon 01 3078 699.

Za sve informacije o uvjetima izdavanja kartice i ostalim pitanjima vezanim za kartično poslovanje molimo obratite se na
telefon 033 637-026 (033 637-000) ili u najbližu poslovnicu Slatinske banke d.d.

Datum promjene: 05.02.2019.

MBPlus podizanje gotovine na rate putem bankomata

 • Iznos prekoračenja: do 20.000,00 kuna
 • Rok otplate: 3, 6, 9 ili 12 mjesečnih rata
 • Kamatna stopa: beskamatno
 • Naknada: od 1,20% do 4,30% jednokratno
Reprezentativni primjer:
Valuta KUNA
Iznos gotovine 20.000,00
Rok otplate 12 mj
Jednokratna naknada 4,30%
Iznos naknade 860,00
EKS 8,51%
Ukupan iznos za otplatu* 20.860,00

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos gotovine i jednokratnu naknadu odmah po podizanju gotovine uz pretpostavku isplate kredita 01.01.

MasterCard standard kreditna kartica

Reprezentativni primjer:
Valuta KUNA
Iznos kredita 10.000,00
Rok otplate 12 mj
Naknda za obradu kreditnog zahtjeva % bez naknade
Iznos naknade 0,00
Kamatna stopa fiksna 8,54%
EKS 8,54%
Iznos kamate za razdoblje otplate 445,38
Ukupan iznos za otplatu* 10.445,38

*Ukupan iznos za otplatu uključuje iznos glavnice kredita i kamatu uz pretpostavku isplate kredita 01.01.